GEMEENTEBESTUUR BRENGT WIJKBEZOEK OP DE FIETS

Liempde presenteert wensenlijstje

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gebied Smaldersestraat is prima geschikt als toekomstige woningbouwlocatie, vindt de Liempdse dorpsraad.

Op een gemoedelijke en ontspannen wijze hebben de Liempdse dorpsraad en het wijkorgaan maandag 4 september het gemeentebestuur gewezen op wensen en knelpunten. Tijdens een fietstocht door het dorp stonden bestuurders en politici op meerdere plekken stil om te worden bijgepraat. ,,Gelukkig bleef het niet alleen bij 'losliggende stoeptegels'; ook wordt meegedacht over de toekomst op de lange en middellange termijn", constateerde een tevreden burgemeester Frank van Beers na afloop.

Minimale verlichting voor fietsers en wandelaars langs het Leemputtenpad, druk autoverkeer op de Gemondesestraat, abominabel wegdek in de Brukelsestraat, een gevaarlijke oversteek voor fietsers op de kruising Hollandsdiep-Oude Rijksweg, wortelgroei in het trottoir langs de Roderweg. Het waren allemaal wensen voor verbetering die de dorpsraad en het wijkorgaan van Liempde aankaartten tijdens het bezoek van burgemeester en wethouders, waarbij ook diverse raadsleden aansloten.

Maar het bleef niet alleen bij aanpassingen in het 'straatwerk' waar aandacht voor werd gevraagd. Ook een opknapbeurt voor jeugdhuis Pius X is geen overbodige luxe, zo stelde dorpsraadslid Bert van Ruremonde, die vervolgens het gezelschap trots rondleidde in multiculturele accommodatie De Serenade. ,,Een zaal met een prima akoestiek, die niet alleen door fanfare Concordia wordt gebruikt maar die ook ontdekt is door muziekkorpsen uit de wijde omgeving. Er worden zelfs cd-opnames gemaakt", vertelde Van Ruremonde.

RUIMTEGEBREK
Ook het ruimtegebrek van diverse verenigingen werd belicht. Op een veldje achter het hockeyterrein in sportpark De Roode Bleek staan enkele carnavalswagens opgeslagen onder dekzeil. ,,Vroeger kon nog wel gebruik worden gemaakt van leegstaande bedrijfshallen of boerenschuren, maar dat is verleden tijd", stelde dorpsraadslid Jan van Kemenade. Eerder stond hij stil bij de ontsierende situatie rondom de herbouwde boerderij aan de Kapelstraat. Het opschietende onkruid op het perceel naast kruidenier Putmans is veel mensen een doorn in het oog. ,,Te meer omdat de Kapelstraat met zijn monumentale gebouwen een van de fraaiste straten van Liempde is", aldus Van Kemenade.

Het buitengebied rond de Smaldersestraat is volgens het dorpsraadslid prima geschikt als toekomstige nieuwbouwlocatie: ,,Het sluit prima aan bij de bestaande bebouwing aan de dorpsrand."

De vijf jaar geleden betrokken nieuwbouwwoningen aan de Strijpenhof hebben geresulteerd in een wijkje waarop Liempde 'apetrots' is, vertelde Van Kemenade: ,,Gelukkig is hier destijds niet te sober gebouwd." Wethouder Ger van den Oetelaar wees op de schaduwzijde van de fraaie vormgeving in dit wijkje. ,,De starterswoningen in deze wijk zijn momenteel voor nieuwkomers op de woningmarkt niet meer te betalen..." Bij de Heideweg, waar de gemeente Boxtel nieuwe starterswoningen gaat realiseren, meldde Van den Oetelaar dat er vooral kleine woningen op kleine percelen komen. Zodat de bewoners na enkele jaren doorstromen en de huizen voor nieuwe starters beschikbaar komen.

'LEERZAAM'
Voor burgemeester Frank van Beers vormde het wijkbezoek in Liempde een mooie gelegenheid om het dorp wat beter te leren kennen. ,,Door op de fiets te stappen en telkens naast andere mensen te rijden word je onderweg op verschillende zaken gewezen. Op een ontspannen en leerzame manier en dankzij een goede voorbereiding ben ik nu op de hoogte wat er speelt in het dorp", meldde Van Beers.

Volgens de burgemeester is afgesproken dat de dorpsraad een verslag maakt van het wijkbezoek en dat dit verslag wordt aangevuld door ambtenaren die het wijkbezoek ook meemaakten. ,,Vervolgens gaan we een actielijst samenstellen die tweemaal per jaar wordt geactualiseerd. Voorts hebben we aan de dorpsraad gevraagd ook zelf met ideeŽn te komen en aan de slag te gaan."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers (met rollator) en wethouder Anton van Aert (met kinderwagen) ervaren de problemen door wortelgroei op het trottoir van de Roderweg.
7 september 2006

Print deze pagina

Terug