PRORAIL ZEGT GEMEENTE BOXTEL STEUN TOE

'Miljoenen niet in gevaar door vertraging spoorplannen'

Wethouder Wim van Erp is hoopvol gestemd over de bijna 31 miljoen euro die het rijk zal bijdragen aan de verkeersmaatregelen die nodig zijn als tien spoorwegovergangen worden gesloten. In een gesprek met ProRail hebben de projectleider en de directeur Zuid-Nederland toegezegd samen met het Boxtelse college van B. en W. naar Den Haag te gaan om het geld veilig te stellen als het verkeersplan voor de grootschalige infrastructuur klaar is.

Twee weken geleden heeft wethouder Van Erp met ProRail gesproken over de spoorwegplannen. Eerder was immers gesteld dat er vóór 1 januari 2007 een uitgewerkt plan van aanpak moest zijn ingediend als Boxtel nog recht wilde doen gelden op de overheidsbijdrage die al ten tijde van Van Erps voorganger Fons van Elderen werden toegezegd.

Die toezegging had destijds te maken met de doelstelling om in 2010 het aantal verkeersdoden op overwegen drastisch terug te dringen. Die doelstelling werd echter twee jaar geleden al gehaald, zodat het automatisme waarmee geld door de rijksoverheid beschikbaar zou worden gesteld is vervallen. Toch is de noodzaak om overwegen te sluiten niet verdwenen. ,,Een nota van twee, drie jaar geleden toont aan dat treinen vaker en sneller gaan rijden. Ook daarom is het noodzakelijk dat gelijkvloerse kruisingen worden opgeheven."

Van Erp zegt dat de toegezegde 30,9 miljoen euro nooit zonder meer beschikbaar was voor Boxtel. ,,Het was een optelsom van bedragen die beschikbaar zouden komen voor de opheffing van gelijkvloerse spoorwegovergangen. Voor elke soort overweg die verdwijnt, heeft het ministerie in principe een vast bedrag beschikbaar. Dat wordt uitgekeerd als we de minister kunnen overtuigen van een goed alternatief. ProRail heeft nu toegezegd ons daarbij te willen steunen; ook nu blijkt dat 2007 onhaalbaar is om een uitgewerkt plan te presenteren."

TOEZEGGING
Dát Boxtel nog geen concreet verkeersplan voor de nieuwe grootschalige infrastructuur op tafel heeft liggen, is te wijten aan ProRail. De spoorwegbeheerder heeft enkele jaren geleden aangedrongen op een regionale verkeersstudie in de spoordriehoek tussen Boxtel, Tilburg en Vught. De uitkomsten daarvan laten nog steeds op zich wachten.

,,We blijven meedoen aan de regionale verkeersstudie en nemen daarin zelfs het voortouw. Maar we hebben met ProRail afgesproken dat we tegelijk ook ons eigen saneringsplan voor de overwegen uitwerken. Als de gemeente Boxtel eerder klaar is – en gelet op de vele discussies die wij al hebben gevoerd is dat aannemelijk – heeft ProRail toegezegd zich samen met ons bij de minister sterk te maken om de miljoenen euro's uit te keren. Sterker nog, als nodig blijkt dat er meer geld is voor de verkeersmaatregelen – en dat is zeer waarschijnlijk – wil ProRail daar ook zijn best voor doen", stelt Van Erp.

De wethouder erkent dat het verzoek in Den Haag overtuigender zal zijn als een gezamenlijk verkeersplan door de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught, Oisterwijk en Tilburg wordt gepresenteerd. ,,Maar als het te lang duurt, gaan we als Boxtel en ProRail samen naar de minister."

'CONSTRUCTIEF'
Wethouder Van Erp heeft een positief gevoel overgehouden aan het gesprek met de projectleider en directeur Zuid-Nederland van ProRail. Hij spreekt van een constructief overleg.

In de Boxtelse gemeenteraad is al vaker de vrees uitgesproken dat het regionaal in kaart brengen van oplossingen ertoe zou kunnen leiden dat de financiële middelen voor oplossing van de verkeersproblemen niet meer aangesproken kunnen worden. Vandaar dat het college van B. en W. een gesprek is aangegaan met ProRail.

Het gesprek tussen de Van Erp en ProRail heeft op 23 november plaatsgevonden, maar er is geen schriftelijk verslag gemaakt. De leden van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken kregen deze week wel een memo waarin de strekking van het gesprek is weergegeven. Deze memo is maandag 11 december onderwerp van gesprek tijdens de commissievergadering in het gemeentehuis. De openbare bijeenkomst in de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat begint om 19.30 uur.
7 december 2006

Print deze pagina

Terug