BESTUUR VERBREEKT CONTRACT ZWEERS VAN ROSMALEN

Welzijnsinstelling DELTA weer
zonder directeur

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Lucie Zweers van Rosmalen is na drie maanden alweer opgestapt bij DELTA Stichting Welzijn Boxtel.

Lucie Zweers van Rosmalen is opgestapt als directeur van DELTA Stichting Welzijn Boxtel. Ze heeft slechts drie maanden haar functie bekleed. Zweers van Rosmalen was in mei aangesteld als opvolger van de ernstig zieke Piet Kempen.

Het bestuur van de welzijnsorganisatie DELTA heeft zelf het initiatief genomen om de overeenkomst met Zweers van Rosmalen te verbreken. Dit gebeurde nadat de nieuwe directeur ruim twee weken geleden haar bevindingen tot dan toe aan het bestuur had voorgelegd en een voorstel had gedaan ingrijpende veranderingen door te voeren. Deze voorstellen waren ’dermate vergaand’ dat het bestuur en de medewerkers hierover ’gedegen beraad’ moesten voeren.

,,We kregen op een avond het verzoek van de directeur om als bestuur bij elkaar te komen om haar voorstel aan te horen en er vervolgens direct over te besluiten”, vertelt bestuursvoorzitter Han Hubben van DELTA. ,,Deze werkwijze vonden wij absoluut ongepast. Het ging om een ingrijpend voorstel, dat gevolgen zou hebben voor zowel onze organisatiestructuur alsmede het personeel. Daar wilden wij met zowel het bestuur als het personeel goed over van gedachten wisselen.”

De tijd die het bestuur voor dit beraad nodig achtte, was voor Zweers van Rosmalen reden om een verzoek tot ontbinding van haar arbeidsovereenkomst in te dienen. Dat verraste Hubben, maar hij stemde er wel mee in. ,,Wij laten ons als bestuur namelijk niet voor een fait accompli stellen.”

BETREUREN
Het bestuur van de welzijnsorganisatie zegt de gang van zaken rond het vertrek van Zweers van Rosmalen te betreuren. Vooral omdat het ’verbetertraject’ dat door DELTA was ingezet nu vertraging dreigt op te lopen. ,,Vier jaar geleden zijn wij als bestuur gestart met de bedoeling DELTA goed in de Boxtelse gemeenschap op te zetten”, vertelt Hubben., ,,Met Piet Kempen vonden wij destijds een voortreffelijke directeur, die de positionering van DELTA in de gemeente heeft verbeterd en inspeelde op de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de gehele gemeente Boxtel is dit verbetertraject van DELTA opgevallen.”

Daarom is het volgens de voorzitter belangrijk snel een goede opvolger voor Zweers van Rosmalen te vinden. ,,Stilstand is tenslotte achteruitgang.” Een tíjdelijke plaatsvervanger hoopt de bestuursvoorzitter binnen enkele dagen te kunnen presenteren.

ONTHUTST
Het college van burgemeester en wethouders reageerde dinsdag onthutst toen zij met het nieuws werden geconfronteerd. Welzijnswethouder Anton van Aert noemt het vertrek van de DELTA-directeur 'teleurstellend': ,,Ik hoopte dat met de aanstelling van Zweers van Rosmalen de welzijninstelling eindelijk in een wat rustiger vaarwater zou komen."

De vele directiewisselingen van de afgelopen jaren doen DELTA geen goed, stelt de wethouder. ,,Het is jammer dat dit is gebeurd, maar als gemeente staan we verder langs de zijlijn en hebben wij geen invloed op de interne zaken. Toch houd ik vertrouwen in DELTA als leverancier van onze welzijnsdiensten. Donderdag 21 september is er bestuurlijk overleg tussen DELTA en de gemeente en dan zal de zaak zeker nader worden besproken", aldus Van Aert.

Zweers van Rosmalen wil zelf niet op haar ontslag reageren. ,,Ik had een groot visieverschil met het bestuur”, is het enige dat zij kwijt wil.
14 september 2006

Print deze pagina

Terug