ALLE JEUGDINSTANTIES IN BOXTEL ONDER ÉÉN DAK

Geen eilandjes meer in Centrum voor Jeugd en Gezin

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Lushani Heenatigala was met haar moeder Nilusha de eerste bezoeker van het consultatiebureau op de nieuwe locatie. Van medewerkster Ellen Wijgergangs kreeg het tweetal cake met muisjes en een cadeautje. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is na de jaarwisseling officieel in gebruik genomen. Maandagochtend 5 januari begroetten de medewerkers van het consultatiebureau hun eerste bezoekers met beschuit met muisjes en cadeautjes. In het centrum zitten verschillende instanties die zich bezighouden met jeugdgezondheid, opgroeien en opvoeden onder één dak.

In het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders en kinderen terecht voor informatie en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid. Zo zijn onder andere het consultatiebureau, jeugdartsen van de GGD, Bureau Halt, MEE, schoolmaatschappelijk werk en de coördinator van de brede scholen gevestigd in het pand aan de Baroniestraat 22. ,,Het is voor de medewerkers en voor de bezoekers ideaal dat alles onder één dak zit”, zegt André Jorissen van de gemeente Boxtel. ,,Medewerkers van verschillende instanties kunnen makkelijk bij elkaar binnenlopen om te overleggen en bezoekers weten dat ze hier alles kunnen vinden betreffende jeugdzorg.”

PREVENTIE
Inmiddels zijn de meeste instanties bezig met overhuizen en inrichten. Het consultatiebureau en de GGD draaien al volop. ,,Het is voor ons heel prettig om in dit centrum te zitten”, vertelt Ellen Wijgergangs van het consultatiebureau. ,,Het overleg met de overige instanties gaat hierdoor soepeler verlopen en ook weet men ons makkelijker te vinden.”

De samenwerking tussen de verschillende organisaties was dankzij een project als Triple P en ’Zorg voor Jeugd’ al redelijk goed. ,,Op preventief gebied is Boxtel erg goed bezig”, stelt Wijgergangs. ,,Wij treden niet op als behandelaar, maar signaleren problemen waardoor mensen sneller hulp krijgen. Daarnaast zijn we vier jaar geleden gestart met een pilot van het elektronisch kinddossier. Dit bevalt ons ook goed, het is erg makkelijk en het scheelt tijd.”

De vestiging van het consultatiebureau in Liempde is per 1 januari ook opgeheven. ,,In Liempde wordt nog wel eens per week op dinsdagochtend een inloopspreekuur gehouden”, vertelt Wijgergangs. ,,Eén van de medewerkers van het consultatiebureau is dan aanwezig in de praktijk van de huisarts.”

SAMENWERKING
Ook de GGD heeft het oude onderkomen bij DELTA en de vestiging in Liempde gedag gezegd en heeft haar plek gevonden in het Centrum voor Jeugd en Gezin. ,,Wij richten ons op kinderen tussen 4 en 19 jaar”, vertelt jeugdarts Lisette Brukx. ,,We hebben drie contactmomenten met alle kinderen, waarbij wordt gekeken naar onder andere de groei en de ogen. Daarnaast onderhouden we contact met scholen, die hebben vaak een goed zicht op de ontwikkeling van een kind.”

Bureau Jeugdzorg maakt nog geen onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin. ,,We zijn er nog niet over uit of dat in de toekomst wel zal gebeuren”, zegt Jorissen. ,,Wellicht dat een medewerker van jeugdzorg eens per week een dagdeel hier zou moeten komen. We vinden wél dat de aansluiting richting Jeugdzorg naadloos moet zijn. Daar zetten we ons de komende tijd zeker voor in.”

De deelnemende instanties zien een betere samenwerking als hét grote voordeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. ,,Voorheen deed iedereen zijn eigen ding”, aldus Brukx. ,,Er was onderling wel overleg via telefoon en via netwerkbijeenkomsten. Nu alles onder één dak zit, zijn we geen eilandjes meer maar werken we echt samen. We weten elkaar te vinden.”

Hoe de samenwerking verder gaat verlopen, is nog onduidelijk. ,,Wellicht dat er momenten gepland moeten worden waarop we bij elkaar komen voor een overleg”, denkt Wijgergangs. ,,De invulling daarvan moeten we nog eens rustig bekijken.”

VOORTREKKERSROL
De gemeente Boxtel vervult een voortrekkersrol met het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin. ,,In andere plaatsen worden ook dit soort centra opgericht, maar vaak niet zo uitgebreid als in Boxtel”, stelt Jorissen. ,,Het is uniek dat alle instellingen voor de jeugd tot en met 23 jaar onder één dak zitten. Boxtel loopt hierin zeker voor op andere gemeenten. Dat was ook al het geval met Triple P en het elektronisch kinddossier.” Het is de bedoeling dat in 2011 in elke gemeente tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin gevestigd is.

In Boxtel wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin gevormd door het consultatiebureau, GGD, MEE, Novadic Kentron, Bureau Halt, Pluralis, Weer Samen Naar School, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werk, Stichting Brede Scholen Boxtel en Stichting Peuterspeelzalen Boxtel. ,,Het is de bedoeling dat iedereen straks weet dat men met vragen over opvoeding en jeugdgezondheid terecht kan bij het Centrum voor Jeugd Gezin”, zegt Jorissen. ,,We hopen dat Boxtelaren snel de weg naar het centrum weten te vinden.”
8 januari

Print deze pagina

Terug