DOEK VOOR OUDSTE BOXTELSE HERBERG LIJKT GEVALLEN

'Geen horeca meer in De Kom'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als bouwval is café De Kom aan de Stationsstraat te Boxtel een troosteloze, stille getuige van het familiedrama dat zich daar een jaar geleden afspeelde. Bij een brand kwamen vier van de vijf leden van het gezin Heijmans om het leven.

Een jaar nadat er een felle brand woedde die aan vier leden van het gezin Heijmans het leven kostte, staat niets de verkoop van de bouwval van café De Kom nog in de weg. Waar eerder de nabestaanden van de familie Heijmans de eigendommen al hadden verwijderd, heeft deze maand ook Boxtel's Harmonie haar laatste bezittingen weggehaald uit de zaal van het horecabedrijf. Terugkeer van een café op deze locatie lijkt uitgesloten.

Afgelopen zomer meldde eigenaar Ad Poirters van café De Kom dat hij de woning, waar op zaterdag 3 december 2005 de fatale brand uitbrak, en het naastgelegen horecabedrijf wil verkopen. Poirters, die zelf bijna twintig jaar in De Kom woonde en werkte, zei het beeldbepalende pand niet in oude luister te willen herstellen.

Verkoop van het horecabedrijf en de woning kan pas plaatsvinden als bierbrouwerij Heineken als huurder het pand leeg heeft opgeleverd. Struikelblok was nog de muziekbibliotheek van Boxtel's Harmonie. De in de loop van bijna honderd jaar opgebouwde collectie partituren was opgeborgen op de vergaderkamer op de zolder van harmoniezaal De Comsche Hoeve achter het café. Aanvankelijk weigerde de harmonie de muziekstukken te ruimen om daarmee haar positie als belanghebbende veilig te stellen.

SLEUTELS INGELEVERD
In een gerechtelijke procedure tussen de eigenaar, de huurder en de erfgenamen is inmiddels bepaald dat Heineken ervan afziet om in De Kom nieuwe horeca-activiteiten te ontplooien. Dat meldt Kim Albert, die als advocaat de belangen van Boxtel's Harmonie behartigt. ,,De brouwer zal de sleutels teruggeven aan eigenaar Poirters en inmiddels heeft ook de harmonie dat gedaan. De muziekbibliotheek en wat resterende harmoniebezittingen zijn onlangs uit de cafézaal verwijderd."

De beslissing om de muziekbibliotheek weg te halen uit De Comsche Hoeve is volgens advocaat Albert genomen nadat vast kwam te staan dat er geen nieuw horecabedrijf door Heineken in De Kom gevestigd wordt. ,,En dus is het voor de harmonie niet zinvol om te blijven hopen op een terugkeer naar De Kom. Mocht er zich een nieuwe eigenaar aandienen die wel weer een café op deze plek wil gaan runnen, zal het harmoniebestuur met hem in onderhandeling moeten", stelt Albert.

Sinds de brand repeteert Boxtel's Harmonie tijdelijk in de Tijberzaal van het Vmbo-College Boxtel, maar er zijn gesprekken gaande over een verhuizing naar brede school De Wilgenbroek.

PIËTEIT
Woordvoerder Bert Hoekstra van brouwerij Heineken in 's-Hertogenbosch bevestigde deze week dat De Kom nu helemaal leeg is en het huurcontract ontbonden kan worden. ,,Of het allemaal administratief al afgehandeld is, weet ik niet. Maar dat er geen horecabedrijf meer gevestigd wordt, is duidelijk. Mede uit piëteit naar de nabestaanden. Ook emotioneel hebben we als Heineken afscheid genomen van café De Kom."

Het Boxtelse café is een van de oudste, zo niet het oudste nog bestaande horecabedrijf. Al in 1737 werd er door de uitbater belasting betaald op dranken die werden geschonken aan passerende voerlui die op weg waren van 's-Hertogenbosch naar Luik en vice versa.

Vanuit de gemeente Boxtel is vooralsnog geen bemoeienis met de toekomst van het leegstaande pand op de hoek van de Stationsstraat en Breukelsestraat. Pas als de huidige of een nieuwe eigenaar plannen indient, is de gemeente aan zet, vertelt een voorlichter.

Eigenaar Ad Poirters was niet bereikbaar voor een reactie.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Detailopname de dichtgetimmerde ramen in de zijgevel van de oude herberg. Op de verdieping boven het café met woonhuis bevonden zich de slaapvertrekken waar de brand ontstond.
30 november 2006

Print deze pagina

Terug