PROCESSIEPARK ZOEKLOCATIE PARKEREN

Autovrije Markt lijkt nog ver weg

Het plan om de Markt op termijn helemaal autovrij te maken, is in de ogen van alle raadsfracties een illusie. Men vreest, net als de plaatselijke middenstand, dat het publiek weg zal blijven als niet dichtbij de winkels kan worden geparkeerd. Twijfels zijn er over het noodzaak en de haalbaarheid van een grote parkeergarage. Op verzoek van het CDA is het processiepark op Duinendaal toegevoegd als mogelijke parkeerlocatie.

Net als het college achten de meeste raadsfracties een onderzoek naar een parkeerkelder onder de Markt zinloos. ,,Enkele jaren geleden is dit al onderzocht en toen bleek dit veel en veel te duur. Vis het rapport van destijds maar uit een bureaula; dat onderzoek hoef je niet opnieuw te doen", stelde Willie van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel/Liempde dinsdag 7 november, toen de raadscommissie Ruimtelijke Zaken zich over het parkeerplan voor het centrum boog.

Parkeren óp de Markt moet echter ook in de toekomst mogelijk blijven. Zeker de eerste tien jaar is het onhaalbaar om de Markt autovrij te maken, denkt Sjef Dankers (PvdA/GroenLinks). Over het collegevoorstel om een parkeerkelder onder de Brederodeweg te realiseren is de verkeerswoordvoerder van de grootste raadsfractie sceptisch.

,,Waarschijnlijk veel te duur en bovendien is deze locatie te ver verwijderd van het centrum. En de drukke noord/zuid-as afsluiten voor het verkeer om de bouw van een garage mogelijk te maken lijkt me niet realistisch", betoogde Dankers. Hij pleitte voor de bouw twee kleine parkeergarages in plaats van één grote. ,,Zodat je na de bouw van de eerste garage kunt bezien of een tweede wel nodig is."

Ook de aanleg van een parkeerterrein op het braakliggende perceel Pantarhei/Tielen is voor de PvdA/GroenLinks een optie, meldde Dankers. ,,Want door de noodzakelijke sanering van de bodemverontreiniging ter plekke twijfel ik of de bouw van betaalbare woningen op deze plek haalbaar is."

PANTARHEI
De huidige gemeentevijver naast de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat is voor alle partijen de meest voor de hand liggende plek voor een parkeerkelder. Wim van der Zanden (Balans) wees naar het Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch waar op het dak van de parkeerkelder een klein laagje water staat, waardoor het toch een vijver lijkt.

De omgeving van de Sint-Petruskerk ontdoen van 'blik' is voor de grootste oppositiepartij onnodig. ,,Die paar kerkgangers die er nog zijn, kun je het toch niet aandoen om ook nog eens niet te kunnen parkeren", stelde Van der Zanden. Het idee van Dankers om van het Pantarhei-terrein een parkeerplaats te maken kreeg bijval van Van der Zanden. ,,Mits er een rechtstreekse oversteek over de Dommel wordt gemaakt."

Om het centrum van Boxtel aantrekkelijker te maken, is het nodig dat keuzes worden gemaakt, betoogde Désirée van Laarhoven (Combinatie95), die net als coalitiegenoot SP graag ziet dat de Markt autovrij zou worden. Beide partijen beseffen echter ook dat dit moeilijk wordt. SP'er Van den Broek: ,,De Markt moet bereikbaar blijven voor gehandicapten en om te laden en te lossen. Van Laarhoven: ,,Toch denk ik dat het publiek best bereid is iets verder te lopen om te kunnen parkeren als het centrum aantrekkelijker wordt." Van Laarhoven pleitte ervoor niet alleen de mogelijkheden van een parkeergarage te onderzoeken. ,,Ook naar meer parkeerplekken op maaiveldniveau moet worden gezocht."

VVD'er Ton Jonkers miste in de discussie over het parkeerplan een cruciale vraag. ,,Namelijk of de gemeente bereid is extra te investeren als zich een goede oplossing aandient."

Verkeerswethouder Wim van Erp zegde toe om het processiepark als parkeerlocatie te onderzoeken. Mede omdat de meeste raadsfracties dit als een goede aanvulling van het onderzoek zien. Ook de wens om meer plekken op maaiveldniveau aan te wijzen als parkeerplek, wordt in dat onderzoek meegenomen beloofde Van Erp.

Over een maand of drie hoopt de wethouder duidelijkheid te kunnen scheppen over de toekomstige mogelijkheden. ,,Er moet iets gebeuren. Want door de ontwikkeling van het bouwplan Princenlant vervalt straks de omgeving van sportcomplex Den Haagakker als parkeerlocatie."

VERBAASD
De Ondernemersvereniging Boxtel reageerde gisteren ontsteld op het voorstel om ook het processiepark te betrekken bij het onderzoek naar een geschikte parkeerlocatie. Vice-voorzitter Arjen Witteveen: ,,De enige plek die wij geschikt achten is de Markt of de vijver bij het gemeentehuis. De overige locaties zijn veel te ver verwijderd van het centrum."

In een brief aan de raadscommissie Ruimtelijke Zaken had Witteveen dinsdag 7 november al laten weten verbaasd te zijn over de noord/zuid-as die het gemeentebestuur heeft toegevoegd aan de onderzoekslocaties. ,,Daarover is in het citymanagement niet gesproken en dus is ook niet duidelijk of hiervoor draagvlak is", meldt Witteveen.
9 november 2006

Print deze pagina

Terug