VERBLOEMEN ONDERLINGE ANIMOSITEIT BLIJFT LASTIG

Boxtel en Oirschot vieren komst fietspad met gebak én grenspaal

© 2007 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wethouders Wim van Erp (rechts) van Boxtel en Ted van de Loo van Oirschot onthullen een nieuwe grenspaal bij herberg De Schutskuil.

In aanwezigheid van honderden genodigden – bestuurders, politici, kroegbazen, wegenbouwers en buurtbewoners – hebben de burgemeesters en verkeerswethouders van Boxtel en Oirschot donderdag 30 augustus het vrijliggende fietspad tussen beide gemeenten geopend. Dat gebeurde met een lange reeks obligate toespraken in herberg De Schutskuil, een futloos fietstochtje op antieke rijwielen en de plaatsing van een nieuwe grenspaal op de plek waar een andere paal de onderlinge verschillen tussen Boxtel en Oirschot al zo lang onderstreept.

Het zijn vooral de recreatieve fietsers, scholieren en fietsforensen die garen spinnen bij de aanleg van de ruim 8 miljoen euro kostende verbinding tussen de Meierij en de Kempen. De Boxtelse wethouder Wim van Erp stelde in zijn feestrede terecht dat de fietsers nu al niet meer te tellen zijn die gebruik maken van de fietsverbinding langs de Oirschotseweg en de Oude Grintweg. En daarvan profiteren ook de uitbaters van herberg De Schutskuil, café Vingerhoeds en café De Bocht. ,,De inkomsten die de kroegen hebben misgelopen tijdens de werkzaamheden, worden nu ruimschoots goedgemaakt", stelde Van Erp. De aanwezige uitbaters knikten en erkenden dat de terrassen bij goed weer nog nooit zo vol zaten.

De Boxtelse wethouder kon en – zo leek het – wílde ook niet verbloemen dat het veel kruim heeft gekost om het fietspad langs de Oirschotseweg en de Oude Grintweg gerealiseerd te krijgen. Hij haalde verschillende herinneringen op aan de tijd dat beide gemeenten met de toenmalige gemeente Liempde erbij probeerden het BOL-project van de grond te krijgen. Dat project moest de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren in de driehoek Boxtel, Oirschot en Liempde. Maar werd door de gemeenteraad van Oirschot naar de prullenbak verwezen, mede door protesten van de actiegroep HOBBEL (Houdt Oirschots Buitengebied Bereikbaar En Leefbaar).

© 2007 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers en gedeputeerde Cora Steffens maken zich op voor een tochtje over het nieuwe fietspad van Boxtel naar Oirschot.

OVERWOEKERD
Ook Van Erps Oirschotse ambtsgenoot Ted van de Loo kon niet verhullen dat beide gemeenten langdurig geworsteld hebben met het project. Eufemistisch: ,,Boxtel en Oirschot, het is een verhaal apart." En: ,,We hebben het een en ander meegemaakt." Met een paar steken onder water riep Van de Loo in herinnering dat het vooral Boxtel was dat meer dan honderd jaar geleden de kiem legde voor al die animositeit. In 1906 immers werd langs de toenmalige Oude Grintweg al een fietspad aangelegd. ,,Door Oirschot aangelegd, betaald én onderhouden. Toen Boxtel niet mee wilde betalen en het geld bij ons op was, is het fietspad in de jaren veertig langzaam overwoekerd en verdwenen."

Dat zijn gemeente het voorbije decennium grote moeite had met de reconstructie van de Oude Grintweg, erkende de wethouder van Oirschot. Niet alleen de bezwaren van HOBBEL stipte hij aan, ook de bedenkingen van de gemeenteraad tegen de 60-kilometerzone die de nieuwe weg zou moeten worden. Waar Boxtel van meet af aan inzette op een Oirschotseweg met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur, hield de buurgemeente de boot opzichtig af. Oud-wethouder Toon van den Oord liet tijdens informatiebijeenkomsten, ook in De Schutskuil, regelmatig doorschemeren er weinig voor te voelen. ,,Uiteindelijk is de raad gezwicht", blikte Van de Loo terug.

Met diezelfde Van den Oord toog de Boxtelse wethouder Van Erp enkele jaren geleden naar het kantoor van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) om geld los te peuteren voor de aanpak van de Oude Grintweg. Hij toonde begrip voor de aarzelingen in Oirschot omdat de buurgemeente van Boxtel veel meer kilometers fietspad moest aanleggen. Daarenboven moest Oirschot ook de rijbaan van de Oude Grintweg reconstrueren, een klus die uiteindelijk bijna 6,9 miljoen euro kostte. Boxtel kwam er redelijk goedkoop vanaf; het fietspad langs de Oirschotseweg kostte in totaal 1,4 miljoen euro. ,,Maar dit keer hebben we wel meebetaald en een nieuwe slijtlaag op de weg aangebracht", grinnikte Van Erp richting zijn collega uit Oirschot.

© 2007 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers en gedeputeerde Cora Steffens luisteren aandachtig naar een van de sprekers.

Van Erp liet doorschemeren dat met name de ambtenaren ontelbare uren in het project hebben gestopt. ,,Met Oirschot hebben we destijds afgesproken dat we elkaar gebak geven als het fietspad er komt", vertelde de Boxtelse wethouder. Die belofte werd nagekomen; de vele gasten in De Schutskuil werden getrakteerd op koffie of thee met petitfourtjes. Dat de verbinding tussen Boxtel en Oirschot is ingericht volgens de uitgangspunten van duurzaam veilig en dus een 60-kilometerzone is, kan Van Erp bekoren. ,,Natuurlijk hoor ik mensen vaak zeggen dat je op deze weg veel harder kunt rijden. Maar dat moet je niet willen! Geniet van deze mooie weg."

MARSKRAMER
Blikvanger van de openingsplechtigheid was de verklede marskramer in de rol van de in 1838 vermoorde Italiaan Giovanni Castione. Als een volleerd spreekstalmeester loodste 'Castione' zijn publiek door een reeks van lange toespraken. Het waren zijn kwinkslagen die de happening de juiste sfeer gaven. Neem bijvoorbeeld de grap over de zijn brute dood, door ene Martinus Soeren. ,,Zijn er soms familieleden van die Soeren in de zaal? Het is nog niet verjaard hoor!"

Het was ook de marskramer die de burgemeesters Frank van Beers van Boxtel en Ruud Severijns van Oirschot naar buiten dirigeerde voor een tochtje over het kersverse asfalt. Ook de wethouders Van Erp en Van de Loo kregen een antieke fiets in hun handen geduwd, net als gedeputeerde Cora Steffens van de provincie Noord-Brabant en een half dozijn ambtenaren van de provincie, het SRE en Waterschap De Dommel. Het Brabants Fietsharmonisch Orkest, met een stuk of acht muzikanten op één lange tandem, verzorgde de muzikale omlijsting van het saaie fietstochtje, dat al na een paar honderd meter bij De Schutskuil vandaan eindigde.

© 2007 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Wethouder Wim van Erp op weg naar herberg De Schutskuil. Achterop zit een acteur die de rol van eigenwijze ambtenaar van de gemeente Oirschot speelde.

Bijgestaan door twee andere acteurs, die de aloude vijandigheid tussen Boxtel en Oirschot nog eens lekker uitvergrootten, plaatsten de bestuurders vervolgens een grenspaal. Dat gebeurde op initiatief van de Oirschotse heemkundekring, die volgens Clarie van Esch op meerdere plekken grensstenen en grenspalen terugplaatst om de historie levend te houden. Marskramer Castione sprak de hoop uit dat met het plaatsen van de grenspaal het gesteggel tussen Boxtel en Oirschot achter de rug zal zijn.

Maar wethouder Van Erp had daarvoor al gewezen op die andere grenspaal bij De Schutskuil. Weliswaar geplaatst door een carnavalsclub is het een verwijzing naar het taalkundige debat over de betekenis van het woord 'kuus'. In Boxtel en Liempde betekent kuus immers varken, in Oirschot is een kuus een kalf. ,,Twee volkomen andere werelden dus", grinnikte Van Erp.

Dat stelt ook heemkundige Van Esch in haar boekje Nieuwe Oude Grintweg, dat ze in opdracht van de gemeente Oirschot schreef ter gelegenheid van de gereedkoming van het fietspad. ,,Vertegenwoordigers van beide gemeenten komen op 30 augustus nog een keer bij elkaar voor de officiële opening. En daarna scheiden de wegen van het Boxtelse en Oirschotse dorpsbestuur zich weer tot... de volgende keer." Achterover leunen is er echter niet bij voor de bestuurders, zo waarschuwt de schrijfster. ,,Want de 'Auwe Grint' is en blijft een gemeenteweg, evenals 'de' nieuwe fietspad." En dat schept verplichtingen om onderhoud te blijven plegen en verval, zoals zestig jaar geleden, te voorkomen.

© 2007 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het asfalt van het nieuwe fietspad langs de Oirschotseweg is nu al beschadigd. De fundering van het fietspad ligt erg dicht langs de populieren. Bij sterke wind worden de grondlagen omhoog geduwd en ontstaan barsten in het asfalt.
6 september 2007

Print deze pagina

Terug