INSPRAAKAVOND IN GEMEENTEHUIS

Reconstructie provinciale weg Haaren mogelijk eind 2007

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Beeld van de provinciale weg N624 (Oisterwijksedreef-Belversedijk) in Haaren ter hoogte van de Driehoekweg en nabij de horecagelegenheden Herberg Van Boxtel en pannenkoekenhuis Belveren. In het plan voor de reconstructie van de weg is op deze plek een rotonde ingetekend.

Als de procedures soepel verlopen en er komt geen kink in de kabel, dan kunnen de werkzaamheden voor de reconstructie van de provinciale weg N624 in Haaren (Oisterwijksedreef-Belversedijk) in het najaar van 2007 van start gaan. Dat liet projectleider Jan Willem van den Boogert van de provincie Noord-Brabant maandagavond weten tijdens een informatie- en inspraakavond over het voorontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis van Haaren. De provinciale weg, die in het verlengde ligt van de Kapelweg in Boxtel, staat al jaren op de nominatie om opgeknapt te worden.

De gemeente Haaren heeft bij de opstelling van het huidige plan rekening gehouden met de eerder ingebrachte bezwaren, met name van natuurorganisaties. Zo wordt de weg, net als de Kapelweg in Boxtel, omgevormd tot een 60-kilometerzone en voorziet het plan in de aanleg van een vrijliggend fietspad, de gedeeltelijke verlegging van de rijbaan en de aanleg van de kasteelplaatse of dorpserf met herinrichting van de hoofdlaan van landgoed Nemerlaer. Daarnaast is er aandacht voor natuurcompensatie.

Met betrokkenen als de aanwonenden, de horecagelegenheden Herberg Van Boxtel en pannenkoekenhuis Belveren, grondeigenaren en grondgebruikers is volgens het college van B. en W. intensief overleg gevoerd over de herinrichting van het gebied. Projectleider Van den Boogert van de provincie en de Bossche architect en stedenbouwkundige Jan Verkuylen gaven maandag aan dat het traject dat straks ontstaat veel meer is dan zomaar een weg.

,,Het moet passen in de landschappelijke route die wordt uitgerust met een rijke beplanting”, aldus Verkuylen.Van den Boogert liet weten dat naast de inrichting als 60-kilometerzone, de autobaan zes meter breed wordt en het vrijliggende fietspad aan de zuidzijde gerealiseerd wordt. ,,Er komt een rotonde bij de Driehoekweg en verder maken eco-voorzieningen en een waterberging deel uit van het plan. De reden dat we het fietspad aan de zuidkant, dus aan de kasteelzijde, willen realiseren, heeft te maken met verschillende factoren. Volgens ons is dit niet alleen een veilige oplossing, maar is het bijvoorbeeld ook vanuit landschappelijk oogpunt een goede keuze.”

NATUURONTWIKKELING
Vanuit de zaal kwam de kritiek dat bij de reconstructie van de provinciale weg in Haaren natuurontwikkeling een te grote rol speelt. ,,Het is gewoon een natuurontwikkelingsproject, dat er ook een weg gerealiseerd moet worden lijkt bijzaak”, aldus een van de aanwezigen. De Haarense wethouder Jan Brenninkmeijer was het niet eens met deze opmerking.

,,Het is zeker geen natuurontwikkelingsproject. Wel is het zo dat in eerdere plannen veel meer sprake was van een doorgaande weg. De weg moest echter een andere functie krijgen omdat die door een natuurgebied gaat”, zei Brenninkmeijer, die benadrukte dat de reconstructie van het gebied bij de horecagelegenheden en kasteel Nemerlaer voor een enorme toeristische impuls kan gaan zorgen.

Vanuit de zaal klonken maandag geluiden van omwonenden die liever zien dat het fietspad aan de kant van het dorp Haaren aangelegd wordt. ,,Dat is veel veiliger omdat daar betere verlichting is”, zei een bezoeker. Volgens Van den Boogert is de veiligheid echter ook gewaarborgd als de weg aan de zuidzijde komt.

,,Het klopt dat natuurorganisaties het fietspad graag donker zouden willen zien, maar wij gaan een verlichtingsplan maken waarbij we ook rekening houden met de wensen van de natuurorganisaties. Er zal sprake zijn van gerichte verlichting om de sociale veiligheid te waarborgen”, zei Van den Boogert, die aangaf dat de provinciale weg na de reconstructie, net als in Boxtel, wordt overgedragen aan de gemeente Haaren.

,,De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal een jaar kunnen gaan duren. Hopelijk kunnen we eind 2007 van start, maar dan moet alles meezitten en moeten we bijvoorbeeld niet met een onteigeningsprocedure te maken krijgen, want dan ben je zo anderhalf jaar verder. Als dat niet gebeurt, zouden de werkzaamheden eind 2008 gereed kunnen zijn.”

Uit de plannen blijkt onder meer dat er een tweede brug aangelegd wordt over de Essche Stroom en dat fietsers straks de provinciale weg oversteken bij de brug over de Rosep in de buurt van spoorwegovergang De Posthoorn. Na een kort stuk over de bestaande weg bereiken ze het fietspad. De huidige bochten in het traject, die voor een onoverzichtelijke situatie zorgen, verdwijnen ten faveure van een nieuw stuk weg voor automobilisten.

LOOPSTROOK
Stedenbouwkundige Verkuylen zei dat in het gebied gewerkt zal worden aan een grote parkachtige inrichting. Een van de grote veranderingen is dat de weg vijftien meter richting landgoed Nemerlaer opschuift. Verkuylen: ,,Nu kun je de auto’s bij de Herberg Van Boxtel en het pannenkoekenhuis bijna aanraken. Het is de bedoeling dat er voor de horecagelegenheden een loopstrook komt van tien meter met terrasmogelijkheden.

Bij de horecagelegenheden wordt het traject van een zes meter brede weg opgesplitst in wegen van twee keer drie meter met een bomenrij ertussen en het vrijliggende fietspad aan de kasteelzijde. De bomen langs de Oisterwijksedreef blijven behouden. Er komt hier naast het fietspad een extra bomenrij. Verder wordt de Kasteellaan, die leidt naar kasteel Nemerlaer aangepakt. Nu is sprake van een zandweg, maar het traject wordt verhard, alleen de middenberm blijft onverhard. Er komen twee verharde rijstroken.”

Het voorontwerpplan van de provinciale weg N624 ligt nog tot en met donderdag 5 oktober ter inzage in het gemeentehuis. Als de planning naar wens verloopt, wordt het plan in het late voorjaar in 2007 vastgesteld door de gemeenteraad.
21 september 2006

Print deze pagina

Terug