BURGEMEESTER: 'GEEN SAMENSCHOLINGSVERBOD'

Gemeenteraad bezorgd over overlast hangjeugd

De gemeenteraad heeft donderdag 28 september haar bezorgdheid uitgesproken over de overlast die op verschillende plekken in Boxtel en Liempde wordt veroorzaakt door hangjongeren. De Progressief Democratische Partij (PDP) pleitte voor meer plekken in de wijk Selissenwal voor de oudere jeugd, Combinatie95 wilde weten of in Liempde een samenscholingsverbod ingesteld moet worden.

De laatste weken worden vanuit diverse wijken in Boxtel berichten over overlast door hangjeugd gemeld. Twee weken geleden deden bewoners van de Molenstraat in deze krant hun beklag over vernielingen en brandstichting op het Pantarhei- en het Tielenterrein. Vorige week werd duidelijk dat aan de Oude Dijk in Liempde veel overlast wordt veroorzaakt door hangjeugd; medewerkers van basisschool De Oversteek vonden zelfs injectienaalden in de plantsoenen rond de noodgebouwen van de school.

Raadslid Bas Koenraadt (PDP) ijverde tijdens de raadsvergadering voor meer speelruimte voor oudere jongeren in Selissenwal. Hij stelde dat jongeren sinds de verdwijning van speeltuin De Kiekenhof geen eigen plek meer hebben en onder meer overlast veroorzaken op de grasvelden tussen de flats aan het Hof ter Aa. ,,De politie stuurt de jongeren daar iedere dag weg", aldus Koenraadt.

Het PDP-raadslid onderstreepte het belang dat zijn partij toekent aan hangplekken. ,,De jeugd heeft daar recht op, ook deze groep moet ergens terechtkunnen." Hij kreeg steun van wethouder Ger Wouters (SP) die aangaf blij te zijn met de opmerkingen van Koenraadt. ,,Natuurlijk hebben jongeren recht op ruimte voor sport, spel en ontspanning en we zoeken heel nadrukkelijk naar een speelplek voor de oudere jeugd." Wouters wilde kwestie aan de orde stellen op 12 oktober, als het gemeentebestuur met de leden van de gemeenteraad een werkbezoek aflegt aan de wijk Selissenwal.

'ZEER GEVAARLIJK'
De problemen die raadslid Desiré van Laarhoven van Combinatie95 in de raadsvergadering aankaartte waren van een andere orde. Van Laarhoven beschreef de vele problemen die hangjongeren rond de Oude Dijk in Liempde zouden veroorzaken. De kwestie kwam vorige week al uitgebreid aan de orde in deze krant. Niet alleen werden injectienaalden rondom De Oversteek gevonden, ook was na een illegaal feest sprake van onfrisse sporen zoals braaksel en urine en werden vernielingen gepleegd.

,,De situatie aan de Oude Dijk en rond De Serenade is onhoudbaar en zeer gevaarlijk", stelde Van Laarhoven. Ze wilde weten welke maatregelen het gemeentebestuur heeft genomen om de problemen te beteugelen. Ook stelde de Liempdse voor om hard op te treden als het probleem blijft bestaan en hangjongeren overlast blijven veroorzaken. Van Laarhoven opperde om in dat geval een samenscholingsverbod in te stellen.

Burgemeester Frank van Beers omschreef een samenscholingsverbod als een zwaar middel. ,,Je beknot mensen immers in hun vrijheid en zo'n verbod wordt echt alleen maar ingesteld aan het einde van de rit, als er echt geen andere oplossing is en het probleem onbehandelbaar zou zijn." Door een samenscholingsverbod in te stellen op een bepaalde plaats zal de jeugd zich verplaatsen naar andere plekken, zo voorspelde de burgemeester. ,,Ik ben geen voorstander van zulk veegbeleid omdat het geen enkel effect heeft."

Van Beers riep inwoners in de raadsvergadering op om bij problemen of klachten over overlast altijd de politie te bellen. ,,Het is onwaar dat de politie niet zou optreden. Daar klopt niets van, ik krijg dagelijks dikke rapporten waarin te lezen valt dat ze wel degelijk optreden." Dat stelde ook wethouder Anton van Aert, die de raad voorhield dat de politie de laatste week zesmaal ter plaatse was in Liempde, onder meer door twee meldingen van overlast. ,,Er is niets aangetroffen", aldus Van Aert.

De wethouder gaf aan dat momenteel een gecoördineerde aanpak wordt gevolgd waarbij met politie en jongerenwerk wordt getracht de problemen te beteugelen. ,,Werkelijk iedereen is in touw om het probleem een halt toe te roepen", stelde Van Aert.

VVD-raadslid Ton Jonkers opperde richting Combinatie95 om de problematiek ook voor te leggen aan de dorpsraad. ,,In Liempde is keer op keer verzuimd een plek aan te wijzen voor de jeugd en worden de jongeren van de ene naar de andere plek gestuurd. Het is prima dat het probleem nu op het bord van Boxtel geschoven wordt, maar misschien moet Liempde ook zelf eens een keer iets regelen."

De dorpsraad legde maandag 2 oktober het probleem weer op het bord van het gemeentebestuur. ,,Het is een zorgelijke situatie bij de noodlokalen. Wat gaat u daar aan doen ?”, vroeg dorpsraadslid Joke van Haaren aan burgemeester Van Beers. Die bevestigde hetgeen reeds aan de gemeenteraad is medegedeeld: ,,Het wordt echt goed in de gaten gehouden.”
5 oktober 2006

Print deze pagina

Terug