BURGEMEESTER WIL WERK MAKEN VAN SPOORZONE

Entree Ladonk moet meer smoel krijgen

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De acht woningen aan de Van Salmstraat zijn inmiddels allemaal eigendom van de gemeente. Met de eigenaar van de voormalige houthandel voert burgemeester Frank van Beers gesprekken over aankoop van de rest van de spoorzone.

Met de aankoop van de laatste van acht woningen aan de Van Salmstraat heeft de gemeente Boxtel zich volgens burgemeester Frank van Beers in een strategische positie gemanoeuvreerd. Door herontwikkeling van de spoorzone moet de oostelijke entree van bedrijventerrein Ladonk worden verfraaid. ,,Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden om Ladonk allure te geven."

Vorig jaar ontstond ophef omdat de gemeenteraad een voorkeursrecht vestigde op de verkoop van bedrijfsgrond op Ladonk. Dat betekent dat ondernemers die willen verkopen eerst de gemeente in de gelegenheid moeten stellen om de grond aan te kopen. ,,Niet dat wij nu zozeer als projectontwikkelaar aan de slag willen, maar vooral omdat we de regie willen hebben zodat Ladonk een betere uitstraling krijgt. We willen een vinger in de pap hebben bij toekomstige ontwikkelingen", stelt burgemeester Van Beers.

Dankzij het voorkeursrecht is de gemeente in het bezit gekomen van de acht woningen aan de Van Salmstraat. ,,Zolang er woningen staan, zijn de mogelijkheden om het gebied opnieuw in te richten beperkt. Nu we eigenaar zijn van de panden hebben we een strategische positie ingenomen", stelt Van Beers.

Samen met het omringende terrein van de voormalige houthandel Langenhuijsen moet het perceel waarop de acht woningen staan zowel vanaf straat- als stationszijde 'meer smoel' krijgen. De woningen, nu tijdelijk bewoond door anti-krakers, worden naar verwachting begin volgend jaar gesloopt.

Toch kan de gemeente dan nog niet meteen aan de slag. Want het al jaren leegstaande bedrijfspand met opslagruimten van de voormalige houthandel zijn geen eigendom van de gemeente.

Dat is de investeringsmaatschappij Nigrobo BV uit Blaricum, die al voor de Tweede Wereldoorlog eigenaar was van houthandel Langenhuijsen.

Namens Nigrobo is makelaar Toin Saris met de verkoop van de grond belast. Saris was niet blij toen het voorkeursrecht door de gemeente werd gevestigd: ,,We waren immers net met een koper tot overeenstemming gekomen. Dat ging niet door toen de gemeenteraad instemde met het voorkeursrecht."

BODEMVERONTREINIGING
Doordat de vestiging van het voorkeursrecht de verkoop van de houthandel doorkruiste, had de klant van Saris aanvankelijk 'wat weerzin' om nog zaken te doen met de gemeente. Na het aantreden van de nieuwe burgemeester kwam daarin verandering, volgens de makelaar.

,,We hebben een verhelderend gesprek gehad waarbij oud zeer uit de weg is geruimd. Mogelijk kunnen we nog voor de jaarwisseling te overeenstemming komen over de verkoop van de grond. Zaak is dan wel dat de gemeente de sanering van de grond voor haar rekening neemt. Nog voordat de houthandel op deze locatie was gevestigd is daar kwik in de bovenste grondlaag terecht gekomen. Het metaal mengt zich niet met het grondwater dus er is geen gevaar voor de volksgezondheid, maar er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Mijn cliŽnt is niet aansprakelijk voor de verontreiniging, dus zal de gemeente ermee moeten instemmen om te saneren", meldt Saris.

VERHUIZING
Dat de gemeente niet per se van het voorkeursrecht gebruik maakt, illustreert de burgemeester met de voorgenomen invulling van de spoorzone een eindje zuidelijker. Op de helft van het braakliggende terrein tegenover het inmiddels gesloopte kantoorpand van Van Geel Legrand aan de Van Salmstraat gaat het Boxtelse bedrijf Inteco een nieuwe fabriek en een kantoor bouwen.

,,Daar hebben we afgezien van ons voorkeursrecht omdat de ondernemer een goed plan op tafel legde dat past in ons streven om het aanzicht van Ladonk te verbeteren. Overigens: niet alleen ůns streven. Ook de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) wil een kwaliteitsslag op Ladonk maken", aldus Van Beers.

De burgemeester is dan ook blij met de plannen van bijvoorbeeld bedrijven als ITB Precisietechniek en Zinkunie. ITB heeft enkele jaren geleden al het braakliggende perceel grond op de hoek Van Salmstraat en Mijlstraat aangekocht. De bouwplannen werden door de economische malaise van de laatste jaren vooruitgeschoven, maar zijn volgens burgemeester Van Beers nu zover dat er tekeningen op tafel liggen bij de regionale welstandscommissie. En Zinkunie, dat zich zes jaar geleden vestigde in het pand van meubelfabriek Novum, heeft volgens de burgemeester het oog laten vallen op het leegstaande bedrijfshal van het uit Boxtel vertrokken UMT (het oude Simon Heesen).

,,Goede ontwikkelingen; niet alleen voor de uitstraling van Ladonk, maar ook voor het behoud van werkgelegenheid in deze gemeente", stelt burgemeester Van Beers als portefeuillehouder Economische Zaken in het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel.

KANTOORACHTIG
Voor de ontwikkeling van de spoorzone is de gemeente ook in onderhandeling met NS Vastgoed. Burgemeester Van Beers: ,,We praten over de aankoop van enkele stroken langs het spoor. Als we die van NS kunnen verwerven, ontstaan meer mogelijkheden op het langgerekte terrein van de oude houtopslag. Het perceel wordt hierdoor een stuk 'dieper'."

Het college denkt aan de vestiging van kantoorachtige bedrijven op deze locatie. ,,Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen kantoren toe te staan, maar ik vind dat we niet hoeven te concurreren met A-locaties in de drie steden om ons heen", aldus de burgemeester.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente wil de spoorzone van Ladonk opnieuw ontwikkelen en tot een visitekaartje van Boxtel omvormen.
2 november 2006

Print deze pagina

Terug