HANS VAN HERPEN NIEUWE VOORZITTER WEB

’Ingezette projecten moeten tot
een succes worden gemaakt’

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hans van Herpen is twee weken geleden Gerard Hexspoor opgevolgd als voorzitter van de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB). ,,Ik denk dat er nog een hele hoop uitdagingen in Boxtel zijn.”

Hans van Herpen heeft volop plannen met de Werkgeversvereniging Boxtel. De nieuwe voorzitter van de WeB is sinds twee weken de opvolger van Gerard Hexspoor. De drie kernwoorden van de directeur van hydraulicabedrijf Bosch Rexroth voor de werkgeversvereniging zijn: kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit.

Het is niet verrassend dat u bent gekozen als nieuwe voorzitter van de Werkgeversvereniging Boxtel. U maakte al deel uit van de WeB.

,,Ik zat al vijf jaar in het bestuur. Ik heb veel samengewerkt met Gerard Hexspoor en daarom is de benoeming eigenlijk redelijk vanzelfsprekend gegaan.”

Toch voldeed u niet aan het ideale profiel.

,,Het grootste nadeel was dat ik geen Boxtelaar ben. Ik woon in Veldhoven, maar ik denk dat ruimschoots te kunnen compenseren doordat ik al dertig jaar in Boxtel werk. Bovendien kan ik af en toe vergelijken.”

Is het een zware taak om voorzitter van het WeB te zijn?

,,Ik denk dat er nog een hele hoop uitdagingen in Boxtel liggen. De WeB heeft heel veel zaken op poten gezet in Boxtel. Hexspoor was daarin een van de grote drijvende krachten. Het is nu van belang die dingen af te ronden en daarvan in de praktijk een succes te maken.”

Waar Hexspoor zelf veel werk op zich nam worden onder uw voorzitterschap de taken gedelegeerd. Waarom?

,,Gerard had heel veel tijd. Dat is een groot voordeel als je echt volledig voor de functie van voorzitter van de WeB kunt gaan en daar alle tijd in kunt steken. Er waren geen kandidaten die dat konden evenaren, met zoveel tijd. Dus, als je dit wil combineren met een werkend bestaan, moet je de taken met de andere bestuursleden verdelen. We hebben dat gedaan door portefeuillehouders te benoemen. In het WeB-bestuur zitten allemaal gedreven en deskundige bestuurders en we hebben de taken nu op een evenwichtige manier verdeeld, waardoor het voorzitterschap met een werkend bestaan te combineren is.”

Wat zijn de belangrijkste punten waarmee u zich gaat bezighouden als voorzitter van de WeB?

,,We hebben in de vorige zittingsperiode een aantal belangrijke initiatieven ingezet. Ten eerste de coöperatie parkmanagement, ten tweede de herstructurering van het bedrijventerrein Ladonk in combinatie met Vorst en op de derde plaats de noordelijke ontsluitingsweg van het industrieterrein. De eerste twee zaken zitten in de voorbereidingsfase, het andere staat politiek nog open. Belangrijk is dat deze projecten nu tot een succes worden gemaakt en daadwerkelijk worden ingezet.”

Dat zijn behoorlijke klussen...

,,Inderdaad, maar we werken daarin samen met goede partners. Zo doen we de herstructureringsklus met de gemeente Boxtel en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Dat is overigens een kwestie van jaren. Ik ben een man met weinig geduld, maar je ziet dat dit soort trajecten tijd nodig hebben. Daar moet ik dus aan wennen. Het parkmanagement gaan we doen met Hanzevast, maar de regie houden we zelf in handen. Hanzevast is een vastgoedmaatschappij uit Groningen, die zich op verschillende industrieterreinen al bezighoudt met parkmanagement. De noordelijke ontsluiting is iets dat de gemoederen in Boxtel al heel lang bezig houdt en ook nog wel een hele tijd zal bezighouden. Eigenlijk vind ik dat de gemeente het item erg moeilijk maakt", aldus Van Herpen.

,,Boxtel heeft een perfecte situatie met het wonen aan de ene kant van het spoor en het bedrijventerrein aan de andere kant. Het verkeer vanuit het zuiden wordt al mooi afgewikkeld, zodat het dorp er verkeersmatig niet mee wordt belast. Als we dat aan de noordelijke kant ook nog doen dan hou je Boxtel echt autoluw. Dat kun je op een goede manier doen, maar dan moet het wel een volwáárdige noordelijke ontsluiting zijn en moet het verkeer niet via sluipwegen worden afgewikkeld. Daar zijn die wegen niet voor geschikt, dat leidt alleen maar tot onveilige situaties. Tevens moet het niet zo zijn dat de mensen die in Boxtel wonen voortaan via grote omwegen naar het dorp moeten. Er moet een hele duidelijke bereikbaarheid zijn van het bedrijventerrein naar het centrum.”

Toch schijnt het niet zo makkelijk te zijn om iedereen te overtuigen van het belang van een noordelijke ontsluitingsweg.

,,Nee, dat is niet eenvoudig. Er wordt elke keer een grote afweging gemaakt tussen het milieu en de verkeersaspecten. Ik ben bang dat je, als je wat wint op het gebied van natuur en milieu, te veel consessies doet op het gebied van verkeersveiligheid. Ik denk dat we daarin een goede balans moeten vinden.”

Gerard Hexspoor vertelde kort geleden in een afscheidsinterview in deze krant dat hij ’uitgekeken is op de onophoudelijke besprekingen met het gemeentebestuur van Boxtel’. U kijkt daar als nieuwe voorzitter juist naar uit?

,,We hebben als WeB-bestuur een hele goede relatie met het gemeentebestuur opgebouwd. Dat was in de periode van burgemeester Jan van Homelen zo en ook nu onder Frank van Beers. Ik vind het erg belangrijk dat we die contacten intensiveren. Wat het een beetje lastig maakt in Boxtel, is dat de politiek redelijk gefragmenteerd is, dat maakt de discussie moeilijk.”

’Mijn opvolger zal zich moeten inzetten voor de verbetering van de WeB in lokale overlegstructuren’, zei Hexspoor tevens. Is die positie nu dan zo slecht?

,,Er moet een situatie bestaan van open overlegstructuren en wederzijds respect. Ik denk dat we daar nog meer tijd aan moeten besteden. Dat betekent dat we heel veel met elkaar moeten communiceren. Misschien hebben we dat in het verleden toch nog te weinig gedaan.”

U moet als nieuwe WeB-voorzitter volgens Hexspoor veel meer vanuit de coöperatie parkmanagement gaan besturen. Kunt u dat uitleggen?

,,Dat is gedeeltelijk waar. Sinds de oprichting van de coöperatie parkmanagement vraag je je af wat de functie van de werkgeversvereniging precies moet worden en wat de functie van parkmanagement is. De functie van de WeB is visie ontwikkelen. De WeB is beleidsbepalend en houdt zich politiek bezig. De coöperatie is een facilitair orgaan. Dat zijn compleet verschillende taken. Die moet je heel goed scheiden. Dat betekent dus ook dat je vanuit de coöperatie, waar de gemeente voor vijftig procent in deelneemt, geen politieke uitspraken kunt doen. Die zaken blijven binnen de Werkgeversvereniging Boxtel. Die kan zich blijvend onafhankelijk opstellen.”

Op dit bedrijventerrein liggen nog talloze mogelijkheden. Dat moet heerlijk zijn voor u als nieuwe voorzitter van de WeB?

,,Ja, het kan alleen maar beter gaan. Mijn drie kernwoorden zijn kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit. Door meer kwaliteit krijg je een aantrekkelijk bedrijventerrein en dat heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe ondernemingen die zich hier willen vestigen. We zijn bijvoorbeeld heel blij met de nieuwe vestiging van VDL in Boxtel, dat is nieuwbouw. Wat dat betreft hebben we het tij wel een beetje mee. De afgelopen vijf jaar is het economisch wat minder geweest, ook in deze gemeente. Dat betekent dat heel veel bedrijven hun bouw- of verbouwplannen uitgesteld hebben. Nu het economisch tij aan het veranderen is heeft dat tot gevolg dat bedrijven uitgesteld onderhoud gaan uitvoeren, nieuwbouw gaan plegen en dat een aantal bedrijven zich hier nieuw gaat vestigen. Dat zorgt voor een kwaliteitsimpuls, mede vanwege het feit dat we samen met de gemeente hebben afgesproken dat nieuwbouw moet voldoen aan een bepaald kwaliteitsbeeld.”

En er leven nog meer ideeën over dit bedrijventerrein. Kunt u daar wat meer over vertellen?

,,Ik wil een bedrijventerrein waar het veilig en prettig werken is. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het verder optimaliseren van de beveiliging. Verder kun je denken aan de komst van bijvoorbeeld een restauratieve mogelijkheid op dit bedrijventerrein. Want waarom moeten alle mensen het centrum van Boxtel in om een hapje te eten? En wellicht de komst een kleine supermarkt, zodat werknemers hier een boodschapje kunnen doen. Dat zijn allemaal ideeën die leven en die de komende jaren aandacht zullen krijgen.”

Want op die manier kan het bedrijventerrein weer een nieuwe impuls geven?

,,Inderdaad. Een kwalitatief goed bedrijventerrein is belangrijk omdat arbeid schaars wordt in Nederland. Dat betekent dat er wordt geconcurreerd om werknemers. Als werknemers de keus hebben om in een mooi gelikt gebouw in ’s-Hertogenbosch te werken of in een wat verouderd bedrijventerrein, dan zal de balans naar ’s-Hertogenbosch omslaan. Daarom vind ik het belangrijk dat we een sterk ontwikkeld, aantrekkelijk industrieterrein krijgen. Dat trekt nieuwe bedrijven aan en maakt het aantrekkelijk voor werknemers om hier te gaan werken. En ook voor ondernemers is de kwaliteitsimpuls belangrijk, vanwege de waardestijging van het onroerend goed. Voor velen is dat immers hun pensioenvoorziening.”

Er staat u dus nog een hoop te wachten als voorzitter?

,,Ja, maar ik heb er ook ongelofelijk veel zin in.”
26 oktober 2006

Print deze pagina

Terug