PvdA/GROENLINKS: 'AUTODEK KAN OOK VOLSTAAN'

Sober onderzoek naar parkeergarage

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het Boxtelse college heeft op aandringen van met name de CDA-fractie het processiepark op Duinendaal op het oog als plek voor lang parkeren. Ook de locatie van de gemeentevijver aan de Mgr. Bekkersstraat en de Brederodeweg worden genoemd als mogelijkheid.

De gemeenteraad heeft donderdag 23 december ingestemd met het parkeerplan. Gelijktijdig heeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht gekregen de mogelijkheden te onderzoeken van een centrale parkeervoorziening. Steeds breder wordt getwijfeld of een heuse parkeergarage moet worden gebouwd. ,,Een parkeerdek is misschien ook een goed alternatief", stelde raadslid Sjef Dankers (PvdA/GroenLinks).

Al tijdens de behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken waren vraagtekens gezet bij de bouw van een parkeergarage of –kelder. Met name coalitiepartij Combinatie95 drong aan op een parkeervoorziening op maaiveldniveau.

In de ogen van raadslid Dankers kan een autodek ook een mogelijkheid zijn. ,,We spreken dan over een parkeerplaats op het maaiveld met een ondergrondse parkeerlaag. De kosten daarvan kosten tussen de vijf- en zeshonderd euro per vierkante meter." De suggestie voor een autodek wordt door verkeerswethouder Wim van Erp meegenomen in het onderzoek.

'WEGGEGOOID GELD'
Vanuit de oppositie klonken kritische geluiden door. VVD'er Ton Jonkers becijferde dat de bouw van een parkeergarage al snel een tot anderhalf miljoen euro zal bedragen. ,,We kunnen hier wel besluiten dat er een parkeervoorziening moet komen, maar het is beter om eerst uit te spreken of we dat geld er voor over hebben. Anders gaat het dezelfde kant uit als met het theater. Dat bleek uiteindelijk ook veel te duur", aldus Jonkers.

Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde) stelde voor om alleen de locatie van de gemeentevijver aan de Mgr. Bekkersstraat te onderzoeken als parkeervoorziening. De motie die hij daartoe indiende, kreeg echter geen meerderheid. Het college heeft ook de Brederodeweg en – op aandringen van met name de CDA-fractie – het processiepark op Duinendaal op het oog als plek voor lang parkeren. ,,Weggegooid geld", stelde Van de Langenberg, die ook van mening is dat economische belangen moeten prevaleren. ,,Kort parkeren op de Markt moet dus altijd mogelijk blijven voor mensen die boodschappen komen doen. Boxtel is nu eenmaal geen stad."

GROTE KETENS
Wethouder Van Erp gaf aan dat economische belangen juist ook pleiten voor de bouw of aanleg van een grote parkeervoorziening in het centrum. ,,Diverse grote winkelketens die naar Boxtel willen komen, vragen om een goede parkeergelegenheid. In de ogen van het college moet op de Markt zo min mogelijk verkeer zijn."

Hoeveel kosten er gemoeid zijn met een onderzoek naar de haalbaarheid van een centrale parkeervoorziening kon wethouder Van Erp is niet zeggen. Fractievoorzitter Wim van der Zanden van Balans vroeg ernaar, waarbij VVD'er Jonkers aangaf geen behoefte te hebben naar een diepgravend onderzoek. ,,Een quick scan is voldoende." De wethouder beloofde een sober onderzoek op te starten.
30 november 2006

Print deze pagina

Terug