BASISSCHOOL IN BOXTEL-OOST VIERT LUSTRUMFEEST

'Hobbendonken heeft veel toekomstperspectief'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jos Vervoort (achteraan, in zwart shirt) doet mee aan de workshop djembé spelen in een klaslokaal van De Hobbendonken

De oudste school van Boxtel-Oost was dinsdag 26 september jarig. Basisschool De Hobbendonken vierde het 35-jarig bestaan met een culturele dag met theater, dans en percussie. Directeur Henk Verhoeven blikt vooruit op de toekomst en vertrouwt erop dat de school met 275 leerlingen zich kan handhaven aan de Beneluxlaan. ,,Er zijn wat ons betreft geen twijfels over het voortbestaan van de school."

Samen met 'marktplaatshouder' Jos Vervoort, die cultuureducatie op basisscholen in Boxtel stimuleert, kregen de leerlingen van De Hobbendonken een boeiend programma voorgeschoteld waaraan werd meegewerkt door een twaalftal docenten van MIK Kunsteducatie. In de ene klas rammelde de jeugd op djembé-trommels, in een andere klas werd een theatervoorstelling in elkaar gezet. In de leeggeruimde schoolhal was alle ruimte voor een flitsende streetdance.

,,Het feestprogramma is samen met Jos Vervoort helemaal op maat gemaakt", vertelt directeur Verhoeven. Na een eerste rondgang door de school constateerde hij dinsdagochtend dat de culturele dag een voltreffer is. ,,Ik zie alleen maar lachende gezichten van kinderen die heel erg genieten." De leerlingen blijven de hele dag op school; met dank aan enkele ondernemers kan De Hobbendonken ze een lunch aanbieden die onder meer bestaat uit worstenbroodjes en broodjes met knakworstjes.

KWALITEIT
De Hobbendonken was de eerste school die in 1971 in de wijk Oost werd opgetrokken. De school is van een echte wijkschool omgevormd tot een school die plaats biedt aan kinderen uit heel veel Boxtelse wijken en buurten. ,,Vroeger werd heel wijkgebonden gekozen voor een school, nu merk je dat ouders heel bewust op zoek gaan naar een school die bij hun kinderen past", aldus Verhoeven.

Trots meldt de directeur dat zijn school nog altijd 275 leerlingen telt en daarmee bijna aan de maximale capaciteit van het gebouw zit. De kwaliteit van het onderwijs is goed, zegt Verhoeven zonder blikken of blozen. ,,De inspectie heeft vorige week nog verslag gedaan van de bevindingen op De Hobbendonken en oordeelt dat continu kwaliteit wordt geboden."

Toch moet de directeur vaak uitleg geven aan ouders die hun kind willen opgeven op De Hobbendonken. ,,Bij alle intakegesprekken merk je dat ouders willen weten hoe de school er in de toekomst gaat uitzien. Ze refereren aan artikelen uit de krant waarin geschreven wordt over de bouwplannen in het gebied Den Haagakker en de rol van De Hobbendonken in dit gebied." Die onzekerheid zou in de toekomst effect kunnen hebben op het aantal aanmeldingen, zo realiseert Verhoeven zich.

Via het bestuur van de Stichting Sint-Christoffel heeft hij echter vernomen dat er goede signalen uit het gemeentehuis komen. ,,Als de school vol zit en we de komende jaren kwaliteit blijven bieden, dan is er geen twijfel over het voortbestaan van onze school", stelt Verhoeven. ,,Dat is dus een extra uitdaging om er flink tegenaan te gaan en te blijven werken aan goed onderwijs."

PRINCENLANT
De directeur denkt dat De Hobbendonken een nadrukkelijke rol kan spelen in de toekomst van het onderwijs in Boxtel-Oost. ,,Ik voorspel dat brede school De Wilgenbroek binnen toen jaar uit zijn voegen zal barsten. Gelet op de vele vierkante meters die rond onze school nog beschikbaar zijn, denk ik dat De Hobbendonken een aanvulling op de brede school zou kunnen zijn."

Verhoeven geeft aan dat slechts een derde van het schoolterrein bebouwd is, de rest is speelplaats en plantsoen. ,,Ons gebouw kan best aangepast worden. Er zijn volop uitbreidingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld een peuterspeelzaal. Beter nog zou de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw kunnen zijn dat zou passen in het gebied Princenlant. De Hobbendonken is een school met heel veel toekomstperspectief. Sluiting is geen optie, want waar laat je in Boxtel-Oost 275 leerlingen? Twaalf groepen kun je nergens kwijt."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Stretdance was een van de populaire workshops tijdens de viering van 35 jaar De Hobbendonken
28 september 2006

Print deze pagina

Terug