KERKENRAAD HOOPT NIEUWBOUW IN JUNI 2007 TE OPENEN

Sloop 'Schakel' eindelijk van start

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het dak van De Schakel is er al af; het geeft een verrassend beeld op zowel de protestantse kerk als de Sint-Petrustoren. Komende week worden de muren van het ontmoetingscentrum neergehaald door de sloper.

Na zeven jaar plannen maken en soebatten over de uiterlijke vormgeving is dan eindelijk een begin gemaakt met de nieuwbouw van ontmoetingscentrum De Schakel bij de protestantse kerk. Donderdag 2 november zijn vrijwilligers voor de derde en laatste keer aan de slag gegaan met de ontmanteling van het uit 1960 daterende gebouwtje, dat een week later tegen de vlakte gaat.

De ontmoetingsruimte naast het monumentale waterstaatskerkje aan de Clarissenstraat is al vele jaren niet meer van deze tijd. Al direct nadat de restauratie van het door de Boxtelse architect en landmeter Hendrik Verhees ontworpen kerkgebouw tien jaar geleden werd afgerond, gingen stemmen op om De Schakel te vernieuwen.

,,Sinds zeven jaar zijn we serieus bezig met het nieuwbouwplan", vertelt Albert Bertram, secretaris van de bouwcommissie die door de Protestantse Gemeente in het leven is geroepen. De laatste jaren was met name de regionale welstandscommissie kritisch over het bouwplan van de kerkenraad. ,,Men wilde dat de nieuwbouw 'los' kwam te staan van het monument. Begrijpelijk, maar dat betekende wel dat we grond moesten aankopen van de buren. Dat vertraagde de ontwikkeling", meldt Bertram.

GLAZEN GANG
Cleem Snijders van de plaatselijke architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg en Van Gisbergen maakte uiteindelijk een ontwerp waarbij de nieuwe Schakel een meter of drie wordt opgeschoven. ,,Via een glazen gang wordt een verbinding van de kerkruimte gemaakt. Met buurman Jan Jaspers is overeenstemming bereikt over de aankoop van een stuk van zijn tuin zodat het opschuiven mogelijk wordt. De poort van Jaspers aan de Clarissenstraat vervalt. Dankzij de bereidwillige medewerking van de Verrijzenisparochie is het mogelijk dat de buurman een nieuwe poort aan de Oude Kerkstraat kan realiseren. Hij krijgt van het parochiebestuur recht van overpad op de plek waar nu de parkeervakken zijn gesitueerd", verduidelijkt Bertram.

De kerkenraad is ook blij met de medewerking van de Verrijzenisparochie als het gaat om het tijdelijke gebruik van de parkeervakken aan de Oude Kerkstraat voor opslag en containers. ,,Anders was het onmogelijk geweest om de bouw te starten."

SCHOON PUIN
Vorig jaar diende de kerkenraad al een bouwaanvraag in, maar doordat de welstandcommissie niet akkoord ging moest dat dit jaar opnieuw gebeuren. Bertram fronst zijn wenkbrauwen: ,,Met als gevolg dat we ook een nieuw asbestrapport op moesten laten maken en ook de sonderingrapporten opnieuw moesten worden gemaakt. Allemaal extra kosten waarop we als kerkgemeenschap natuurlijk niet zitten te wachten. Maar uiteindelijk is alles toch goed gekomen."

Alles? ,,Nou nee, eigenlijk niet. Tijdens een indringend gesprek met wethouder Ger van den Oetelaar begin september is ter plekke een sloopvergunning verleend, maar de bouwvergunning is nog niet afgegeven. Toch hebben we goede hoop dat hiertegen geen bezwaren worden ingediend. Onze bouwplannen hebben we begin dit jaar besproken met alle omwonenden en aan al hun wensen komen we tegemoet."

Bertram verwacht dat in de derde week van november de bouwvergunning wordt afgegeven door de gemeente Boxtel. Daarna kan bouwbedrijf Michels uit Berkel-Enschot aan de slag met de nieuwbouw.

De afgelopen twee weken is De Schakel door vrijwilligers op vrijdag en zaterdag grotendeels ontmanteld. Morgen en overmorgen wordt de laatste hand gelegd aan het karwei om de ontmoetingsruimte te 'strippen'. ,,We leveren het gebouw helemaal kaal op. Op die manier kan de aannemer Henk Wagenaars volgende week met de sloop beginnen. Omdat we er alles uit hebben gehaald, krijgt hij de beschikking over schoon puin en dat bespaart ons ruim tienduizend euro op de stortkosten", aldus Bertram.

TROUWERIJEN
De bouwcommissie van de Protestantse Gemeente hoopt in juni 2007 de nieuwbouw van De Schakel te kunnen openen. Dankzij de inzet van vrijwilligers is de aanneemsom beperkt tot een kleine 450.000 euro. ,,Maar dat is toch het dubbele van het bedrag waarmee we zeven jaar geleden nog rekening hielden."

De nieuwbouw wordt tijdelijk mede gefinancierd uit het onderhoudsfonds van de kerk. Dus geheel uit eigen middelen.

Volgens Bertram een bewuste keuze: ,,We durven de gemeente Boxtel hiervoor niet aan te spreken. Die heeft zich al heel royaal opgesteld bij de restauratie van de kerk. Bovendien heeft De Schakel niet echt een openbare functie. Alhoewel... Onze kerk wordt vaak gebruikt voor trouwerijen en door de nieuwe accommodatie kunnen gasten veel beter worden ontvangen."

De diensten in de protestantse kerk kunnen tijdens de bouw gewoon doorgaan. Op het kerkhof is een schaftkeet geplaatst die gebruikt wordt als consistorie en waarin ook een toilet is.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Computerbeeld van de nieuwbouw van De Schakel. Op de voorgrond is de Clarissenstraat getekend, links is de protestantse kerk te zien. (Illustratie: Architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg en Van Gisbergen).
2 november 2006

Print deze pagina

Terug