LEERLINGEN VOEREN VERKIEZINGSDEBAT OP JRL

’Betrokkenheid jongeren
moet boost krijgen’

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Geïnteresseerd luisteren de leerlingen uit de bovenbouw van het Jacob Roelandslyceum naar het verkiezingsdebat, dat woensdag voor het eerst op de school werd gehouden. Vier kandidaat-Kamerleden deden hieraan mee.

Vier kandidaat-Kamerleden kregen woensdagmiddag het vuur aan de schenen gelegd door de leerlingen uit de bovenbouw van het Jacob Roelandslyceum. Op de school vond een verkiezingsdebat plaats over onderwerpen die de scholieren raken. Zo kwamen onder meer het studiehuis, jeugdbeleid, terrorismebestrijding, asielbeleid en het openbaar vervoer aan de orde.

,,Dit debat organiseren we vanwege de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november”, legt docent maatschappijleer Nick van Liere uit. ,,Die verkiezingen vormen een belangrijk onderwerp in onze lessen. Door de jongeren te laten bepalen welke kandidaten uitgenodigd moesten worden en welke stellingen aan de orde moesten komen, hoop ik dat hun politieke betrokkenheid een boost krijgt. De politiek komt vandaag voor de leerlingen dichter bij huis.”

Het is voor het eerst dat het Jacob Roelandslyceum een verkiezingsdebat organiseert. ,,Het beeld dat jongeren hebben van de politiek is niet altijd even rooskleurig”, weet Van Liere. ,,Maar ze hebben er wel mee te maken in hun leven. Het is de bedoeling dat de politiek vandaag meer zichtbaar wordt en dat ze leren vragen te stellen.” De leerlingen mogen vrijwillig deelnemen aan het debat. Daar is met opzet voor gekozen, legt de docent maatschappijleer uit. ,,Ik heb liever een kleine gemotiveerde groep dan een grote groep ongemotiveerde jongeren.”

Vier kandidaat-Kamerleden waren naar Boxtel afgereisd om mee te doen aan het debat: CDA’er Corien Jonker, Ingrid van Engelshoven van D66, PvdA’er Saskia Laaper-ter Steege en Renske Leijten van de SP. De socialiste legt uit waarom ze graag meewerkt aan het debat: ,,Jongeren worden vaak vergeten door de politiek omdat het geen stemvee is. Maar de politiek beslist wél veel over jongeren. En jongeren zijn vaak heel geïnteresseerd in waarom dingen zijn zoals ze zijn.” Ze heeft vandaag niet tot doel stemmen te trekken voor haar partij, benadrukt ze. ,,De SP heeft een duidelijke visie hoe de samenleving geordend moet worden. Het uitleggen van onze ideologie is vandaag het belangrijkste. Het gaat ons absoluut niet om stemmen te winnen, maar om jongeren actief te laten meewerken aan een betere wereld.”

GEGNIFFEL
Onder leiding van debatleider Bas Luiting komen zeven verschillende onderwerpen aan de orde. Variërend van onderwijs tot terrorismebestrijding en van asielbeleid tot openbaar vervoer. Op ieder onderwerp mogen de vier kandidaat-Kamerleden een minuut lang hun mening ventileren, waarna de leerlingen de tijd kringen om te reageren. Op het eerste deelonderwerp, de tweede fase in het voorgezet onderwijs, blijft de zaal nog angstvallig stil. Er klinkt slechts zenuwachtig gegniffel wanneer om een reactie wordt gevraagd. Maar hoe langer het debat duurt, hoe meer de leerlingen hun mening durven te geven. Daardoor ontstaat een heel open discussie.

Dat gebeurde onder meer wanneer de tanende belangstelling voor het vak van docent aan de orde komt. ,,Volgens mij heeft de tweede fase het vak minder aantrekkelijk gemaakt en heeft dat ertoe geleid dat er in de toekomst een tekort aan docenten dreigt”, stelt een leerlinge. SP’er Renske Leijten kan zich wel in die opmerking vinden. ,,Ik heb in het onderwijs gezeten en wel eens lessen moeten overnemen”, vertelt ze. ,,Dan moest ik de les draaien zoals dat voor alle klassen werd gedaan. Er was geen ruimte voor eigen invulling. Terwijl docenten zijn opgeleid om kennis over te dragen op hun eigen manier.” Ze pleit ervoor leraren meer ruimte te geven in hun manier van lesgeven.

Ook D66’er Ingrid van Engelshoven wil dat leraren meer van hun professionaliteit gebruik mogen maken bij de invulling van hun lessen, in plaats van alleen als studiebegeleider te werken. Het CDA denkt het dreigende gebrek aan docenten op te lossen door beloningsdifferentatie. ,,Zodat meer academici in het onderwijs willen participeren”, legde Corien Jonker uit. De PvdA pleit bij monde van Saskia Laaper-ter Steege voor meer carrièreperspectieven voor docenten.

KEUZEVRIJHEID
Ook over de stelling ’Er is toewijzingsbeleid nodig om het ontstaan van witte en zwarte scholen tegen te gaan en de integratie te bevorderen’ ontstaat veel discussie. ,,De keuzevrijheid van ouders beperken bij de schoolkeuze voor hun kind gaat heel ver”, reageert Laaper-ter Steege (PvdA). ,,Maar gemeenten zouden hier wel meer in kunnen sturen.” De SP ziet meer in dubbele wachtlijsten voor scholen. ,,Dan moeten ze om en om een kind van beide wachtlijsten nemen, dan meng je scholen automatisch”, vertelt Leijten. D66 voelt voor een acceptatieplicht voor scholen en gedifferentieerde bouw van woonwijken. ,,Dan verdwijnen zulke scheidslijnen.”

De scholieren maakten zich ook druk om de voor- en naschoolse opvang voor kinderen en het op jonge leeftijd opsporen van taalachterstanden. ,,Kinderen krijgen geen tijd meer om kind te zijn”, meende een leerling. Dat zag D66’er Van Engelshoven niet zo. ,,Het leren van taal gaat op jongere leeftijd spelenderwijs. Door het vroeg signaleren van achterstanden kun je problemen op latere leeftijd voorkomen. Daar help je kinderen alleen maar mee.”

TOEKOMST
Saskia Laaper-ter Steege, de nummer 47 op de kieslijst van de PvdA, kijkt na afloop met plezier terug op het debat. Ze vindt het geweldig dat het Jacob Roelandslyceum het debat organiseerde. ,,Dat de leerlingen druk bezig zijn geweest met het bedenken van prikkelende stellingen en het uitnodigen van politici geeft aan dat ze politiek bewustzijn hebben”, stelt ze tevreden vast. ,,Wat hen bezighoudt neem ik graag mee naar Den Haag.”
12 oktober 2006

Print deze pagina

Terug