GEMEENTERAAD WIL AANPASSING REGELS

Bewoners de dupe van succes zonnewoningen

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De zonnewoningen aan de Huygensstraat produceren zoveel energie dat de bewoners voortaan worden aangemerkt als energieproducten. Het gevolg: lagere vergoedingen.

De zonnewoningen in de geluidswal van de nieuwbouwwijk In Goede Aarde produceren meer energie dan vooraf was voorzien. Het doorslaand succes betekent voor de bewoners echter een tegenvaller. Doordat te veel energie wordt geleverd, ziet energiemaatschappij Essent hen niet langer als consument, maar als producent. Met als gevolg dat de vergoeding voor de zonne-energie drastisch is verlaagd.

Volgens fractievoorzitter Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks hebben bewoners van de zogeheten nul-energie-woningen deze zomer de stekker uit hun zonnepanelen getrokken. Particulieren die minder dan drieduizend kilowattuur produceren, krijgen van Essent een vergoeding van 20 eurocent per geleverd kilowattuur.

Stijgt de levering boven de drieduizend dan vergoedt Essent het zakelijke tarief van nog geen 4 eurocent. Ook voor de eerste drieduizend kilowattuur gaat de vergoeding dan omlaag. Reden voor bewoners van de muurwoningen van In Goede Aarde die de bovengrens dreigden te passeren, om de zonnepanelen los te koppelen. ,,En dat kan toch niet de bedoeling zijn", betoogde Van Ooijen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering.

ONVERWACHT SUCCES
De gemeenteraad van Boxtel ondersteunde unaniem een motie waarin de fractie van PvdA/GroenLinks de rijksoverheid oproept de huidige regeling aan te passen. Fractievoorzitter Van Ooijen wees daarbij op het Verdrag van Kyoto: ,,Ook voor Nederland geldt een voortdurende inspanning om tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te komen. De productie van alternatieve stroom, waaronder zonne-energie, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren."

,,Toen de regeling van kracht werd, ging het Rijk er van uit dat particulieren nooit de grens van drieduizend kilowattuur zouden overschrijden. De muurwoningen zijn onverwacht succesvol als het gaat om energieproductie", vertelde wethouder Ger van den Oetelaar. Het gemeentebestuur heeft vorige week staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) en provinciebestuurder Onno Hoes al per brief gewezen op de problemen in Boxtel.
7 september 2006

Print deze pagina

Terug