EERHERSTEL VOOR OMGEVING KASTEEL IN HAAREN

Kasteellandgoed Nemelaer
krijgt grandeur terug

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Projectco÷rdinator Arjen Simons van Brabants Landschap geeft uitleg over de werkzaamheden in de omgeving van kasteel Nemerlaer.

In de omgeving van kasteel Nemerlaer in Haaren wordt sinds half november hard gewerkt om het kasteellandgoed nieuw elan Ún een cultuurhistorisch verantwoorde uitstraling te geven. Hiervoor is een plan opgesteld met als doel het karakter van het landgoed te versterken, wat onder meer gebeurt door de lanenstructuur aan te pakken. Brabants Centrum nam een kijkje bij de werkzaamheden, die ervoor moeten zorgen dat de omgeving weer de grandeur krijgt die past bij een landgoed.

Kasteellandgoed Nemelaer is ongeveer tweehonderd hectare groot. Het landgoed is in eigendom en beheer van Brabants Landschap, dat is gehuisvest in de kasteelboerderij naast kasteel Nemerlaer. De boerderij is tevens het vertrekpunt van de wandelingen over het landgoed, waar op Nemelaer-Noord statige lanen voeren naar het kasteel met bijgebouwen. In het hakhoutcomplex nabij het kasteel, dat bekend staat als De Hemel, bevindt zich een rijke bosvogelstand, terwijl in Nemelaer-Zuid onder meer voedselarme moerassen met een rijke gagelbegroeiing en een prachtig ven te zien zijn.

,,Het kasteellandgoed wordt gekenmerkt door een bosrijke kern met historische gebouwen, akkers, weilanden, houtwallen en hakhoutpercelen en wordt doorsneden door een beek en lanen met eeuwenoude bomen", zegt projectco÷rdinator Arjen Simons van Brabants Landschap tijdens een rondleiding in de omgeving van het kasteel.

VISIE
Simons stelt dat kasteellandgoed Nemelaer zowel in cultuurhistorisch als in recreatief opzicht aantrekkelijker moet gaan worden. In 2004 heeft Bureau Verkuylen samen met de Rijksdienst Monumentenzorg, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Haaren en Brabants Landschap een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het landgoed, waarbij de verharding van de hoofdlaan onderdeel is van de versterking van de landgoedstructuur. ,,De verharding van de laan verfraait het landgoed op een cultuurhistorisch verantwoorde manier. Daarnaast verbetert de ontsluiting en ontstaat er een betere aansluiting van het dorp met het landgoed", zegt Simons.

,,Het is de bedoeling dat de oorspronkelijke hoofdlaan waar de toegangspoort staat, weer dienst gaat doen als de belangrijkste ontsluitingö, vervolgt hij. ,,De huidige ontsluitingsweg, waarvan de ingang enkele honderden meters verderop ligt richting Oisterwijk, gaat dicht voor het gemotoriseerde verkeer. De historische functie van de hoofdlaan wordt zo in ere hersteld en de aan te brengen verharding zal hierbij aansluiten. De hoofdlaan is overigens altijd een zandweg geweest, maar toch waren er al eerder plannen om de weg te verharden. Dat is alleen nooit gebeurd."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De hoofdlaan die leidt naar kasteel Nemerlaer in Haaren wordt verhard. Uit het oogpunt van cultuurhistorie is gekozen voor twee lopers van natuursteen. Het middelste gedeelte van de laan blijft onverhard.

NATUURSTEEN
Simons geeft aan dat uit het oogpunt van cultuurhistorie is gekozen voor een verharding van twee lopers van natuursteen van 1,20 meter breed. De gedachte hierachter is dat de plannenmakers natuurlijk materiaal willen terugzien in een natuurlijke omgeving. Dit omdat de laan hierdoor de uitstraling krijgt die bij een landgoed past en zo tevens een fraaie inpassing in het landschap wordt gerealiseerd.

Via de verharde hoofdlaan kunnen wandelaars, fietsers en bestemmingsverkeer het landgoed straks goed bereiken. ,,De natuurstenen zijn een gift van de provincie. Nee, hoeveel het er zijn weet ik niet, maar ik schat duizenden", zegt Simons, die wijst op de zandhopen naast de weg. ,,De bovenste zandlaag is verwijderd en vervangen door gebroken puin en stabiliteitszand. Het middelste gedeelte van de laan blijft overigens onverhard en zou voor fietsers wel eens de beste manier kunnen zijn om naar het kasteel te rijden, want fietsen op die hobbelige kasseien is wellicht niet zo'n pretje. Verder komen er ook zogeheten anti-parkeerpalen om ervoor zorgen dat er geen auto's kunnen parkeren aan de zijkanten van de laan en de wandelpaden begaanbaar blijven."

Daarnaast is het volgens Simons de bedoeling dat er aan het begin van de hoofdlaan, nabij de provinciale weg Oisterwijk-Boxtel, een informatiepaneel komt en ruimte voor parkeerplaatsen. ,,Nu is het nog zo dat de kasteelboerderij het vertrekpunt is van de wandelingen in het kasteellandgoed, maar straks beginnen de wandelingen aan het begin van de hoofdlaan, die dan ook deel uitmaakt van de route", aldus Simons, die aangeeft dat er in de toekomst een aansluiting komt met de N624 Oisterwijk-Boxtel. ,,De provincie gaat de weg tussen Haaren en Boxtel reconstrueren. De ontsluiting wordt niet alleen beter, maar ook veiliger in vergelijking met de huidige situatie. Dat komt onder meer omdat de aanleg van een rotonde deel uitmaakt van de reconstructie van de weg."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de kasteelboerderij, waar Brabants Landschap kantoor houdt.

PLEINTJE
Niet alleen de hoofdlaan wordt verhard, maar ook het 'pleintje' voor de entree van het kasteel krijgt een ander aanzicht. Nu bestaat de weg voor het kasteel en de kasteelboerderij nog uit zand, maar dat gaat volgens Simons veranderen. ,,Het is de bedoeling dat het gedeelte tussen de laan en de entree van het kasteel verhard wordt met kasseien in de vorm van een soort driehoek, waardoor je een aaneengesloten geheel krijgt. Ook het stukje zandweg van het kasteel naar de kasteelboerderij, wordt verhard."

Simons geeft aan dat de werkzaamheden voor het project, dat mogelijk gemaakt wordt door financiŰle steun van zowel het rijk als Europa, nog enkele maanden in beslag zullen nemen. ,,Ik denk dat het werk in februari of maart opgeleverd kan worden. Later in het jaar is het overigens ook de bedoeling dat de kasteelgracht schoongemaakt wordt en watervoerend wordt gemaakt. Nu is een deel van de gracht ge´soleerd en staat die grote delen van het jaar droog. Daar moet verandering in komen. Onder meer door duikers aan te brengen willen we van de gracht weer een aangesloten geheel maken en ervoor zorgen dat er vaker water in de gracht te zien is."

Alle maatregelen geven volgens de plannenmakers meer kwaliteit aan het kasteellandgoed Nemelaer, zowel in cultuurhistorisch, landschappelijk, ecologisch als in recreatief opzicht. Simons: ,,Het kasteellandgoed wordt door de maatregelen een nog aantrekkelijker gebied voor recreatie en toerisme."
28 december 2006

Print deze pagina

Terug