WERK AAN SCHIJNDELSEDIJK LIGT OP SCHEMA

Faunapassage klaar voor gebruik

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Over de uitstulpingen aan weerszijden van betonnen elementen van de faunapassage moeten straks dieren hun weg zien te vinden.

Het fraaie najaarsweer zorgt ervoor dat de werkzaamheden aan de Schijndelsedijk voortvarend verlopen. Deze week is ter hoogte van natuurgebied De Geelders een grote duiker geplaatst voor de afwatering van het natte natuurgebied. Ook als faunapassage gaat die onderdoorgang een belangrijke rol spelen. Projectleider Gerard Huisman van provincie Noord-Brabant denkt dat de weg volgende week vrijdagavond weer open is voor het doorgaand verkeer.

Morgen, vrijdag 20 oktober worden stalen matten over de faunapassage gelegd, zodat volgende week de deklaag van de provinciale weg van nieuw asfalt kan worden voorzien. De afgelopen dagen is ook hard gewerkt aan de bermverharding.

,,Door het mooie herfstweer lijkt onze planning niet in gevaar te komen en kunnen we de werkzaamheden inderdaad in een tijdsbestek van drie weken afronden. We hoeven zelfs in het weekeinde niet door te werken", stelt projectleider Huisman. Toch bouwt hij enige reserve in. ,,Als alles zo blijft lopen als nu kan volgende week vrijdagavond het autoverkeer weer worden toegelaten op de vernieuwde weg. Daarvoor is het echter wel zaak dat het droog weer blijft."

LAAG GRONDWATER
Dat het werk op schema ligt, is mede te danken aan de grondwaterstand. Die is lager dan aanvankelijk werd gedacht en zodoende leverde het plaatsen van de betonnen elementen die de grote duiker bij De Geelders vormen geen noemenswaardige problemen op, meldt Huisman.

Nadat volgende week het nieuwe asfalt op de weg is gedraaid en de belijning is aangebracht zijn de medewerkers van aannemingsbedrijf Heijmans echter nog niet helemaal klaar. Aan de weg ligt een groot aantal uitritten. Die moeten allemaal nog opnieuw bestraat worden. Daarmee is Heijmans waarschijnlijk nog wel een week of twee langer bezig, verwacht Huisman. Plaatselijk kan het verkeer dan maar van één rijbaan gebruik maken.
19 oktober 2006

Print deze pagina

Terug