GEMEENTE KIEST GEDREVEN EXPLOITANT

Zwembad Boxtel opent al in december

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De bouw van het nieuwe zwembad vordert gestaag. Op 15 december is de officiŽle opening van het zwembad.

De nieuwbouw van het zwembad aan de Schijndelseweg verloopt zo voortvarend dat de officiŽle opening al op vrijdag 15 december kan plaatsvinden. Een dag later opent het zwembad de deuren voor het publiek, in de kerstvakantie is het een week lang open huis voor de inwoners van Boxtel. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft vrijdag het contract getekend met de ConeGroup uit 's-Heerenberg, die het zwembad op eigentijdse wijze gaat exploiteren.

,,Boxtel krijgt beslist geen standaard zwembad", stelde John Teunissen bij de ondertekening van het contract. De gedreven directeur van de ConeGroup, dat staat voor Company of New Expectations, is ronduit lyrisch over de accommodatie die verrezen is aan de Schijndelseweg. ,,De compositie is perfect; alle onderdelen passen bij elkaar en hebben toch hun eigen plekje, zoals de glijbaan. Maar het uiterlijk van het gebouw spreekt nog meer aan. Je ziet niet direct dat het een zwembad is. Ik erger me namelijk heel erg aan die vierkante dozen die overal gebouwd zijn."

Klip en klaar is dat de ConeGroup de exploitatie van het zwembad op professionele wijze wil aanpakken. Er wordt gekozen voor een hypermodern en geautomatiseerd toegangssysteem. Ook krijgen ouders van kinderen die zwemlessen volgen de kans om de vorderingen via een beveiligde website op internet te volgen.

,,Ze kunnen bijvoorbeeld zien of de kinderen al met kleren aan kunnen zwemmen", verduidelijkt Teunissen. Opmerkelijk is de garantieregeling die voor de zwemlessen in het leven wordt geroepen. ,,Indien kinderen na een vooraf afgesproken tijdstip het zwemdiploma niet gehaald hebben, zwemmen ze op onze kosten verder, net zolang totdat het diploma er is."

PERSONEEL
Teunissen maakt duidelijk dat zijn bedrijf de lat heel hoog legt en van alle medewerkers verlangt dat de klant altijd centraal moet staan. ,,Mensen die het verschil niet weten tussen een kruidenierswinkel en een zwembad hoeven hier niet te komen werken." Hij maakte bekend dat de huidige medewerkers van zwembad Den Haagakker voorrang krijgen voor een eerste sollicitatiegesprek. Pas na twee ronden komen ook kandidaten van buiten in beeld. De directeur van de ConeGroup verwacht dat hij tussen de zes en zeven formatieplaatsen kan vullen in het zwembad. ,,Omdat een aantal mensen parttime zal werken, denk ik aan zo'n 14 tot 20 medewerkers."

De ConeGroup beschouwt het nieuwe zwembad van Boxtel als een echt familiezwembad, waar plaats is voor recreatief zwemmen, zwemlessen voor kinderen en scholen en voor verenigingen. Omdat bij de totstandkoming zo goed is gekeken naar de markt, denkt Teunissen dat het concept zal aanslaan. Hij rekent erop dat de Boxtelaren die nu zwemmen in Vught of Schijndel op termijn zullen terugkeren. ,,De allesbepalende factor is de afstand. Als blijkt dat in Boxtel een goed product voorhanden is, komen de mensen weer naar huis."

Ook voor verenigingen, zoals de Oirschotse zwemclub kunnen onderdak krijgen in het zwembad, hoewel daarover binnenkort nog onderhandeld moet worden. ,,De ervaring leert dat alle verenigingen dezelfde uren in het weekrooster willen bezetten. Roostertechnisch gesproken verwacht ik dus stevige gesprekken. Maar ook het lesgeven door clubs moet kunnen, als men zich maar houdt aan de spelregels."

In het eerste jaar is Kees Lodewijk van de ConeGroup verantwoordelijk voor de exploitatie van het zwembad in Boxtel. Hij zal direct verantwoording afleggen aan directeur Teunissen. In het zwembad komt een manager die onder Lodewijk zal vallen. ,,Mouwen opstropen en aan de slag is ons motto", aldus Teunissen.

ECHT FAMILIEBAD
Het gemeentebestuur is bijzonder enthousiast over de ConeGroup, die als beste uit de selectieprocedure naar voren kwam. Eerder meldde wethouder Anton van Aert al in deze krant dat de firma uit 's-Heerenberg is gekozen omdat het de laagste gemeentelijke bijdrage verlangt. Maar duidelijk is dat het klikt tussen B. en W. en de ConeGroup. Burgemeester Frank van Beers verwacht dat het bedrijf kan beschikken over een zwembad dat zeer goed te exploiteren is. ,,Boxtel krijgt een echt familiebad dat past bij de schaal van deze gemeente."

Dat vindt ook wethouder Van Aert: ,,Het is geen Tongelreep (Eindhoven Ė red.), maar het is ook geen kale betonnen bak van 25 bij 10 meter. Het is een goede voorziening voor alle doelgroepen in onze samenleving." Burgemeester Van Beers greep de ondertekening van het contract aan om de inzet van wethouder Van Aert en projectleider Jan Fraanje te prijzen. Hij herinnerde aan de moeizame periode waarin met name wethouder Van Aert zwaar onder vuur lag omdat de aanbestedingsprocedure fouten waren gemaakt.

De politieke loopbaan van de wethouder hing toen aan een zijden draadje en het had weinig gescheeld of hij was weggestuurd. Pas nadat de drie toenmalige coalitiepartijen erop aandrongen om de wethouder te behouden kon hij in het zadel blijven. ,,Anton van Aert heeft zich in dit dossier vastgebeten, zo zeer zelfs dat hij zijn tanden er bijna op kapot beet", sprak Van Beers. ,,Dat was een emotionele periode waarin Van Aert heeft aangetoond dat hij als bestuurder een rechte koers kan varen."

OPENING
De bouwwerkzaamheden aan de Schijndelseweg verlopen dermate voorspoedig dat het zwembad veel eerder dan gepland geopend kan worden. Was onlangs nog sprake van oplevering in het voorjaar van 2007, nu is al een datum geprikt voor de officiŽle opening: vrijdag 15 december. Een dag later is het publiek welkom en in de kerstvakantie wil de ConeGroup Boxtel massaal naar het zwembad lokken om te proeven van de nieuwe accommodatie.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Interieurfoto van het nieuwe zwembad aan de Schijndelseweg.
28 september 2006

Print deze pagina

Terug