BOXTELAAR FONS VAN ASTEN PRESENTEERT DICHTBUNDEL

Gedichten als plots opkomende puistjes

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Dichter Fons van Asten leest voor uit eigen werk in café De Kerk. De vrienden van Podium Boxtel - Hub Ras, Roeland Heesbeen, Pieter Tielen, Monique van Hal en Vic Ditters - luisteren... (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

In de week dat cultuurminnend Nederland stilstaat bij de Dag van de Poëzie en zijn nieuwe Dichter des Vaderlands koos, presenteerde Fons van Asten zijn dichtbundel 'Puistjes'. De Boxtelaar, gepromoveerd onderzoeker diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, benut vooral de vele uren die hij op en neer naar de Domstad treint om inspiratie op te doen voor zijn poëtische pareltjes.

De dichtbundel van Van Asten (1953) komt niet helemaal onverwacht. Najaar 2008 stond de poëet op de bühne van Podium Boxtel aan de Burgakker, waar hij tijdens een avond voor de vrienden van de Boxtelse theaterzaal als opwarmer optrad van acteur Charles Cornette van de Internationaal Nieuwe Scène. ,,En ik was verbaasd dat dat zo leuk verliep", blikt Van Asten terug.

Op dezelfde avond werd hij door de Stichting Vrienden Podium Boxtel al gepolst of hij mee wilde werken aan de samenstelling van een dichtbundel. ,,Het zou wel eens een traditie kunnen worden dat we jaarlijks een bundeltje gaan uitgeven", vertelde voorzitter Hub Ras vrijdag tijdens de presentatie van 'Puistjes' in café De Kerk, de stamkroeg van Van Asten aan de Oude Kerkstraat.

BLOEMLEZING
Vorig jaar ontvingen alle vrienden – de stichting telt momenteel zo'n driehonderd leden – een boekje van de veelzijdige Boxtelse cabaretier en filmmaker Mongi Farhani. Nu is Van Astens bloemlezing in een mooi vormgegeven boekwerkje verschenen en uitgereikt aan alle vrienden van Podium Boxtel. ,,Ik ben geen dichter die er eens goed voor gaat zitten en besluit gedichten te gaan schrijven", stelt Van Asten. ,,Het zijn zinnen of passages die spontaan bij me opkomen."

Lachend: ,,Daarom is ook gekozen voor deze toepasselijke titel!"

Waar Van Asten al vele jaren op de planken staat tijdens de zittingsavonden in Eendengat en dan vooral zijn vrouw, zijn schoonmoeder en de politiek op de hak neemt, kiest hij in zijn poëzie voor andere onderwerpen. ,,Tijdens carnaval kies je doorgaans onderwerpen die tijdens zo'n avond lekker snel opgepikt worden. Ik bewaar altijd een hele jaargang van Brabants Centrum om alle politieke gebeurtenissen bij te kunnen houden en tijdens de zittingsavonden leuk voor de dag te kunnen komen."

Politiek ontbreekt in 'Puistjes', wel hier en daar een knipoog naar echtgenote of schoonmoeder. ,,Ach, het zijn oprispingen die mij me opkomen en leuk zijn om aan het papier toe te vertrouwen", zegt Van Asten nuchter. Maar intussen toont hij zich een scherp observator, die onderweg op de fiets of in de trein altijd een schriftje bij zich heeft om flarden tekst te onthouden. Op zijn werk is in de computer altijd een mapje vrij om gedichten in op te slaan. De oudste gedichten in zijn bundel dateren al van meer dan 35 jaar geleden, anderen zijn heel recent.

Het eerste exemplaar van de dichtbundel Puistjes werd vrijdag in cafe De Kerk uitgereikt aan de schrijver zelf. De bestuursleden van de Stichting Vrienden Podium Boxtel, onder wie ook drukker Pieter Tielen en grafisch ontwerper Roeland Heesbeen, overhandigden het boekje. De bestuursleden Vic Ditters en Monique van Hal inviteerden de bescheiden dichter en passant voor deelname aan het eerste Boxtelse boekenbal, dat waarschijnlijk in maart zal worden gehouden in de theaterzaal aan de Burgakker.

De Stichting Vrienden Podium Boxtel lanceerde deze week haar eigen website: www.vriendenpodiumboxtel.nl. De website geeft informatie over de optredens in de theaterzaal en over de activiteiten die de stichting voor haar vrienden organiseert. Daarnaast bestaat er een link met de website van Podium Boxtel en zal ook de toekomstige filmclub een plekje krijgen op de digitale pagina's van de snel groeiende vriendenclub.

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...FONS VAN ASTEN ... (Foto: Albert Stolwijk).
29 januari

Print deze pagina

Terug