VUILNISCONTAINERS KRIJGEN CHIP

Kliko-inspectie in Boxtel

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Deze week is in de gemeente Boxtel een begin gemaakt met de inspectie van alle kliko's in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

Medewerkers van de dienst Openbare Werken van de gemeente Boxtel zijn deze week begonnen met de inspectie van alle kliko's in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. De huisvuilcontainers worden bestudeerd om na te gaan of ze uitgerust kunnen worden met een chip. Met ingang van 1 januari 2007 worden alleen kliko's met een chip geleegd.

Vorig jaar werd duidelijk dat in Boxtel veel meer kliko's worden geleegd dan werd aangenomen. De gemeente blijkt meer dan achthonderd containers kwijt te zijn die waarschijnlijk toch iedere week ter lediging worden aangeboden. Door de containers te voorzien van een chip wordt voorkomen dat 'illegale' kliko's aan de straat worden gezet; containers zonder chip worden na de jaarwisseling niet meer geleegd.

Alvorens de nieuwe manier van afvalinzameling kan starten, moeten alle kliko's in Boxtel onderzocht worden. Bekeken wordt of de containers voorzien kunnen worden van de chips. Als dat niet het geval is, worden de kliko's in november of december omgeruild. Containers die wel voldoen worden in diezelfde maanden voorzien van een chip.

GEEN DIFTAR
Het gemeentebestuur benadrukt dat de chip niet wordt gebruikt voor diftar. Dat is een systeem dat het gewicht van kliko's weegt en registreert hoe vaak burgers de afvalcontainer aanbieden. De gemeente Haaren kent een dergelijk systeem. ,,Elk Boxtels huishouden betaalt nu een jaarbedrag per container en dat blijft ook zo. Ook het inzamelschema wijzigt niet", zo benadrukt het college in een brief aan alle inwoners.

De gemeente biedt inwoners de komende weken de kans om de kliko om te ruilen. Het standaardpakket bestaat uit een grijze kliko van 240 liter voor restafval en een groene kliko voor groenafval van 140 liter. Wie een grote container neemt betaalt extra, wie kiest voor een kleiner exemplaar krijgt korting. Welke tarieven in 2007 worden gehanteerd staat nog niet vast; in oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de afvalstoffenheffing.
21 september 2006

Print deze pagina

Terug