HEFFINGEN EN TARIEVEN STIJGEN TRENDMATIG

Boxtel ziet af van extra verhoging lastendruk

De eerder voorgenomen extra verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB) in Boxtel is van de baan. Het college van B. en W. presenteerde deze week de begroting voor 2007 en zegt dat volstaan kan worden met een inflatiecorrectie van 2,75 procent. Ondanks enkele financiŽle tegenvallers en het scheppen van ruimte voor nieuw beleid. In de vorige meerjarenbegroting was nog rekening gehouden met een extra lastenstijging van 1,6 procent; die vervalt nu.

De Boxtelse burger gaat volgend jaar niet meer gemeentelijke belastingen betalen. Ook de diverse tarieven voor de dienstverlening blijven gelijk. Wel worden de heffingen en tarieven aangepast met de inflatiecorrectie. Deze zogeheten trendmatige aanpassing komt volgens het dagelijks bestuur van de gemeente uit op 2,75 procent.

Burgemeester Frank van Beers spreekt van een 'mooie begroting'. ,,Het beleidsakkoord van het college dat afgelopen voorjaar is aangetreden is in grote mate in deze begroting verwerkt en dat geldt ook voor de jaren die volgen. Ondanks op de fikse financiŽle tegenvaller van 600.000 euro uit de schatkist (een lagere vergoeding uit het BTW-compensatiefonds en het wegvallen van het gebruikersdeel van de OZB voor woningen Ė red.) kunnen we toch een sluitende meerjarenbegroting presenteren, waarin ook nog eens ruimte is voor 1 miljoen euro aan nieuw beleid."

Volgens wethouder Wim van Erp van FinanciŽn is de sluitende begroting onder meer te danken aan een bezuinigingsronde in het gemeentehuis. ,,Zonder de lonen mee te rekenen stijgen de prijzen volgend jaar naar verwachting 1,75 procent. Voor de uitvoering van hun taken zouden de ambtelijke budgetten met ditzelfde percentage moeten stijgen, maar we hebben afgesproken dat we in het gemeentehuis proberen eenmalig de 'kaasschaaf' te hanteren en de budgetten met een half procent minder op te hogen."

WAARDESTIJGING
De OZB-tarieven dalen komend jaar ten opzichte van 2006. Dat heeft alles te maken met het feit dat het gemeentebestuur er rekening mee houdt dat de waarde van panden is gestegen. Hoeveel het onroerend goed in waarde is toegenomen is op dit moment nog niet precies bekend, maar het college van B. en W. houdt rekening met een stijging van 10 procent voor woningen en 4 procent voor overige gebouwen. Dat betekent dat eigenaars van een woning voor elke 2.500 euro waarde 2,06 euro op tafel moeten leggen; dit jaar is dat nog 2,20 euro. De afvalstoffenheffing voor een gezin stijgt van 315 naar 324 euro en het basistarief voor het rioolrecht van 142 naar 146 euro.

Ondanks dat de opbrengst vorig jaar 25.000 euro hoger was voorzien, is wethouder Van Erp niet van plan het parkeertarief te verlagen: ,,Door nieuwe parkeerautomaten en adequate controle van parkeerwachters is de opbrengst hoger. We hanteren echter een gemiddeld tarief in vergelijking van andere gemeenten. Vandaar dat we de prijzen voor parkeren niet verlagen."
14 september 2006

Print deze pagina

Terug