WIJKBEZOEK GEMEENTEBESTUUR AAN SELISSENWAL

'Steun ons met daden, niet met woorden'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sfeerbeeld in de Van Beekstraat van het bezoek van het Boxtelse gemeentebestuur aan de wijk Selissenwal. Op de voorgrond onderhouden de wethouders Ger van den Oetelaar en Wim van Erp zich met elkaar.

Het Platform Selissen heeft zaterdag 18 november het Boxtelse college van B. en W. tijdens een bezoek aan de wijk Selissenwal dringend verzocht om actie te ondernemen om enkele problemen in de wijk het hoofd te bieden. De belangengroepering vroeg tijdens het bezoek met de fiets aandacht voor zowel kleine als grote ergernissen, waaronder de parkeerproblemen in het centrumgebied, de leegstand in de portiekflats, de verpaupering in sommige delen van de wijk en de teleurstelling van bewoners in de Van Beekstraat.

Het wijkbezoek van het college aan Selissenwal stond al eerder op de kalender, maar vanwege het uitblijven van de asfaltering van de Achterberghstraat blies het Platform Selissen het bezoek toen af. Nadat het gemeentebestuur alsnog werk maakte van de asfaltering stond niets de komst van burgemeester Frank van Beers en de wethouders in de weg. Voorzitter Willie van de Langenberg van het Platform Selissen had aan de vooravond van het bezoek echter al laten weten dat er nog voldoende zaken overbleven waar de wijkbewoners met het college over van gedachten wilde wisselen.

,,Er zijn een aantal knelpunten in de wijk, waaronder de parkeervoorzieningen. Kijk wat er nodig is aan parkeerplaatsen, want nu is er een tekort aan parkeermogelijkheden. Dit is een nijpend probleem, want we gaan gestaag door met bouwen totdat we tot de ontdekking komen dat we de auto niet meer kwijt kunnen. En we zien liever geen ondergrondse parkeergarage in de wijk”, liet Van de Langenberg zaterdagochtend voorafgaand aan het wijkbezoek weten in gemeenschapshuis De Walnoot.

,,Wij vragen het college niet wat niet kan, maar willen dat u ons helpt en steunt en dat u meewerkt aan de opbouw van Selissenwal. Als platform willen we niet alles bevechten, maar onze energie besteden om goede dingen te realiseren voor de wijk. Wij vragen het college om ons niet te steunen met woorden, maar met daden.”

GELUIDSOVERLAST
Voorzitter Van de Langenberg stipte aan het begin van het bezoek meteen een probleem aan, namelijk de geluidsoverlast die bewoners van de Baandervrouwenlaan ervaren door het (vracht)verkeer dat door de straat dendert. ,,We zouden graag zien dat het college zou kijken naar de mogelijkheden om hier een 30-kilometerzone te realiseren. Er is sprake van een onduidelijke en onveilige verkeerssituatie, zeker ook als men kijkt naar de Baanderherenweg die in het verlengde ligt van de Baandervrouwenlaan. In de krant hebben de bewoners kunnen lezen dat het gemeentebestuur de straat op korte termijn gaat herinrichten, maar de bewoners willen graag weten wanneer dat precies gaat gebeuren. Men wil snel duidelijkheid, graag voor het eind van het jaar.”

Van de Langenberg sprak tijdens het bezoek daarnaast de hoop uit dat de portiekflats aan de Baanderherenweg na 1 januari 2008 daadwerkelijk gesloopt worden. ,,Die datum is al eerder uitgesteld. Er woont daar nu nog een aantal mensen. Het is zo dat de flats nog zeker een half jaar bewoond blijven. De sloop moet niet nog een keer uitgesteld worden, want de leegstand en de verpaupering is geen gezicht.”

Een ander knelpunt dat zaterdag door het platform en voorzitter Ricky Meulendijk van de bewonerscommissie Rentmeester aan de kaak gesteld werd, was de onveilige wandelroute van het appartementencomplex naar de winkels. ,,Daar is vorig jaar al op gehamerd, maar er is nog niets gebeurd”, lieten platformvoorzitter Van de Langenberg en Meulendijk weten aan het college. Wethouder Ger Wouters gaf daarop aan dat het leggen van staalplaten op de bewuste plek en het opschuiven van het hek dat mensen van het bouwterrein moet weren mogelijk tijdelijk soelaas kan bieden. ,,Bovendien is dat ook geen dure oplossing”, aldus Wouters.

Ook andere problemen als de slechte staat van de Baanderherenweg en de onduidelijke verkeerssituatie aldaar en de verhuizing van middenstanders in de wijk zoals Abdullahe Mairouche van de levensmiddelen- en cadeauartikelenzaak Souss ImpEx naar de nieuwe winkels op de begane grond van het appartementencomplex Banier aan de Van Beekstraat werden zaterdag voorgelegd aan het Boxtelse college.

PARKEEROVERLAST
De bewoners die deelnamen aan het wijkbezoek gaven aan blij te zijn met de opknapbeurt van de wijk en met name van het centrumgebied. Naast de zegeningen van de revitalisering zijn er echter ook zaken waar men teleurgesteld over is. Zo maakten de bewoners Ad Moonen en Meryem Korkmaz van de Van Beekstraat van hun hart geen moordkuil. Het tweetal liet het gemeentebestuur onder meer weten dat de bewoners veel parkeeroverlast hebben van winkelbezoekers en personeel, de bewoners de auto vaak niet kwijt kunnen in de eigen straat en dat de parkeerdruk alleen maar gaat toenemen. ,,Verder hebben de bewoners uit de media moeten vernemen dat hun straat een eenrichtingsstraat gaat worden. Hier is nooit overleg over geweest. Dit kan toch niet”, aldus Moonen.

Voorzitter Bart van Roosmalen van de winkeliersvereniging in de wijk Selissenwal vroeg het college tijdens het bezoek om een beter parkeerbeleid en voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van de winkels in het centrumgebied. ,,Samen met de bewoners willen we tot een goede oplossing komen”, stelde Van Roosmalen, die liet weten blij te zijn met de revitalisering van de wijk. ,,Maar het moet niet zo zijn dat alleen het centrumgebied opgeknapt wordt, ook andere delen van de wijk moeten aangepakt worden.”

GOED WIJKBEZOEK
Burgemeester Van Beers omschreef de rondgang door Selissenwal na afloop als een 'goed wijkbezoek'. ,,Het platform heeft ons vandaag punten laten zien waar we aan moeten werken, maar over het algemeen kunnen we stellen dat de revitalisering van de wijk met redelijke voortvarendheid verloopt. Er is al veel gerealiseerd, maar samen moet we proberen om deze wijk nog beter te maken dan hij nu is.”

Voorzitter Van de Langenberg van het Platform Selissen nodigde het gemeentebestuur uit om volgend jaar opnieuw naar de wijk te komen. ,,Ik zeg niet dat we dan precies dezelfde route gaan afleggen, maar we willen dan wel gaan bekijken hoe ver we zijn in de wijk en of er actie is ondernomen om de problemen die vandaag aan de orde zijn gesteld op te lossen. Belangrijk is dat we daarbij in goed overleg met elkaar samen optrekken”, aldus Van de Langenberg.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De leden van het Boxtelse college van B. en W. zijn een en al oor als Mohammed Rahmoune het woord voert in de levensmiddelen- en cadeauartikelenzaak Souss ImpEx van ondernemer Abdullahe Mairouche (tweede van rechts). Op de foto zijn verder de wethouders Anton van Aert (tweede van links) en Wim van Erp, voorzitter Willie van de Langenberg van het Platform Selissen, wethouder Ger van den Oetelaar en burgemeester Frank van Beers te zien.
23 november 2006

Print deze pagina

Terug