BALANS TREKT PARALLEL MET KWESTIE IN DEN HELDER

Boxtel ontzenuwt discussie over woonlasten burgemeester

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het pand Stenen Kamer 9-11, de (tijdelijke) ambtswoning van burgemeester Frank van Beers van Boxtel. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR STEFAN LATIJNOUWERS

De gemeenteraadsfractie van Balans heeft vragen gesteld aan het Boxtelse college van B. en W. naar aanleiding van de perikelen rond burgemeester Stefan Hulman in de gemeente Den Helder. In de Noord-Hollandse gemeente is commotie ontstaan over een toegekende vergoeding aan Hulman in verband met zijn dubbele woonlasten. Balans wijst in dat verband op de 'tegemoetkoming' in de woonlasten die burgemeester Frank van Beers krijgt. ,,De burgemeester ontvangt geen financiŽle bijdrage in zijn huisvestingskosten", reageert loco-burgemeester Anton van Aert namens het college.

Het besluit over de tijdelijke ambtswoning van burgemeester Van Beers aan de Stenen Kamer dat de gemeenteraad vorig jaar juli nam, geeft aan dat Van Beers er gedurende deze bestuursperiode Ė die afloopt in 2010 Ė mag wonen. De gemeente huurt de woning van eigenaar Woonstichting Sint-Joseph voor een bedrag van 1.800 euro per maand. Van Beers betaalt de wettelijke bedragen die staan voor de betaling van een ambtswoning, te weten 12 procent van zijn bezoldiging. Dat komt neer op een maandelijkse bijdrage van 800 euro. De reiskostenvergoeding voor Van Beers (400 euro per maand) is komen te vervallen.

INGEBURGERD
De raadsleden Wim van der Zanden, Willy van Zuijlen en Jan Vervoorn van Balans merken deze week in de brief op dat de gemeenteraad vorig jaar op advies van het college ingestemd heeft met een tegemoetkoming in de woonlasten van onze burgemeester. ,,Dit vanwege het feit dat hij zijn huis in Mill nog niet heeft kunnen verkopen en wij als raad toch graag hadden dat de burgemeester in Boxtel kwam wonen, zoals de wet overigens ook voorschrijft", aldus de fractieleden.

,,De burgers van Boxtel zijn blij met het feit dat de burgemeester met zijn echtgenote nu in ons midden woont en al goed ingeburgerd is, maar kijken ook met een schuin oog naar de perikelen in Den Helder. Gezien de reactie van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en haar brief aan het college van Den Helder vragen wij ons af of het door de Boxtelse raad genomen besluit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. Destijds heeft u de raad verzekerd dat het genomen besluit voldoet aan de wet."

Balans citeert, om haar vraag kracht bij te zetten, een artikel uit de Gemeentewet waarin het volgende vermeld staat: 'Buiten hetgeen hem bij of krachtens de wet is toegekend, geniet de burgemeester als zodanig geen inkomsten, in welke vorm ook, ten laste van de gemeente'. Balans: ,,Dit betekent dat de burgemeester uitsluitend recht heeft op zijn bezoldiging en op bepaalde, in het rechtspositiebesluit Burgemeesters, genoemde voorzieningen. Daarbuiten kunnen volgens minister Ter Horst geen voorzieningen voor de burgemeester worden getroffen", stelt Balans.

,,Onze vraag is kort en helder: voldoet het door de Boxtelse raad genomen besluit van juli 2008 aan alle wettelijke bepalingen? Hopelijk kan het college de vergelijking tussen Den Helder en Boxtel op het punt van toegekende vergoeding aan de burgemeester vanwege dubbele woonlasten ontzenuwen en kan de door de raad toegekende 'huursubsidie' van duizend euro per maand aan de burgemeester tot 3 maart 2010 de toets der kritiek doorstaan."

NIET IN DISKREDIET
Loco-burgemeester Van Aert en waarnemend raadsvoorzitter Willie van de Langenberg lieten woensdag 21 januari in een inderhaast belegde persconferentie in het gemeentehuis weten dat de vraag van Balans met een volmondig 'ja' beantwoord kan worden. ,,Burgemeester Van Beers ontvangt geen financiŽle bijdrage in zijn huisvestingskosten en daarmee gaat iedere vergelijking met de situatie in de gemeente Den Helder mank", aldus loco-burgemeester Anton van Aert.

,,Wij huren het pand Stenen Kamer 9-11 van Woonstichting Sint-Joseph, waarbij op het salaris van de burgemeester, conform het artikel in de regeling rechtspositie burgemeester, 12 procent ingehouden wordt voor het bewonen van de ambstwoning. Het huurbedrag is hoger dan we wettelijk mogen vragen van de burgemeester."

Van de Langenberg vult aan: ,,Het tekort komt voor rekening van de gemeente. Dat is in het verleden wel vaker gebeurd, bijvoorbeeld ook in de tijd van burgemeester Paul Pesch", aldus de raadsnestor.

,,Het raadsbesluit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen het college en alle fractievoorzitters. De raad wilde een helder en transparant besluit, dat juridisch getoetst was en aan alle wettelijke bepalingen voldeed. Dat is gebeurd, waarbij we niets aan het toeval hebben overgelaten. Als voorwaarde viel daaronder dat de burgemeester niet in diskrediet mocht raken. Het is vreemd dat Balans de situatie in Boxtel vergelijkt met die in Den Helder, want die twee kwesties zijn onvergelijkbaar. Nogmaals, we hebben alles volgens de wettelijke regels gedaan. Dat willen we met deze persconferentie nog eens benadrukken."
22 januari

Print deze pagina

Terug