BOXTEL SLUIT KAMPSPOOR VOOR AUTO'S

Sluipverkeer A2 blijft razen over Hal

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De parallelweg langs de rijksweg A2, Kampspoor, is vrijdag afgesloten voor doorgaand verkeer. Sluipverkeer maakt nog wel gebruik van Hal, aan de overzijde van de A2.

Met de afsluiting van de straat Kampspoor aan de oostzijde van de rijksweg A2 tussen Boxtel en Vught heeft de gemeente Boxtel de eerste stap gezet om overlast door sluipverkeer tegen te gaan. Nu is de gemeente Vught aan zet, die pas in het voorjaar van 2007 de westzijde van de A2 zal afsluiten voor doorgaand verkeer. Het sluipverkeer blijft dus razen over Hal.

Boxtel en Vught praten al jaren over de aanpak van het sluipverkeer op de parallelwegen langs de A2. Zodra het druk is op de snelweg kiest vooral lokaal en regionaal verkeer voor deze alternatieve route. Omdat de parallelwegen ook intensief gebruikt worden door fietsers ontstaan vaak gevaarlijke situaties. ,,Het komt wel eens voor dat het verkeer op de A2 bij wijze van spreken wordt ingehaald door auto's op Hal", stelt wethouder Wim van Erp.

Van Erp is dan ook blij dat het gemeentebestuur eindelijk over is kunnen gaan tot de afsluiting van Kampspoor. ,,Met Vught hebben we afgesproken dat we elk één parallelweg afsluiten voor doorgaand verkeer." De wethouder betreurt dat Vught meer tijd neemt om Hal af te sluiten. ,,Blijkbaar heeft het onderwerp een lagere prioriteit. Bovendien is de afsluiting wat lastiger vanwege de ligging van Reinier van Arkel (psychiatrische instelling – red.). Maar nu de circulatie op dat terrein is aangepast, hoeft Vught niet meer bang te zijn dat het sluipverkeer via dat terrein zijn weg gaat zoeken."

Van Erp stelde deze week dat het gemeentebestuur van Boxtel buurgemeente Vught al enkele keren heeft herinnerd aan de afspraak om de westelijke parallelweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. ,,Veel kinderen die in Boxtel of Vught naar school gaan fietsen over Hal, net als veel forensen die met de fiets naar hun werk gaan. Daar past geen sluipverkeer", vindt de wethouder.

BEZWAREN
Het plan om Kampspoor af te sluiten stuitte eerder dit jaar op een tweetal bezwaren van omwonenden. Na een behandeling door de bezwaarschriftencommissie werden beide bezwaren volgens Van Erp ongegrond verklaard. Het college van B. en W. nam dat advies over en ging na de zomervakantie over tot de uitwerking van de plannen. Vrijdag zijn de paaltjes geplaatst, die alleen verwijderd kunnen worden door hulpdiensten en enkele boeren. Zij moeten hun landerijen kunnen bereiken.

Volgens Van Erp blijft Kampspoor ook toegankelijk voor fietsers en mensen die gebruik maken van rolstoelen of scootmobielen. Daarnaast kunnen ook kleine koetsen de afsluiting passeren. ,,Maar auto's en trucks kunnen er niet meer door."
16 november 2006

Print deze pagina

Terug