INSTELLINGEN WILLEN 'WOONZORGZONE'

Ambitieus bouwplan voor ouderen Liempde

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het voormalige klooster in Liempde is ongeschikt voor de huisvesting van ouderen. Cello wil er in de toekomst mogelijk verstandelijk gehandicapten gaan huisvesten.

In de dorpskern van Liempde moet de komende jaren een woonzorgzone gerealiseerd worden. Dat staat in een onderzoek dat Goed Wonen Liempde, Zorggroep Elde, Cello en Stichting BOL deze week hebben aangeboden aan de Boxtelse gemeenteraad. Het plan omvat onder meer de bouw van 75 seniorenwoningen en een herbestemming van de woningen in het voormalig klooster aan de Dorpsstraat.

Het onderzoek van de vier instellingen is een toekomstvisie die door de Boxtelse politiek nader uitgewerkt moet worden. Het onderzoek, dat is verricht door adviesbureau Companen, richt zich op een aantal terreinen in de Liempdse dorpskom, waar momenteel de Witte School, het voormalig Wit-Gele Kruisgebouw, De Kloosterhof, De Vlaswiek en gezinsvervangend tehuis Den Dries gelegen zijn. Volgens de initiatiefnemers is het resultaat van de studie 'zeer positief'. ,,Er zijn grote mogelijkheden in dit gebied", zo wordt gesteld in een brief aan de Boxtelse raad.

De achterliggende gedachte van het onderzoek naar de haalbaarheid van een woonzorgzone is de vergrijzing in Liempde. Daarnaast speelt een rol dat ouderen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen. ,,Daardoor is er grote behoefte aan geschikte woningen voor de huisvesting van oudere mensen met een zorgvraag", concluderen de vier instellingen. ,,Voor 2015 wordt die behoefte voor Liempde geschat op circa 475 wooneenheden." Door een aantal bestaande panden te slopen of te verbouwen kan in deze behoefte voorzien worden.

TRANSFORMATIE
Uit het onderzoek blijkt dat in de Liempdse dorpskom plaats is voor 75 nieuwe woningen. Op een aantal plaatsen zal de huidige bebouwing worden gesloopt, zoals de zogeheten Witte School en het Wit-Gele Kruisgebouw aan de Dorpsstraat en een twaalftal woningen aan de Keefheuvel en het Smidsepad. Op de plek van het kruisgebouw is plaats voor acht gestapelde huizen of vier grondgebonden levensloopbestendige patiowoningen. De twaalf woningen zouden plaats kunnen maken voor een grootschaliger concentratie van senioren- of levensloopbestendige huizen. Schetsen laten enkele woonblokken zien.

Opmerkelijk is het advies om de bewoners van Den Dries te verhuizen naar appartementen in het voormalige oude klooster aan de Dorpsstraat. Uit de studie blijkt dat de huidige seniorenappartementen bij De Kloosterhof rijp zijn voor herbestemming omdat het gebouw 'eigenlijk ongeschikt is voor ouderenhuisvesting'. Goed Wonen Liempde wil in de dorpskom voldoende woningen realiseren voor zelfstandig wonende ouderen. De bestaande seniorenwoningen aan de straat Kloosterhof worden gemoderniseerd.

De bewoners van het gezinsvervangend tehuis van Cello zouden gehuisvest kunnen worden in de twaalf appartementen in het klooster. Daarnaast bestaat bij Cello nog behoefte aan de huisvesting van acht bewoners; die zouden aan de overkant van de Dorpsstraat terechtkunnen. Cello zou 'De Ploegerschop', een vervallen gebouw tussen de kerk en het klooster, kunnen inrichten als gemeenschappelijke ruimte. Op de plaats van Den Dries komt ruimte vrij voor nieuwe seniorenwoningen.

De Vlaswiek, dat behoort tot de Zorggroep Elde, wil in de toekomst twaalf plaatsen omzetten in psychogeriatrische plaatsen waar zwaardere zorg geleverd kan worden. Er blijven in het woonzorgcentrum dan dertien verzorgingshuisplaatsen over. ,,Het verlies aan intramurale zorgplaatsen zal elders in het dorp moeten worden opgevangen", meldt de toekomstvisie. De aanleunwoningen naast De Vlaswiek worden gesloopt en maken plaats voor een nieuwe zijvleugel van het woonzorgcentrum, bestaande uit tweemaal drie eenheden.

LOOPAFSTAND
De toekomstvisie laat zien dat alle onderzochte locaties in Liempde op geringe loopafstand liggen van dienstencentrum De Kloosterhof en woonzorgcentrum De Vlaswiek. Beide voorzieningen zijn op het gebied van zorg en welzijn cruciaal voor ouderen in Liempde. Het pad dat is gelegen tussen de Dorpsstraat en de Keefheuvel zou volgens de initiatiefnemers verlengd kunnen worden. Een voordeel is dat alle gronden in het plangebied in eigendom zijn van de vier genoemde organisaties en de gemeente.

,,Tijdens het onderzoek zijn er reeds contacten gelegd met het gemeentebestuur", verduidelijken de vier instellingen richting de raadsleden. Daarnaast zijn omwonenden enkele weken geleden tijdens een informatieavond ge´nformeerd.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het vroegere Wit-Gele Kruisgebouw op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat in Liempde maakt in de toekomstvisie plaats voor woningbouw voor ouderen.
7 december 2006

Print deze pagina

Terug