WETHOUDER: 'WIJKBEWONERS MOCHTEN MEEPRATEN'

Newtonplein bevreesd voor houten bruggen

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bewoners van het Newtonplein in de wijk In Goede Aarde verzetten zich tegen de komst van twee kunstwerken. De ontwerpen laten twee overdekte houten bruggen zien. (Foto: Albert Stolwijk).

Kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft zijn plannen al twee jaar klaar, de gemeente Boxtel wil snel een bouwvergunning afgeven. Maar de bewoners van het Newtonplein in de wijk In Goede Aarde voelen niets voor de komst van de twee houten bruggen die de Tilburgse kunstenaar heeft ontworpen. Er is zelfs een actiegroep gevormd die luistert naar de naam 'Een brug te ver' en alles op alles zet om plaatsing van de bruggen tegen te gaan.

In een uitgebreid persbericht hebben de bewoners die zich verenigd hebben in 'Een brug te ver' deze week de lokale media benaderd om hun bezwaren onder de aandacht te brengen. Men stelt dat het gemeentebestuur de buurt heeft 'overvallen' toen in oktober een kant en klaar plan werd gepresenteerd voor de bouw van een overdekte houten brug aan de noordzijde van het plein en een kleinere open brugconstructie aan de zuidzijde.

Volgens de actiegroep is veelvuldig bezwaar aangetekend tegen de plannen van kunstenaar Doorenweerd, die men verwijt nooit op locatie te zijn geweest. Verzoeken om het ontwerp aan te passen zouden door het gemeentebestuur zijn genegeerd en het college heeft volgens de bewoners een groot aantal procedure- en procesfouten gemaakt. ,,De gemeente gaat ook voorbij aan de sociale veiligheid en de veiligheid van kinderen in de wijk", stelt de actiegroep, die vreest voor ernstige ongevallen als kinderen op de bruggen klauteren. De komst van hangjongeren die vernielingen plegen is ook een argument om de kunstwerken af te wijzen.

Volgens de bewoners van het Newtonplein die zich in de actiegroep verenigd hebben, vormen de bruggen een zogeheten JOP, een jongerenontmoetingsplaats. Men onderbouwt dit met citaten van de kunstenaar, die aangeeft dat de bruggen 'een ideale fysieke ontmoetingsplek is, een plek om te schuilen of wat rond te hangen en om in te kussen'. Omdat het een JOP is, dient een afstand van 50 meter tot de woningen in acht te worden genomen. Nu is sprake van 15 meter.

BEWONERSCOMMISSIE
Wethouder Ger van den Oetelaar zegt in een reactie op de weerstand van de bewoners van het Newtonplein dat geen sprake is van een 'overvaltactiek', zoals wordt gesteld. ,,De plannen zijn al sinds 2005 bekend en met de wijk gecommuniceerd. Er is zelfs een bewonerscommissie geweest waarin drie wijkbewoners meepraatten over de komst van de kunstwerken naar het Newtonplein. Ook de wijkraad Munsel praat al sinds 2005 over de bruggen, net als de Kunststichting Boxtel." In deze commissie zaten overigens geen bewoners van het Newtonplein.

Van den Oetelaar ontkent dat de houten bruggen gaan dienen als JOP. ,,Natuurlijk kan ik me wel iets bij de argumenten van de bewoners voorstellen, maar het is eerst en vooral een kunstwerk waar zich best wel eens wat oudere jeugd zal ophouden." De wethouder zegt niets te weten van berichten over vernielingen, geluidsoverlast en vechtpartijen op het Newtonplein, waarmee 'Een brug te ver' schermt. ,,Ik ken veel mensen in de wijk en heb dit nog nooit gehoord."

Van den Oetelaar heeft later deze maand met collega-wethouder Anton van Aert een gesprek met de actiegroep om de bezwaren tegen de houten bruggen nog eens door te nemen. Hij erkent dat de plannen in de laatste fase verkeren, maar dat altijd naar bezwaren geluisterd wordt en deze wordt afgewogen. De bewoners van het Newtonplein tonen zich strijdvaardig. ,,Als het gemeentebestuur blijft volharden in haar standpunt, zullen we juridische stappen zetten."
8 januari

Print deze pagina

Terug