WIJKBERAAD FORMEERT WERKGROEP

Lennisheuvel maakt haast
met inrichting speelveld

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van het terrein achter de kerk en de school in Lennisheuvel. Het wijkberaad wil het terrein inrichten tot een multifunctioneel speelveld voor jong en oud.

Het wijkberaad van Lennisheuvel heeft dinsdag 10 oktober tijdens een drukbezochte vergadering in gemeenschapshuis Orion unaniem ingestemd met de aanleg van een speelveld voor jongeren achter de Sint-Theresiakerk en de gelijknamige basisschool. Het wijkberaad ziet de inrichting van het veldje als een buitenkans om in het hart van het kerkdorp een ontmoetingsplek te creŽren die ook voor andere doelgroepen geschikt is.

Onder het motto 'Niet neuzelen maar doen' werd in de vergadering van het wijkberaad het groene licht gegeven voor een snelle inrichting van het terrein waarop in het verleden een kleuterschooltje stond. De deelnemers aan de vergadering lanceerden tal van creatieve ideeŽn die moeten bijdragen aan de inrichting van een terrein dat voor jong en oud geschikt is voor spel en ontspanning.

Enkele betrokkenen hebben al eerder overleg gevoerd met de gemeente Boxtel over de inrichting van het terrein. Onder hen waren vertegenwoordigers van gemeenschapshuis Orion en de Sint-Theresiaschool. ,,Toen al stond vast dat we er een multifunctionele ruimte van willen maken", blikte een van de deelnemers aan het wijkberaad terug. Tijdens de vergadering werden aanwezigen gepolst over hun ideeŽn voor de speelplek.

De jongeren van Lennisheuvel, die zich door twee dorpsbewoners lieten vertegenwoordigen, maakten duidelijk dat ze graag een skateramp zouden zien in hun dorp. Daarnaast is een veldje voor pannavoetbal erg in trek, net zoals een basketbalveldje waarop ook volleybal of tennis gespeeld kan worden. De netten en andere attributen zouden in een berging opgeborgen kunnen worden. ,,Als je het terrein met asfalt verhardt en een opstaande rand aanlegt, kun je er in de winter schaatsen. Lennisheuvel krijgt zo een echte ijsbaan", luidde een van de suggesties.

PROBLEMEN
De eigendomssituatie van het terrein staat inmiddels vast; de grond is eigendom van de gemeente Boxtel. Het gemeentebestuur wil graag meewerken aan een inrichtingsplan en een medewerker van de gemeente riep de bewoners dinsdagavond op een werkgroep te formeren die de plannen verder gaat uitwerken en begeleiden. Prompt meldden zich negen aanwezigen die zich met de inrichting van het veldje gaan bemoeien. Op korte termijn wordt een vergadering belegd waarop de eerste schetsen gepresenteerd worden.

Tijdens de bijeenkomst van het wijkberaad werd duidelijk dat nog enkele vraagtekens bij de plannen gezet worden. Enkele bewoners vroegen zich af hoe het toezicht op het geÔsoleerd liggende terrein geregeld is. Ook werd gevraagd of het terrein makkelijk bereikbaar is voor hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer. Directeur Theo Dielen van de Sint-Theresiaschool maakte duidelijk dat snel gehandeld moet worden omdat de school binnenkort hekwerken gaat plaatsen. Nadien is de toegankelijkheid van het veldje moeilijker. ,,We hebben dus geen dag te verliezen", klonk het vastberaden.

Ondanks enkele onduidelijkheden willen de leden van het wijkberaad dat men snel actie onderneemt. ,,Inrichting van dit terrein biedt grote meerwaarde voor de jeugd van Lennisheuvel", stelde een van de sprekers. ,,Nu hebben we als dorpsbewoners de kans om de jeugd midden in ons dorp maar toch beschut een eigen plek te geven. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan door geneuzel over allerlei details. Het is een plek waar mensen geen overlast zullen ervaren."
12 oktober 2006

Print deze pagina

Terug