BUURT SPUIT MASSAAL KLACHTEN

Wijkbezoek brengt bewoners Oost
op de been

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers (midden) gaat bij de JOP aan het Apollopad de discussie aan met de jongeren. Links luistert wethouder Wim van Erp toe.

Van loszittende stoeptegels tot te harde banken en van onkruidbestrijding tot een verzoek voor het plaatsen van een tafeltennistafel. Het kwam allemaal langs tijdens het wijkbezoek dat het college van burgemeester en wethouders samen met leden van de gemeenteraad en de wijkraad maandag 18 september bracht aan de wijk Oost. Bewoners maakten massaal van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen te uiten.

Ria Simons kaartte als bewoner van de Schijndelseweg de onduidelijkheid over de verschillende straten in haar buurt aan. ,,Het is hier totaal niet duidelijk wat de Schijndelseweg, de Esdoorngaard of de Meidoorngaard is. Het gaat daardoor regelmatig mis met de postbezorging en de bezorging van meubels. En zelfs ziekenauto’s rijden hier regelmatig op en neer omdat ze bepaalde adressen niet kunnen vinden.” Ze stelt daarom voor om bij iedere ingang van de wijk een bord te plaatsen met zowel de straatnaam als de daar gelegen huisnummers erop. ,,Net als bij Dommeloord.” Daarnaast wil ze dat de bordjes ’Meidoorngaard’ en ’Esdoorngaard’ weggehaald worden aan de zijde van de Schijndelseweg. ,,Want daar kom je echt niet vanuit hier.” Het college beloofde het probleem te gaan bekijken.

In de Lierenbout werden de gevaren van te hard rijdende auto’s aangestipt. ,,Dit is een buurt met steeds meer jonge kinderen”, vertelde woordvoerder Bert Goossens. ,,Desondanks wordt hier best hard gereden door automobilisten. Op de parkeerplaats, waar de Lierenbout doodloopt, wordt vaak in volle vaart gekeerd terwijl de jeugd daar massaal speelt.” Daarom vraagt hij het college van B. en W. om verkeersremmende maatregelen. Ook de 12-jarige Lotte Luijten deed een duit in het zakje. ,,Wij zouden graag een tafeltennistafel willen”, vertelde ze aan wethouder Anton van Aert.

,,Er staat er wel één bij een speelplek, maar die ligt ver van hier.” Van Aert zag wel wat in het idee. ,,Maar dan moet het wel samen met de mensen in deze buurt gebeuren”, verduidelijkte hij. ,,Het wijkorgaan heeft er budget voor, dus als de buurt akkoord is, dan kan het.”

HOUTEN KONT
De fietsende gemeenteraadsleden deden vervolgens het kinderspeeltuintje in de Lijsterbesgaard aan, waarna een bezoek werd gebracht aan de jongerenontmoetingsplaats (JOP) nabij brede school De Wilgenbroek en de skateramp. ,,De mensen in Brouwershof hebben veel last van jongeren die bij de parkeerplaatsen bij de ramp keiharde muziek draaien”, vertelde Jan van der Linden van het wijkorgaan aan de raadsleden.

Bij de JOP aangekomen ging burgemeester Frank van Beers in gesprek met de jongeren. Die hebben nogal wat te klagen over de voorziening die ruim een jaar geleden geplaatst is aan het Apollopad. ,,Van de banken in deze JOP krijg je een houten kont”, vertelde een meisje. Dat wilde Van Beers zelf wel eens merken. ,,Het zit niet prettig, inderdaad”, gaf hij na een tijdje toe.

Daarna ging de discussie verder over het mogelijk afsluiten van de JOP (’want nu komt bij een verkeerde stand van de wind regen en sneeuw naar binnen’) en het gebrek aan uitzicht. ,,We kunnen hier alleen maar zitten en kletsen met elkaar”, legde een jongen uit. ,,Dat is doelloos. Veel voorbijgangers denken als we zo bij elkaar zitten dat we vervelende dingen doen. Wij zouden liever kijken naar het voetballen in de buurt, zoals dat ook kan bij de JOP bij recreatieplas De Langspier, maar hier kijken we uit op niets.” Van der Linden van de wijkraad knikte instemmend richting de gemeenteraadsleden. ,,Dat lijkt me een leuk punt om aandacht aan te besteden.”

ROLLATOR
In de Purcellstraat nam Erwin van Hasselt het woord. Hij maakte zich druk dat het centrale pleintje in zijn buurt door veel mensen gebruikt wordt als parkeerplaats. ,,Hier spelen veel kinderen”, legde hij uit. ,,Desondanks rijden auto’s, brommers en motoren hier massaal doorheen! Datzelfde gebeurt bij het speeltuintje op het grasveld.” Daarom verzocht hij het college om het plaatsen van een hek. ,,De hulpdiensten hebben al aangegeven dat dit mogelijk is, zonder hen te belemmeren.”

In de Europalaan vroeg Koby van Geffen namens de buurtbewoners om het aanleggen van een paadje over het grasveld naar de weg. ,,Als het geregend heeft kun je hier namelijk niet overheen”, legde ze uit. ,,Of je moet 75 meter omlopen, maar dat gaat niet met buurtbewoners die slecht ter been zijn of als je zware boodschappen bij hebt.” En ook het korte trottoir langs de Europalaan kreeg aandacht. ,,Hier kan ik met mijn rollator niet overheen”, toonde Truus Brouwer aan burgemeester Van Beers. ,,En de stoeptegels zijn ook niet in orde. Die liggen schots en scheef. Laatst ben ik er nog over gestruikeld.” Het college beloofde de zaak te gaan bekijken.

Datzelfde werd toegezegd bij de Puccinistraat, waar het college van B. en W. een veeg uit de pan kreeg vanwege de slechte onkruidbestrijding. ,,Dat is hier helemaal in het water gevallen het afgelopen jaar. Dat is niet goed”, gaf ambtenaar Frits Fastenau van de afdeling Openbare Werken toe. Daarna legde hij in een lang betoog uit dat de gemeente vanwege de kosten en het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen keuzes moet maken met betrekking tot de aanpak van het onkruid. ,,We moeten onze spaarzame middelen inzetten wanneer dit het meeste effect sorteert.”

Wethouder Van Aert toonde zich achteraf tevreden met wat het wijkbezoek had opgeleverd. ,,De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen worden in het wijkorgaan besproken, waarna de buurtbewoners te horen krijgen wat er met hun vragen gaat gebeuren.”

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers nam in de JOP tussen de jongeren plaats om van hen de aanmerkingen over de nieuwe jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan te horen.
21 september 2006

Print deze pagina

Terug