RAAD MOET VR ZOMER KEUZE MAKEN

'Parkeergarage geen inzet verkiezingen'

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gemeentebestuur ziet een parkeergarage het liefst onder het wegdek van de Mgr. Bekkersstraat. Ook de tuin van de pastorie van Sint-Petruskerk (rechts) zal daarvoor opgeofferd moeten worden. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De gemeenteraad van Boxtel moet vr de zomervakantie een keuze maken over de bouw van een parkeergarage in het centrum. Op die manier wil wethouder Wim van Erp voorkomen dat het plan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gaat bepalen.

Een plan om een parkeergarage te realiseren onder de toekomstige nieuwbouw van woonzorgcentrum Emmaus werd tijdens de laatste verkiezingsstrijd voor de gemeenteraad onder druk van Zorggroep Elde van tafel gehaald. Wethouder Van Erp vertelt dat het bestuur van de regionale zorginstelling nog steeds niet wil meewerken aan een parkeervoorziening onder de nieuwbouw die dit jaar eindelijk van start moet gaan.

Vorige maand meldde de wethouder in Brabants Centrum dat het gemeentebestuur kiest voor een nieuwe variant. In plaats van een kelder met meerdere parkeerdekken onder de vijver bij de raadzaal en de oude boomgaard achter het Hofje, is een plan opgesteld voor n ondergrondse bouwlaag onder het wegdek van de Mgr. Bekkersstraat n onder de pastorietuin van de Sint-Petruskerk.

,,Het bestuur van de Verrijzenisparochie staat in beginsel positief tegenover de verkoop van een deel van de pastorietuin. De pastorie zelf blijft in gebruik als parochiecentrum", aldus Van Erp.

ZUSTERSPAD
Ook Woonstichting Sint-Joseph wil volgens de wethouder nog steeds meewerken aan de bouw van een parkeergarage: ,,Mogelijk dat de parkeerkelder, die de woonstichting moet realiseren onder de te bouwen koopappartementen op het Emmaus-terrein, onderdeel uit gaat maken van de openbare parkeergarage. Dat betekent wel dat dan ook de bestaande aanleunwoningen aan het Zusterspad moeten wijken voor nieuwbouw."

Voorts participeert Frenk den Ouden van de gelijknamige woonwinkel aan de Markt volgens de wethouder in de plannen. Mogelijk dat ter hoogte van het winkelpand een doorsteek wordt gerealiseerd voor voetgangers van en naar de toekomstige parkeergarage. ,,Blijkt dat uiteindelijk toch niet mogelijk dan zal de ontsluiting voor het winkelend publiek dat de garage in en uit loopt plaats gaan vinden via de Beiaard."

Volgens Van Erp biedt de nieuwe opzet van de parkeergarage voordelen. ,,Er hoeft geen ingewikkelde constructie te worden bedacht voor de ingang van de garage. Die komt uit op de Mgr. Bekkersstraat. Omdat niet meerdere ondergrondse bouwlagen hoeven te worden gerealiseerd, is de nieuwe variant ook goedkoper. In de plannen voor een garage onder de gemeentevijver en de boomgaard van het Hofje liepen de bedragen uiteen van 4 tot 8 miljoen euro, afhankelijk van de woningen die bovenop de parkeerdekken zouden komen."

PARKEERREGIME
Met het nieuwe plan voor een parkeergarage is een gemeentelijke investering van 1 tot 3 miljoen euro gemoeid. ,,Onder de Mgr. Bekkersstraat liggen veel belangrijke leidingen. Bovendien spelen we met het idee om op deze plek ook de vroegere Binnendommeltjes in ere te herstellen. Dit zijn factoren die de uiteindelijk aanlegkosten zullen sterk benvloeden", zegt de wethouder.

Om het gebruik van de autogarage te stimuleren, is het volgens de wethouder nodig dat het parkeerregime in het centrum wordt aangepast: ,,Je moet daarbij denken aan strenger controleren en een behoorlijk prijsverschil in tarieven voor het boven- en ondergronds parkeren." De 400 tot 450 parkeerplaatsen in de toekomstige parkeergarage zullen 24 uur per dag toegankelijk zijn, belooft Van Erp. Daarvan worden er 75 tot 100 gereserveerd voor ambtenaren in het gemeentehuis.
22 januari

Print deze pagina

Terug