KRITIEK SINT-JOSEPH OP NIEUW CENTRUM SELISSENWAL

'Heerewaerde is in zichzelf gekeerd'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van De Heerewaerde. ,,De Heerewaerde is een wijk in een wijk, een puist in Selissenwal", vindt interim directeur Frans van Eindhoven van Woonstichting Sint-Joseph.

Zoals hij eerder al aangaf is interim directeur Frans van Eindhoven van Woonstichting Sint-Joseph niet enthousiast over de invulling van het nieuwe wijkcentrum van Selissenwal. De architectuur van De Heerewaerde is te veel in zich zelf gekeerd en mist het contact met de wijk. ,,De Heerewaerde is een wijk in een wijk, een puist in Selissenwal." Het gemeentebestuur is niet blij met de kritiek.

In een vergadering van het Wijkplatform Selissen leverde Van Eindhoven maandag 18 december openlijk kritiek op de wijze waarop de nieuwbouw op het vroegere Maria Reginaplein is gerealiseerd. ,,Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van de revitalisering van Selissenwal. Met verbazing heb ik naar De Heerewaerde gekeken: een hele mooie, maar vreemde eend in de bijt. De woonblokken missen het contact met de omgeving; ze vormen als het ware een wijk in een wijk, een puist in Selissenwal."

De Heerewaerde wordt gerealiseerd door Sint-Joseph en de gemeente Boxtel op de plek van de vroegere Maria Reginakerk, gemeenschapshuis De Walnoot, de Walpoortschool en De Kiekenhof. Het bouwplan bestaat uit de vier wooncomplexen, waarvan er twee (Rentmeester en Banier) gerealiseerd zijn en een derde (Ridder) in aanbouw is. De bouw van het vierde complex (Baanrots, bij de rotonde Den Tijber) moet nog starten, maar ook dit deelplan is 'onomkeerbaar', meldde Van Eindhoven.

De kritiek van de directeur van Sint-Joseph op De Heerewaerde was koren op de molen van de wijkbewoners Ún van opbouwwerker Jeroen Pijnenburg. ,,Bij de ontwikkeling van De Heerewaerde is onvoldoende rekening gehouden met de inbreng van de bewoners. Zij zijn de echte deskundigen in de wijk", reageerde Pijnenburg.

Wijkbewoner Ad Moonen, onder meer beheerder van de geitenwei en exploitant van de videotheek aan de Van Beekstraat, vond het navrant dat Sint-Joseph nu toegeeft dat er fouten zijn gemaakt bij de ontwikkeling van het nieuwbouwplan. ,,De bewoners hebben in een pril stadium zelf een tekening gemaakt over hoe een toekomstige invulling van het gebied eruit zou kunnen zien. Daar is helemaal niets mee gedaan."

De bewoners hebben altijd al gewaarschuwd dat het door landschapsarchitect Pepijn Godefroy van het Amsterdamse bureau La4Sale ontwikkelde De Heerewaerde een in zichzelf gekeerd gebied zou worden, betoogde Moonen: ,,Het is zuur dat nu blijkt dat we gelijk hebben gekregen."

KANSEN GRIJPEN
Ondanks de kritiek op De Heerewaerde klonken ook positieve geluiden door. Bewoners van Rentmeester en Banier lieten weten er met veel plezier te wonen. ,,Het had misschien beter gekund, maar er is een gedifferentieerde bewoning. Ideaal en de complexen trekken ook jongeren aan. Het totaal is een positief plaatje", reageerde een van de bewoners.

Van Eindhoven beloofde het wijkplatform dat bij de herinrichting van de Baanderherenweg de nieuwbouw op de plek van de te slopen flats in samenhang wordt gerealiseerd met de bestaande bebouwing. Een stagiaire van Avans Hogeschool in Tilburg heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de opbouw van de wijk. Daarbij is duidelijk geworden dat er kansen Ún bedreigingen zijn voor Selissenwal.

,,Kansen zijn het aanleggen van een goede ontsluiting voor langzaam verkeer, de multiculturele samenleving en de ruimte voor nieuwbouw. Bovendien is het mogelijk meer variatie in woningbouw en meer functioneel groen in de wijk aan te brengen", somde Van Eindhoven op uit het onderzoek.

Bedreigingen zijn volgens hem onder meer de uitstroom van kansrijke bevolkingsgroepen en de daling van de sociale status. Ook de slechte bereikbaarheid van de wijk vanuit het noorden wordt als een probleem gezien.

CONFERENTIE
Er moet een samenhangende visie komen, vindt interim directeur Van Eindhoven van Sint-Joseph. Nu worden volgens hem nog te veel ad hoc projecten ontwikkeld om de leefbaarheid van Selissenwal te vergroten. Die visie zal niet wijzigen als medio januari een nieuwe directeur-bestuurder leiding gaat geven aan Sint-Joseph, zo beloofde Van Eindhoven.

Vanmiddag, donderdag 21 december organiseerde de woonstichting een conferentie waarin vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomst van de wijk Selissenwal werd gekeken. De resultaten van dit overleg worden gebruikt tijdens overleg dat begin 2007 gevoerd wordt met de gemeente en bewoners.

Burgemeester Frank van Beers van Boxtel zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de woonstichting op De Heerewaerde. ,,Natuurlijk had het misschien beter gekund, maar ook veel slechter. De situatie is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van voorheen. Dat bepaalde gebouwen wat in zichzelf gekeerd zijn is in mijn ogen niet zo erg. Als de bewoners naar buiten gaan, stappen ze straks in een prachtig centrumgebied waar volop ruimte is voor ontmoeting."

Wethouder Ger van den Oetelaar viel de burgemeester bij in diens reactie: ,,Het doel van de revitalisering is gehaald. We zullen nooit ophouden met te leren, maar Selissenwal wordt een wijk waar heel Boxtel Ún Brabant trots op mogen zijn." Net als wijkwethouder Ger Wouters enkele weken aangaf, meldde de burgemeester deze week dat 'snel' wordt begonnen met de herinrichting van de Baanderherenweg ter hoogte van de portiekflats en de inrichting van het wijkpark in het centrum van De Heerewaerde.
21 december 2006

Print deze pagina

Terug