EVENEMENT TOONT LOKALE BETROKKENHEID BIJ ARMOEDE

Herfstfestijn dankbaar podium voor verenigingsleven

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De jeugd trommelt naar hartelust op de Markt in Boxtel. Vrolijk beeld van een eerdere editie van het Herfstfestijn (archieffoto Brabants Centrum).

Het Herfstfestijn in Boxtel sluit ook in de elfde editie aan bij een mondiaal thema. Het evenement dat in 1995 voor het eerst werd gehouden is dit jaar verbonden met het Internationaal Jaar tegen Verdroging en Woestijnvorming. Stichting Boxtel Vooruit kleurt het thema van de Verenigde Naties zoals gebruikelijk lokaal in door alle schijnwerpers te richten op de aandacht voor armoedevraagstukken in Boxtel en ver daarbuiten.

Deze week hebben de organisatoren Paul Hermans en Ludy Meister met alle andere vrijwilligers van Boxtel Vooruit de laatste puntjes op de i gezet om het Herfstfestijn 2006 tot een succes te maken. Ze zijn er wederom in geslaagd een zeer uitgebreid programma samen te stellen, dat vooral zondag 1 oktober voldoende reden biedt om het centrum van Boxtel te bezoeken. Sterker nog, wie wil weten hoezeer veel inwoners betrokken zijn bij het lot van hun medemens, kunnen er niet omheen om de Markt te bezoeken.

Armoede wordt tijdens het Herfstfestijn niet alleen belicht als een probleem van derde wereldlanden, zoals de Verenigde Naties dat doen. Natuurlijk, de Boxtelse clubs en verenigingen die puik werk verrichten in bijvoorbeeld Zambia, Brazilië en Roemenië laten graag zien welke projecten ze de voorbije jaren met succes hebben opgezet. Maar opvallend is dat ook verenigingen die zich sterk maken voor minderbedeelde plaatsgenoten present zijn. Zoals de Voedselbank die dit jaar werd opgericht en voedselpakketten uitdeelt aan behoeftigen.

Hermans en Meister onderstrepen graag de aandacht die de Voedselbank zal krijgen tijdens het Herfstfestijn. ,,Het feit dat Boxtel een Voedselbank heeft, geeft aan dat er ook in onze gemeente inwoners zijn die het heel moeilijk hebben. Een drukbezocht evenement als het Herfstfestijn is dé gelegenheid om andere inwoners daarover te informeren”, vindt Hermans. Tijdens de opening van het Herfstfestijn, zaterdagmiddag in het gemeentehuis, zal voorzitter Frank Scholman van de Voedselbank een nieuwe folder presenteren; het eerste exemplaar wordt overhandigd aan burgemeester Frank van Beers.

De burgemeester zal, zo verwachten Hermans en Meister, namens de gemeente Boxtel duidelijk maken hoe in het gemeentelijk beleid rekening wordt gehouden met het armoedevraagstuk. Hier ligt een belangrijke taak voor de afdeling sociale zaken en voor tal van regels en wetten, zoals de bijzondere bijstand. ,,Het is belangrijk om inwoners te informeren over allerlei regelingen, zodat ze gebruik maken van de kansen die geboden worden”, aldus Meister.

INFORMEREN
Het Herfstfestijn is na tien succesvolle jaren een traditie geworden in Boxtel. Het eerste weekeinde van oktober wordt traditiegetrouw benut om stichtingen, verenigingen en clubs een podium te bieden om zich aan een groot publiek te presenteren. ,,Blijkbaar bestaat die behoefte nog steeds, want we hebben elk jaar weer veel aanmeldingen van verenigingen die mee willen doen”, motiveert Hermans het enthousiasme waarmee Boxtel Vooruit het evenement nog altijd organiseert.

Hermans benadrukt dat Boxtel Vooruit niet meer is dan de smeerolie voor anderen. ,,Wij dragen slechts zorg voor de logistiek en bieden anderen de kans om zich te presenteren.” De evenementenstichting draagt zorg voor kraampjes, podia en tentjes waarin de verenigingen terechtkunnen, boekt optredens en richt exposities in. ,,Het Herfstfestijn kan en mag niet gezien worden als een braderie of spullenmarkt waar volop vertier wordt geboden”, stelt Hermans. ,,Het is juist een evenement waar inwoners zich kunnen laten informeren. Je steekt wat op van het Herfstfestijn, je wordt er wat wijzer van.”

De serieuze ondertoon van het Herfstfestijn betekent niet dat er niets te genieten valt. De meeste winkeliers houden een koopzondag en proberen een graantje mee te pikken van de vaak duizenden mensen die op het jaarlijkse evenement afkomen. Daarnaast is er volop vermaak op muzikaal en cultureel terrein. Zo verzorgt Demmo Streetdance van Debby Ophof dansshows en draagt de BMX-bigband van BioMérieux zorg voor de muzikale omlijsting. De bigband sluit het Herfstfestijn zondagmiddag af. Het echte avondprogramma is geschrapt omdat de publieke belangstelling de laatste jaren te gering was.

JAS
Voor burgemeester Van Beers zal het Herfstfestijn de eerste keer worden dat hij de Boxtelse reus Jas de Keistamper ’van achter zijn donkere wolk’ vandaan mag roepen. De reus verzorgt zondagmiddag 1 oktober om klokslag 12.00 uur zijn eerste optreden na een ’herniaoperatie’. ,,Het stalen frame van de reus was kapot en is de voorbije maanden gerepareerd, zodat de reus weer kan optreden”, vertelt Hermans. Jas zal het publiek op de Markt toespreken en ongetwijfeld inhaken op de wisseling van de wacht in het gemeentehuis. Na dertien jaar Jan van Homelen mag de reus nu diens opvolger Van Beers bestoken met eigentijdse grappen en Boxtelse humor. Ook zal Jas ingaan op het thema van het Herfstfestijn.

De burgemeester wacht meteen na de entree van de Boxtelse reus een nieuwe primeur. Hij zal in de kiosk op de Markt de nieuwe seniorenharmonie Buchestelle dirigeren. Dat moet een koud kunstje zijn omdat Van Beers van huis uit muziekdocent is. Hij zal de Keistampersmars dirigeren die de senioren de voorbije weken hebben ingestudeerd. Na Van Beers’ optreden neemt dirigent Jan Buyl het over en is Buchestelle een uur lang te beluisteren.

De hoofdmoot van het middagprogramma op de Markt vormt de informatiemarkt waaraan wordt deelgenomen door bijna twintig belangenverenigingen. Voor kinderen zijn er tal van activiteiten, zoals springen op een groot kussen en stoepkrijten. Een eerder geplande kindervoorstelling is afgelast omdat de theatergroep plotsklaps een kans kreeg om mee te doen aan een internationaal festival in Frankrijk.

KUNST
Het Herfstfestijn is de voorbije jaren uitgegroeid tot een evenement dat inwoners kans biedt om kennis te maken met het opvallend grote aanbod kunstenaars dat in Boxtel actief is. De Rode Draad is de naam van een aaneengesloten lint van exposities op bekende en minder bekende locaties in het centrum. Ook dit jaar worden op vijftien locaties werken geëxposeerd van bekende en minder bekende kunstenaars.

Zonder andere kunstlocaties te kort te doen, bieden vooral de exposities in Art Gallery Truusje (Rechterstraat 67) en de expositie in de Levensschool (Burgakker 88) een blik op het kunstzinnige leven in Boxtel. Maar ook in de bibliotheek is kunst te zien (Ruud Sleumer), terwijl in de protestantse kerk Ton Verstraten en Marten Groen als het duo Surgente hun werk tonen. In de vestiging van de Rabobank aan de Stationsstraat hangen werken van de leden van kunstenaarsvereniging Kunstlicht ’99. Ad Verstijnen stelt zijn atelier dicht bij het NS-station open.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Kunstenares Truusje legt de laatste hand aan een expositie in haar galerie aan de Rechterstraat.
28 september 2006

Print deze pagina

Terug