PRESENTATIE EERSTE ONTWERP IN ZORGCENTRUM ESCH

Woningbouw Weiakker start in 2007

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de vier woningen aan de Weiakker in Esch van de Stichting Woonstee. Deze woningen en een andere woning aan het plein (niet zichtbaar) die aangekocht is door de Zorggroep Elde, worden gesloopt ten faveure van twee nieuwe wooncomplexen met daarin achttien tot twintig zorgappartementen.

De Zorggroep Elde verwacht dat de bouw van 18 tot 20 zorgappartementen aan de Weiakker in Esch in de tweede helft van 2007 kan starten. Als alles volgens planning verloopt, kan het werk volgens bestuursvoorzitter Thijs Meulemans eind 2008 opgeleverd worden. De Zorggroep Elde en woonstichting Woonstee zijn samen met de gemeente Haaren bezig met het uitwerken van de ideeën voor de ontwikkeling van zorgappartementen aan de Weiakker. Maandag 2 oktober werd een informatieavond gehouden in woonzorgcentrum Sint-Jozef.

Het terrein tussen de Sint-Willibrorduskerk en de seniorenwoningen aan de Weiakker wordt momenteel door het parochiebestuur verhuurd aan dahliavereniging Floribus Decora uit Esch. Voor Zorggroep Elde is de aankoop van dit terrein van belang voor het uitvoeren van het project aan de Weiakker. De gemeente Haaren gaat voor de dahliavereniging op zoek naar een plek in of aan de rand van Esch. ,,Er is inmiddels overeenstemming met het parochiebestuur over de aankoop", zei vice-voorzitter Peter Kanters van Zorggroep Elde maandag.

Stedenbouwkundige Ellen Muskens van het bureau Compositie 5 stedenbouw bv liet in aanvulling daarop weten dat de grond van de dahliavereniging deels gebruikt gaat worden voor de uitbreiding van het kerkhof bij de kerk en deels voor de uitvoering van het woonproject. ,,Het is daarnaast de bedoeling dat het kleinschalige en intieme karakter van het hofje in de Weiakker tussen grootschalige elementen als de kerk en het woonzorgcentrum bewaard blijft en dat het uitgroeit tot een binnengebied dat dienst gaat doen als verblijfsgebied en ontmoetingsplek met bijvoorbeeld bomen, een bankje of een monument."

Het plein aan de Weiakker heeft volgens Muskens een besloten en intieme ligging, maar blijft goed bereikbaar. Muskens: ,,Mede door de loop- en fietsverbindingen vanaf de Weiakker naar de Willibrordusweg en achter het zorgcentrum liggen de complexen niet geïsoleerd. Auto's mogen hier het beeld niet langer bepalen. Ze rijden nog wel door het gebied, maar dienen aan het einde van een van de nieuwe wooncomplexen in een hoek geparkeerd te worden. Rond de appartementen komt een groene invulling met bomen en een goede overgang naar de privé-tuinen. De privacy van zowel de bewoners aan de kant van het kerkhof als de bezoekers van de begraafplaats wordt gegarandeerd. Het voetpad achter de woningen blijft ook bestaan."

SCHETSEN
Uit de stedenbouwkundige schetsen, die maandag in de zaal van woonzorgcentrum Sint-Jozef gepresenteerd werden aan bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden, blijkt dat de appartementen gerealiseerd worden in twee woonblokken, waarbij één van de blokken door een dichte gang verbonden wordt met het woonzorgcentrum.

,,De twee woonblokken komen in plaats van de huidige vier seniorenwoningen van de Stichting Woonstee en de woning aan de andere kant van het pleintje aan de Weiakker die door de Zorggroep Elde is aangekocht. De twee woningen van de stichting Woonveste aan het begin van de Weiakker blijven staan. ,,Onze verwachting is nu dat er achttien zorgappartementen gerealiseerd worden van 75 à 85 vierkante meter. De zorgappartementen doen dienst als zelfstandige woningen, waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van de zorg en dienstverlening van het woonzorgcentrum", aldus bestuursvoorzitter Meulemans. Volgens stedenbouwkundige Muskens kunnen de huidige plannen in het vervolgtraject nog aangepast worden. ,,Het zijn stedenbouwkundige schetsen waar de architect mee aan de slag zal gaan, maar duidelijk is wel dat dit de richting is waarbinnen de architect gaat werken."

WOONZORGZONES
Het woonzorgcentrum in Esch is één van de zorgvoorzieningen die behoort tot de Zorggroep Elde. Door nieuwe inzichten op het gebied van zorg en huisvesting van ouderen is volgens de betrokkenen herziening van alle zorglocaties noodzakelijk. Dit houdt in dat in de diverse wijken en kerkdorpen, waaronder Esch, kleinschalige 'woonzorgzones' komen met een koppeling van wonen, verzorging, verpleging en welzijn. Dit wordt in de zorgsector omschreven als 'integrale wijkzorg'.

Deze nieuwe manier van zorg betekent voor Esch dat er nieuwe verpleeghuisplaatsen aan de bestaande worden toegevoegd. Om de nieuwe wijze van zorg te kunnen doorvoeren, is de medewerking van de Stichting Woonstee, die door een fusie met de Zorggroep Elde gaat verdwijnen, van cruciaal belang. Het is de bedoeling dat de nieuwe zorgwoningen gedeeltelijk bewoond worden door de huidige bewoners van het woonzorgcentrum.

De vrijgekomen plekken in het woonzorgcentrum worden gebruikt als verpleegplaatsen. Een deel van het centrum zal daarna worden omgebouwd voor 24-uurs verpleging van ouderen met een psychogeriatrische aandoening. Meulemans: ,,We denken hierbij aan een woongroep van zes dementerende bejaarden voor wie permanente bewaking nodig is. Zij kunnen hier in een veilige omgeving verblijven. Een andere optie zou zijn om ze te verplaatsen naar bijvoorbeeld Liduina in Boxtel, maar dat willen we juist niet", aldus Meulemans.

Hij vervolgt: ,,Het uitgangspunt van de Zorggroep Elde is dat ouderen, eventueel met steun van het zorgcentrum, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de eigen woning en in hun vertrouwde omgeving gehuisvest worden. In het woonzorgcentrum zijn nu 26 tot 28 plaatsen, dat blijft ook zo. Een deel daarvan wordt ingevuld voor ouderen met een psychogeriatrische aandoening."

EERBETOON
Maandag werd duidelijk dat het bouwproject als eerbetoon aan de Stichting Woonstee 'De Woonstee' gaat heten. Zowel de bewoners, die in de ochtenduren geïnformeerd werden, als belanghebbenden en omwonenden reageerden positief op de gepresenteerde plannen. Eén van de bezoekers liet weten zich zorgen te maken over het in zijn ogen beperkte aantal ingetekende parkeerplaatsen, met name omdat straks meer personeel en meer bezoekers de auto willen parkeren. ,,Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de landelijke normen", liet stedenbouwkundige Muskens daarop weten. ,,Maar in het vervolg van het traject zal zeker nog naar eventuele parkeerproblemen gekeken worden."

Muskens gaf ook aan dat de nieuwe gebouwen uit twee bouwlagen gaan bestaan, een plat dak krijgen en ongeveer zes tot zeven meter hoog worden. Enkele aanwezigen die hun zorg uitten over de privacy van de nieuwe bewoners van de zorgappartementen, kregen als antwoord dat ook hier nog eens nadrukkelijk naar gekeken wordt. ,,Wij nemen uw vraag zeker mee", aldus de plannenmakers.
5 oktober 2006

Print deze pagina

Terug