TAAKGROEP ZET VRAAGTEKENS BIJ BUDGET

'Boxtel krijgt mooi en functioneel jeugdhonk'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de westvleugel van het Ursulacomplex.

De Taakgroep Jongerencentrum Boxtel is enthousiast over de plannen die de gemeente met architect Sjef van Hoof uit Eindhoven heeft opgesteld voor de bouw van een jeugdhonk aan de Baroniestraat. De taakgroep betwijfelt of het budget van 900.000 euro toereikend zal zijn om de westvleugel van het Ursulacomplex te renoveren en nieuwbouw te realiseren.

Het nieuwe jongerencentrum moet medio 2008 klaar zijn. Momenteel buigt de taakgroep zich over de plannen om een multifunctioneel centrum voor jeugd- en jongerenactiviteiten te realiseren. In het jongerencentrum is ook plaats voor oefenruimten voor popbandjes en een muziekzaal voor 200 tot 250 bezoekers. In de taakgroep zit naast jongerenwerkers van DELTA Stichting Welzijn Boxtel ook een afvaardiging van de gemeenteraad, te weten Betsie van der Sloot (CDA), Nick Geerlings (SP), Jeroen van Haaren (Combinatie95) en Bas Koenraadt (PDP).

Deze week heeft de taakgroep haar eerste advies overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Het advies, dat openbaar is, is positief over de plannen. ,,De plannen zien er goed uit en hebben alles in zich om tot een mooi en functioneel jongerencentrum te komen", stelt de taakgroep. ,,Ook voor de nieuwbouw van de zaal en de daarboven liggende ruimtes is veel waardering."

In februari 2007 komt de taakgroep met een aanvullend advies. Het deeladvies dat nu op tafel ligt wordt ingediend omdat het gemeentebestuur vaart wil maken met de planvoorbereiding. Het Ursulagebouw is immers een rijksmonument en aanpassingen vergen veel voorbereiding. ,,De plannen mogen daardoor geen vertraging oplopen", stelde taakgroepvoorzitter Frans Poort eerder in deze krant.

RIJKSMONUMENT
De taakgroep realiseert zich dat het jongerencentrum wordt geprojecteerd in een 'beschermwaardig, monumentaal pand' en weet dat dit beperkingen met zich meebrengt. Ook wordt rekening gehouden met de locatie waarop het jeugdhonk is gepland. Niet alleen wonen er thans al mensen in het Ursulacomplex, de achterste havo-vleugel aan de het Smalwater wordt door projectontwikkelaar gesloopt. Hendriks Coppelmans wil hier 41 appartementen in vier tot vijf bouwlagen realiseren.

Uit het advies van de taakgroep blijkt dat men vraagtekens zet bij het budget van 900.000 euro dat de gemeente wil uitgeven. ,,We betwijfelen of het budget voldoende zal blijken te zijn." Het college moet meer duidelijkheid verschaffen. De taakgroep hecht aan een professionele opzet van het project. De inzet van vrijwilligers bij de afbouw wordt ontraden, het gebruik van tweedehands materialen is ook niet wenselijk. In het budget moet voldoende geld zijn voor de inrichting en de aankleding van het jongerencentrum. Een deel van het budget zou gereserveerd moeten worden voor latere bouwkundige aanpassingen.

Het advies van de taakgroep bevat ook andere tips, zoals het vroegtijdig overleggen met instanties die betrokken zijn bij inrichting, hygiŰne en veiligheid. Verder wordt gepleit voor voldoende nooduitgangen, ook in de muziekzaal. In het gebouw moet een kleine maar gezellige ruimte voor rokers komen, die goed geventileerd kan worden. Rondom het jongerencentrum moeten voldoende parkeerplaatsen komen waar ook ruimte is voor laden en lossen.

MULTIFUNCTIONEEL
De taakgroep hecht veel waarde aan het multifunctioneel gebruik van het jongerencentrum. ,,Door het gebouw door derden te laten gebruiken op momenten dat het jongerencentrum niet open is, maak je optimaal gebruik van de voorziening. Bovendien kunnen met medegebruik ook inkomsten gegenereerd worden." Uit het advies blijkt dat MIK Kunsteducatie graag gebruik zou willen maken van de voorziening.

Jongeren moeten de komende tijd 'zorgvuldig, regelmatig en planmatig' ge´nformeerd over de voortgang van het project. De taakgroep benadrukt dat het belangrijk is om na het gemis van een jongerencentrum te investeren in nieuw vertrouwen en draagvlak. ,,Een goede accommodatie alleen is geen garantie voor goed jongerenwerk", stelt de taakgroep. In het eindadvies dat in februari 2007 wordt gepresenteerd, wordt een aantal voorwaarden opgenomen voor goed jongerenwerk in de nieuwe voorziening.

BREED DRAAGVLAK
Wethouder Anton van Aert is blij met het eerste advies van de taakgroep. Hij beschouwt het advies als een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan en te blijven werken aan de komst van een jongerencentrum aan de Baroniestraat.

Van Aert begrijpt de vraagtekens die de taakgroep zet bij het budget van 900.000 euro. ,,Dat bedrag staat al enkele jaren in de begroting en was in wezen bestemd voor de verbouwing van de gymzaal van de havo. Nu we het jongerencentrum projecteren aan de voorkant, is het duidelijk dat meer eisen aan het plan gesteld worden en dat veel meer isolatiemaatregelen nodig zijn. De investering moeten we dus herbezien omdat we verwachten dat het krediet ontoereikend zal zijn."
30 november 2006

Print deze pagina

Terug