TAAKGROEP ADVISEERT GEMEENTE

Jongerencentrum biedt plaats aan
grote popzaal

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de westvleugel van de vroegere Bracbant Havo. Het gebouw moet in 2008 plaats gaan bieden aan het Boxtelse jongerencentrum.

Het nieuwe jongerencentrum moet medio 2008 klaar zijn. De westvleugel van de vroegere Bracbant Havo aan de Baroniestraat wordt een multifunctioneel centrum voor jeugd- en jongerenactiviteiten, compleet met oefenruimten voor popbandjes en een muziekzaal voor 200 tot 250 bezoekers. Binnenkort buigt het gemeentebestuur zich over een schetsplan dat deze week al door een taakgroep is beoordeeld.

De gemeente Boxtel wil vaart maken met de procedure om in het voormalige schoolgebouw aan de Baroniestraat een jongerencentrum onder te brengen. Om in 2008 daadwerkelijk een nieuwe accommodatie te kunnen openen, is het vooral van belang dat de rijksoverheid zich kan buigen over de plannen. ,,Het Ursulagebouw is een rijksmonument dat zijn karakter moet behouden. Niet alleen aan de buitenzijde, maar ook aan de binnenzijde zijn er tal van beperkingen", stelt wethouder Anton van Aert.

Dat bevestigt Frans Poort, de voorzitter van een taakgroep die zich deze week heeft gebogen over de eerste bouwschets die architectenbureau Van Hoof uit Eindhoven heeft gemaakt. ,,De gemeente heeft enige haast omdat vooral de procedure rondom de monumentale status van het gebouw veel aandacht vraagt en geen vertraging mag oplopen." Volgens Poort wordt het advies van de taakgroep eind november openbaar gemaakt.

In de taakgroep hebben onder meer vier raads- en commissieleden zitting, namelijk Betsie van der Sloot (CDA), Nick Geerlings (SP), Jeroen van Haaren (Combinatie95) en Bas Koenraadt (PDP). Ze buigen zich met jongerenwerkers van DELTA Stichting Welzijn Boxtel en een delegatie van de Boxtelse jeugd over de plannen. Wethouder Van Aert kent de plannen ook, maar laat zich er inhoudelijk niet over uit. ,,Ik laat me adviseren door de taakgroep. Op basis van dat advies neemt het college van B. en W. een besluit."

MULTIFUNCTIONEEL
Het schetsplan voor het jongerencentrum geeft in grove lijnen aan hoe de accommodatie aan de Baroniestraat eruit zou kunnen zien. De tekening is door de architect gemaakt op basis van een plan van eisen dat door de gemeente is opgesteld. Ook is rekening gehouden met de ideen die zijn geboren tijdens een 'ontwerpatelier' dat is gehouden onder jongeren.

Taakgroepvoorzitter Poort stelt dat het nieuwe jongerencentrum multifunctioneel moet zijn om plaats te bieden aan meerdere voorzieningen voor jeugd- en jongerenwerk. In het complex zou bijvoorbeeld een zorgloket voor jongeren kunnen komen. ,,We denken aan een verbouwing die de gebruikers in staat stelt flexibel met de ruimten om te gaan." Ook wordt gedacht aan samenwerking met andere instellingen, zoals MIK Kunsteducatie dat elders in het Ursulacomplex is gehuisvest.

Het schetsplan laat volgens Poort zien dat in het jongerencentrum plaats is voor popoefenruimtes en een muziekzaal voor 200 tot 250 mensen. Deze zaalvoorziening kan alleen gerealiseerd worden door achter het voormalige Ursulinenklooster nieuwbouw te plegen. ,,Niet alleen moet het monumentale karakter van het gebouw behouden blijven, ook de geluidsisolatie is van groot belang. Door een zaal los van het gebouw te realiseren, voorkom je trillingen."

Poort benadrukt dat isolatie heel veel aandacht krijgt, mede omdat achter het klooster appartementen gebouwd worden door projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans. De popzaal is vanaf de Baroniestraat niet zichtbaar.

In januari van dit jaar werd bekend dat Hendriks Coppelmans de leegstaande Bracbant Havo had verworven van de Stichting Sint-Ursula. Een deel werd in mei voor een symbolisch bedrag van n euro overgedragen aan de gemeente die er een jongerencentrum wil bouwen. Het schoolgebouw dat dicht bij het Smalwater staat, wordt gesloopt en maakt plaats voor 41 appartementen in vier tot vijf bouwlagen.
16 november 2006

Print deze pagina

Terug