'WE WILLEN DE BESTE BLIJVEN'

SintLucas fuseert met
Eindhovense school

© 2008 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Studente Ricky Kloosterman uit Venlo legt in de werkplaats van SintLucas de laatste hand aan een zelfontworpen ligstoel. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Zestig jaar na de oprichting fuseert de tot bijna 1.300 studenten uitgegroeide mbo-school SintLucas in Boxtel per 1 januari 2009 met De Eindhovense School. Beide onderwijsinstellingen behouden hun identiteit, benadrukt bestuursvoorzitter Walther Tibosch van SintLucas, maar bundelen hun krachten om zich verder te kunnen ontwikkelen als topinstituten.

Woensdag 1 oktober geeft vakinstelling SintLucas de aftrap voor het jubileumjaar waarin het diamanten feest wordt gevierd. Het hele verdere schooljaar staan activiteiten op het programma.

Deze week al meldde voorzitter Tibosch van het college van bestuur van SintLucas dat zijn school per 1 januari bestuurlijk en organisatorisch samensmelt met De Eindhovense School, een instituut dat ongeveer 1.700 leerlingen telt die vmbo-onderwijs én opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4 volgen. Bij SintLucas kunnen mbo-studenten terecht voor niveau 4. In februari van dit jaar werd al duidelijk dat samenwerking tussen de twee scholen op enigerlei vorm gestalte zou krijgen.

Tibosch spreekt het liefst van een krachtenbundeling: ,,Beide scholen blijven afzonderlijk voortbestaan: in naam, in uitingsvormen en in onderwijsaanbod. Bovendien hoeft niemand van het personeel (in Boxtel werken circa honderd mensen – red.) te vrezen voor zijn baan." Toch ontkomt de bestuursvoorzitter van SintLucas er niet aan ook het woord fusie in de mond te nemen. ,,Een fusie is wettelijk onvermijdelijk omdat anders investeringen over en weer onmogelijk zouden zijn." Tibosch, die nu zeven jaar in Boxtel werkzaam is, wordt voorzitter van het college van bestuur dat als overkoepelende stichting leiding gaat geven aan de twee scholen.

MEER KEUZES MOGELIJK
Nu vissen de twee onderwijsinstituten deels uit dezelfde leerlingenvijver. Dat gegeven is een van de aanleidingen om tot samenwerking te komen. De twee scholen liggen geografisch dicht bijeen. Dan ligt het meer voor de hand je krachten te bundelen dan elkaar te beconcurreren, stelt de bestuursvoorzitter van SintLucas. ,,Zeker omdat regionale en agrarische opleidingscentra ook steeds vaker cursussen en opleidingen geven die lijken op die van ons. We willen echter beide als vakinstelling de beste blijven. Daartoe zullen we het onderwijsaanbod op elkaar afstemmen en de keuzemogelijkheden voor studenten verruimen."

De Eindhovense School zal zich volgens Tibosch verder specialiseren op het gebied van tweedimensionale grafische media. Vakinstelling SintLucas voegt daar ook de driedimensionale poot met ruimtelijke creaties aan toe in de vorm van stand- en decorbouw, interieurvormgeving, decoratie en restauratie. ,,Samen willen we een sterke partner zijn voor zowel het bedrijfsleven als het hoger beroepsonderwijs."

CREATIEVE STAD
SintLucas blijft gevestigd aan de Burgakker in Boxtel. En ook De Eindhovense School blijft in nagenoeg de huidige vorm bestaan. Kleinschaligheid blijft volgens Tibosch de norm en de scholen hebben niet de ambitie te groeien in aantal leerlingen. Daarentegen verruimt de fusieschool wel haar werkgebied. Waar nu het merendeel van de studenten van beide scholen nog uit Brabant en Limburg komt, hoopt de bestuursvoorzitter van SintLucas dat de grens wat opschuift naar het noorden: ,,We richten ons op het gebied ten zuiden van de lijn Rotterdam-Enschede."

Naast de mbo-opleidingen wordt bovendien een associate degree (een tweejarige hbo-opleiding) ontwikkeld. Voorts zijn er concrete plannen om een deel van de onderwijsactiviteiten te laten plaatsvinden op Strijp-S, de 'creatieve stad' in Eindhoven. Dat is ook de plek waar afgestudeerden die een eigen bedrijf starten ruimte, inspiratie en begeleiding vinden. Voorts is het de bedoeling dat vanaf 2010 internationaal aan de weg wordt getimmerd.
25 september

Print deze pagina

Terug