BEGRAAFPLAATS LIEMPDE ONDERGAAT RENOVATIE

’Het moet een levend kerkhof worden
en blijven’

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De rondleiding over het kerkhof achter de Liempdse parochiekerk trok zondag veel belangstellenden.

De Liempdse begraafplaats, behorend bij de parochie Sint-Jans Onthoofding, wordt gerenoveerd. Zondag 17 september konden geďnteresseerden een bezoekje brengen aan de begraafplaats waar tevens uitleg werd gegeven over de plannen. Daarnaast was er een lezing van Roger van Laere over begrafenisrituelen door de jaren heen.

Het Liempdse kerkhof ligt er sinds 1860 en was nodig aan een opknapbeurt toe. Het kerkbestuur is in januari al begonnen met het renoveren. Sinds 1 januari 2006 worden er in het oudste deel geen graven meer bijgemaakt, bijzettingen zijn wel toegestaan. De reden voor de renovatie en uitbreiding is simpel: het kerkhof heeft een capaciteitsprobleem. ,,Uitgerekend is dat er op de begraafplaats 22 graven per jaar bijkomen”, aldus Tini van den Berg. ,,Met de uitbreiding willen we 325 nieuwe plaatsen creëren, voor de komende tijd moet dat zeker voldoende zijn.”

Stichting Kčk Liemt is nauw betrokken geweest bij de plannen van het kerkbestuur. ,,De nieuwe plannen zijn wat ons betreft niet onomstreden”, vertelt Frits Beelen van Kčk Liemt. ,,Wij vinden het belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van het kerkhof bewaard blijft. Daarnaast is van belang dat het een plek blijft waar leven en dood elkaar ontmoeten. Het moet een zogezegd levend kerkhof worden en blijven. We hopen dat de cultuurhistorische waarde bewaard blijft, we zijn er een beetje bang voor dat die verloren gaat.”

BEGRAAFGEBRUIKEN
Deze dag is volgens Beelen voornamelijk bedoeld om mensen inzicht te geven in de gebeurtenissen rondom de renovatie. Daarnaast wordt de dag ook gebruikt om mensen wat meer zicht te geven rond begrafenissen en dood. ,,Veel mensen zijn huiverig wat betreft de dood”, aldus Beelen. ,,Daarom proberen wij ze nu te betrekken bij de renovatie en hopen we hen zo te laten zien dat een begraafplaats een mooie plek kan zijn waar mensen met hun emoties terecht kunnen. Daar is niks engs aan.”

Naast de twee lezingen en een rondleiding over de begraafplaats, is er ook een expositie in De Kloosterhof. Hier krijgt de bezoeker informatie over de historie van begraafgebruiken, er zijn foto’s van de Liempdse begraafplaats door de jaren heen en tevens heeft Kčk Liemt een flink aantal mappen meegenomen met daarin verschillende bidprentjes uit allerlei jaren.

BUREN
De lezing van Roger van Laere wordt door de bezoekers erg gewaardeerd. Hij vertelt over begraafgebruiken door de eeuwen en jaren heen. ,,Vroeger was het gebruikelijk dat de dode in het eigen huis opgebaard werd”, verteld Van Laere. ,,De buren van de overledene waakten dan bij de kist. De buren speelden sowieso een belangrijke rol want zij droegen ook de kist naar de begraafplaats.” Volgens Van Laere hanteren we nog steeds bepaalde rituelen rondom het overlijden. ,,We kunnen niet zonder rituelen, al zijn ze niet meer zo sterk aanwezig als vroeger,” vindt hij.

Er zijn behoorlijk wat veranderingen geweest aan de Liempdse begraafplaats. De renovatie bestaat uit meer dan alleen het creëren van nieuwe plaatsen. ,,We hebben bijvoorbeeld een urnenveld aangelegd, omdat de urnenmuur vol was”, legt Van den Berg uit. ,,Ook is er een nieuw huisje voor de grafdelvers gekomen.” Het kerkbestuur vindt het belangrijk dat het kerkhof de eigen identiteit behoudt. ,,Elk kerkhof is uniek, ook ons Liempdse kerkhof”, vindt Van den Berg. ,,Het is een stukje religieus erfgoed wat behouden moet blijven.”

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de geopende grafkelder kon een blik geworpen worden op enkele doodskisten, waaronder een kleine kist waarin in de 19e eeuw een kindje werd begraven.
21 september 2006

Print deze pagina

Terug