CAPACITEIT OP HEULT FLINK VERGROOT

Waterschap blij met nieuwe rioolwaterzuivering

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De burgemeesters Frans Ronnes van Haaren en Frank van Beers van Boxtel werden samen met twee wethouders per boot naar de nieuwe rioolwaterzuivering op Heult gebracht. Watergraaf Peter Glas ging hen voor op weg naar de feesttent.

Vol trots opende Waterschap De Dommel vrijdag 22 september de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie op Heult. Het complex is voor 7,5 miljoen euro verbouwd, de capaciteit is vergroot en aangepast aan de strenge milieueisen die vanaf 1 januari volgend jaar gelden. Daarnaast greep het waterschap de dag aan om samen met de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Oisterwijk een afvalwaterakkoord te tekenen.

De capaciteit van de nieuwe rioolwaterzuivering is dankzij de verbouwing vergroot van 80.000 tot 120.000 ’vervuilingseenheden’. De rioolwaterzuivering verwerkt het afvalwater van de inwoners en industrie binnen de regio Boxtel, Esch, Gemonde, Halder en Sint-Michielsgestel. Na de biologische zuivering op Heult wordt het schone water geloosd op het oppervlaktewater van de Dommel. Het voordeel hiervan is dat er minder stikstof en fosfaten in het oppervlaktewater terecht komen.

Tijdens de feestelijke opening van de rioolwaterzuivering vond de ondertekening plaats van het waterakkoord tussen waterschap De Dommel en de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Oisterwijk. Met de ondertekening van de afvalwaterakkoorden werden de eerste resultaten van de in 2002 ingezette samenwerking in de waterketen bekrachtigd en worden de kaders voor de toekomstige samenwerking vastgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel een beter rioolstelsel te creëren tegen een goede prijs. Naar verwachting levert dit in de toekomst een vermindering van de maatschappelijke kosten op van bijna één miljoen euro.

STRAK
Watergraaf Peter Glas sprak in de feesttent die voor deze gelegenheid op de waterzuivering was geplaatst, van ’een schitterende dag’. ,,Ik ben samen met de Boxtelse burgemeester Frank van Beers, burgemeester Frans Ronnes van Haaren en twee wethouders over de Dommel hier naartoe gevaren”, vertelde hij. ,,In de boot, bij het zien van de koeien en de ganzen wist ik waarvoor we het allemaal doen: we maken een mooie, schone Dommel, zodat planten en dieren zich hier optimaal kunnen ontwikkelen.”

Hij dook vervolgens even de geschiedenis in. ,,Halverwege de vorige eeuw was de Dommel een grote zorg van het provinciaal bestuur en het waterschap. De rivier was zó vervuild, dat er een commissie voor werd ingesteld. In 1955 werd de eerste waterzuivering gebouwd aan de Schijndelseweg te Sint-Michielsgestel.” In de loop der tijd veranderde echter een hoop, zowel qua locatie als qua werkzaamheden van het waterschap.

De laatste verbouwing van de zuiveringsinstallatie op Heult dateert van 2002. Glas: ,,Maar daarna voldeden we nog te vaak niet aan de normen. Daarom zijn we naar het openbaar ministerie gestapt om onszelf aan te geven en hebben we nieuwbouwplannen gemaakt. Dit jaar moesten we van het OM aan de normen voldoen en met de nieuwe zuivering is dat ook zo.” Hij glimlacht trots: ,,Er is hier veel verbouwd. Duizenden kilo’s beton zijn hier gestort, er is veel grond verplaatst en er is veel onder water gerealiseerd om zo min mogelijk schade aan de omgeving aan te brengen, maar nu staat alles er strak bij.”

MET ZIJN ALLEN
,,Schoon water is van levensbelang voor de groei en bloei van mens dier en plant”, vertelde burgemeester Van Beers van Boxtel. ,,En waar kun je dat beter ervaren dan hier aan de Dommel?” Hij noemde de waterzuivering niet een taak van alléén het waterschap. ,,We moeten dat met zijn allen doen. Door afkoppeling, het tegengaan van bestrijdingsmiddelen, het gebruik maken van duurzame bouw- en grondstoffen kunnen we allemaal meewerken om onze leefomgeving en ons water voor de komende generaties te bewaren.”

Van Beers benadrukte het belang van een actief, vooruitstrevend waterschap in combinatie met een betrokken gemeente. ,,Dat garandeert dat ook in vele generaties na ons mens, dier en plant kunnen profiteren van de inzet van nu.”

De officiële openingshandeling vond plaats op de speciaal voor deze gelegenheid verlichte trap boven de nieuwe rioolwaterzuivering. Daar gaf dansgroep Showz, een onderdeel van Tiga, een spectaculaire show op het liedje ’Walk on water’. Watergraaf Glas gaf vervolgens symbolisch een vaas met vies water aan de danseressen en kreeg daar een vaas schoon water voor terug, die hij doorgaf aan de burgemeesters Van Beers van Boxtel, Pommer van Sint-Michielsgestel en Ronnes van Haaren, waarna de nieuwe rioolwaterzuivering officieel in gebruik werd genomen.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De ’waternimfen’ van Tiga-dansgroep Showz verzorgden de officiële opening op de brug boven de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.
28 september 2006

Print deze pagina

Terug