SUCCESVOLLE WORKSHOP AAN ESSCHEBAAN

Natuurwerkgroepen maken werk
van poelenbeheer

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Natuurwerkgroep Liempde en de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) hielden zaterdag 2 december voor particulieren en andere belangstellenden een workshop poelenbeheer aan de Esschebaan.

De workshop poelenbeheer die zaterdag 2 december door de Natuurwerkgroep Liempde en de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel (WNLB) gehouden werd voor particulieren en andere belangstellenden op de locatie Esschebaan 42 te Boxtel is succesvol verlopen. Volgens Marie Josť Meertens, lid van beide natuurwerkgroepen, waren er ongeveer vijftien deelnemers. ,,De workshop werd verzorgd door mensen van natuurcentrum De Specht uit Gemert. Zij gaven onder meer uitleg over het onderhoud van poelen. We hebben er veel van opgestoken", aldus Meertens.

Meertens geeft aan dat in er de gemeente Boxtel zo'n tweehonderd poelen zijn. ,,Alleen in Liempde zijn er al 120 poelen. Op termijn zouden we die allemaal graag in kaart brengen om erachter te komen wat er leeft in de poelen, maar dat is een lastige zaak omdat het er zoveel zijn. Daarom zouden we graag zien dat alle mensen die een poel op het land hebben, maar niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan, contact met ons opnemen."

Volgens Meertens is het de bedoeling dat er steeds meer aandacht komt voor het beheer van poelen. ,,Dat geldt ook voor de poelen in het Groene Woud. De beide natuurwerkgroepen hebben poelwerkgroepen die nauw met elkaar samenwerken en bezig zijn met een gezamenlijk poelenbeleid en een poelenwerkplan. Dat moet nog wel goed uitgewerkt worden, want op dit moment bevindt alles zich nog in een embryonale fase. In eerste instantie is het belangrijk dat we zoveel mogelijk kennis vergaren", aldus Meertens. ,,Ook willen we graag de kinderen van de basisscholen in de toekomst bij het beheer van poelen betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door een schoolklas een poel te laten adopteren."
7 december 2006

Print deze pagina

Terug