RAADSFRACTIES KRIJGEN GEEN ANTWOORD

Parkeerplan vertraagt bouwplan De Croon

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het braakliggende perceel waar het nieuwbouwproject De Croon moet verrijzen, heeft de laatste maanden dienst gedaan als opslagterrein voor de reconstructie van de Clarissenstraat.

Zoals wethouder Anton van Aert in augustus verwachtte ziet het er niet naar uit dat nog dit jaar het startsein wordt gegeven voor het bouwplan De Croon in het centrum van Boxtel. Oorzaak? De politiek heeft de behandeling van een nieuw parkeerplan andermaal vooruit geschoven.

De leden van de commissie Ruimtelijke Zaken vroegen deze week naar de stand van zaken, maar kregen geen antwoord van het college van B. en W. Veel raadsfracties wilden weten wanneer de schop in de grond gaat voor het spraakmakende plan op de plek aan de Markt waar bijna tien jaar geleden het politiebureau werd gesloopt.

Het bouwplan is tijdens de vorming van het nieuwe college van B. en W. overgedragen door wethouder Wim van Erp aan zijn college Van Aert. Die maakt echter geen deel uit van de commissie Ruimtelijke Zaken en Van Erp moest het antwoord op de vragen van de raadsfracties dinsdagavond schuldig blijven.

Ondanks het feit dat Wim van der Zanden van Balans zich ook in september al nieuwsgierig had getoond en Van Erp toen toezegde dat hij de vraag door zou spelen aan Van Aert, kwam er geen informatie los. ,,Ik ben daags na de vorige vergadering bij collega Van Aert binnengestapt en heb hem gevraagd de commissie te informeren over de stand van zaken. Gelet op de vragen die vanavond gesteld worden moet ik concluderen dat dit niet is gebeurd en ik moet zeggen dat ik verzuimd heb dat vooraf te verifiŽren", verontschuldigde Van Erp zich.

PARKEERPLAN
In augustus sprak wethouder Van Aert in deze krant al zijn twijfels uit of de schop nog dit jaar de grond in zou gaan. Inmiddels lijkt wel duidelijk dat dit niet het geval is. Niet alleen duren de onderhandelingen met buurman Dikmans nog steeds voor. Ook de verklaring van geen bezwaar, die de gemeente nodig heeft om een bouwvergunning af te kunnen geven, is niet aangevraagd bij het provinciebestuur.

,,Voordat een verklaring van geen bezwaar kan worden aangevraagd bij de provincie moet de gemeenteraad eerst een uitspraak doen over het parkeerplan. Een deel van de bezwaren gaat immers over de extra parkeerplaatsen die moeten worden gecreŽerd voor de winkels in plan De Croon. Eerder was voorzien dat het parkeerplan in augustus op de politieke agenda zou komen, maar vanwege de drukke agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken is de behandeling uitgesteld", meldde wethouder Van Aert gisteren. De avond tevoren had zijn collega Van Erp al laten weten dat het parkeerplan in november bij de raadscommissie op tafel komt.

Bouwfonds MAB heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van winkels en appartementen op de plek van het voormalig politiebureau. Het centrum van Boxtel wordt al jaren ontsierd door het braakliggende terrein.
12 oktober 2006

Print deze pagina

Terug