GEMEENTE WEIGERT BOUW APPARTEMENTEN

Café De Kom krijgt alsnog horecafunctie

Café De Kom heeft een nieuwe eigenaar: de ondernemersfamilie Strik uit Lennisheuvel. Toon Strik heeft maandag 18 december in een gesprek met wethouder Ger van den Oetelaar laten weten plannen te hebben voor een Ierse pub en een eetgelegenheid. Ook zaal De Comsche Hoeve wordt weer geëxploiteerd, waarschijnlijk al met carnaval. Het liefst wil Strik appartementen bouwen op de hoek van de Stationsstraat en de Breukelsestraat, maar daaraan wil de gemeente niet meewerken.

,,Appartementen zijn het meest lucratief, maar dan is het wel nodig dat de gemeente Boxtel meewerkt aan een bestemmingsplanwijziging", vertelt Strik, die samen met zijn zoons Nard en Rob sinds vorige week woensdag eigenaar is van de oude herberg.

Wethouder Van den Oetelaar heeft Strik echter laten weten niets te zien in een nieuwe bestemming van De Kom. Sloop en vervolgens nieuwbouw van appartementen past volgens de wethouder niet in beleid van de gemeente vanwege de cultuurhistorische waarde van De Kom. ,,De ruim 250 jaar oude herberg is een gemeentelijk monument en we willen graag zien dat dat in oude luister wordt hersteld. En daar is geen lange procedure voor nodig", aldus Van den Oetelaar.

Strik wil snel actie ondernemen. ,,Wij zijn mensen van aanpakken. Geen getreuzel. Als we geen appartementen mogen bouwen, oké. Maar dan moet er wel snel gehandeld worden om in De Kom weer horeca te bedrijven. Het is niet de bedoeling om de bouwval jaren te laten staan zoals nu het geval is."

De ondernemer heeft al plannen voor iets nieuws. ,,Een Ierse pub met aangrenzend een eetgelegenheid lijkt ons wel wat. Zaal De Comsche Hoeve kan dan los daarvan geëxploiteerd worden zoals voorheen", filosofeert Strik, die onder meer eigenaar is van een autobedrijf, bedrijvencentrum Baanderije, een kanoverhuurbedrijf en lunchroom Breaks.

Een nieuwe horecabestemming voor De Kom ziet wethouder Van den Oetelaar wél zitten. ,,Heel leuk, ik heb er positief op gereageerd. Ik ben blij een innovatieve Boxtelaar tegenover me te vinden. We treffen al zo vaak mensen van buiten de gemeente die hier plannen komen ontwikkelen. Wat de gemeente betreft kunnen er snel spijkers met koppen worden geslagen. We zullen het plan van Strik zo snel mogelijk bespreken in de monumentencommissie."

De familie Strik kocht het horecapand van Ad Poirters, die het bedrijf sinds 1999 verhuurde aan Christian en Lisette Heijmans. Vorig jaar december brandde de kasteleinswoning uit en kwamen vier van de vijf leden van het horecagezin Heijmans om het leven. Sindsdien staat het door de brand eveneens gehavende café leeg.

CARNAVAL
Vooruitlopend op een definitieve herbestemming is Strik voornemens om de intact gebleven cafézaal De Comsche Hoeve met carnaval weer in gebruik te hebben. De zaal heeft geen schade opgelopen door de brand.

Of de verenigingen die voorheen hun onderkomen hadden in zaal De Comsche Hoeve er kunnen terugkeren, laat Strik zich nog niet uit: ,,Ik wacht wel af wat er gebeurt. Natuurlijk laat ik geen potentiële klanten op de stoep staan, maar mijn voorkeur gaat ernaar uit om appartementen te bouwen op deze plek."

De Stichting Openbaar Carnaval (SOC), die de laatste jaren De Comsche Hoeve als hofpaleis benutte, ziet in een eerste reactie geen aanleiding om terug te keren. ,,We hebben voor dit seizoen goede afspraken kunnen maken met Le Marécage als onderkomen voor de prins en zijn gevolg. Er is geen reden om die afspraken nu op te zeggen", stelt SOC-president Berry Dankers.

Boxtel's Harmonie was sinds 1939 de vaste gebruiker van De Comsche Hoeve en legde negen jaar geleden een grote dosis zelfwerkzaamheid aan de dag om de harmoniezaal uit te breiden en te renoveren. Sinds de brand repeteert het muziekkorps tijdelijk in het Vmbo-College Boxtel en gemeenschapshuis Orion te Lennisheuvel.

Er zijn met de gemeente gesprekken gaande over een nieuwe huisvesting in brede school De Wilgenbroek. Ook lopen besprekingen over een eventuele verhuizing naar een onderkomen op het terrein van orthopedagogisch instituut De La Salle. Op de vraag of de harmonie wil terugkeren naar De Kom, wilde voorzitter Rob Zink deze week (nog) niet reageren.
21 december 2006

Print deze pagina

Terug