GEMEENTE BOXTEL PAST PARKEERPLAN AAN

Brederodeweg 'zoekgebied' voor parkeerkelder

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gemeentebestuur onderzoekt f en wr een parkeerkelder onder het wegdek van de Brederodeweg kan worden gebouwd.

De gemeente Boxtel gaat onderzoeken of een parkeergarage onder het wegdek van de Brederodeweg kan worden aangelegd. Daarnaast blijft de optie om een overdekte parkeervoorziening onder de gemeentevijver bij de raadzaal te realiseren in beeld. Een parkeerkelder onder de Markt is niet uitgesloten, maar verdient in de ogen van burgemeester Frank van Beers geen voorkeur.

Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het parkeerplan aangepast. In februari werd hierover al gesproken door de gemeenteraad, maar het plan werd toen van tafel gehaald omdat het citymanagement er zich nog niet over had gebogen. Dit overlegorgaan van gemeente en centrumondernemers heeft zich inmiddels wel uitgesproken over het parkeerplan, vertelde verkeerswethouder Wim van Erp deze week.

,,Er zijn aanbevelingen gedaan door het citymanagement, maar B. en W. blijft het parkeerplan als haar eigen werkstuk zien. Het centrum van Boxtel heeft een opknapbeurt nodig en er moet minder 'blik' in het straatbeeld. Nu worden de beste parkeerplaatsen ingenomen door mensen die in het centrum werken en bezoekers zijn aangewezen op betaald parkeren", verklaart wethouder Van Erp de behoefte aan een grote parkeergarage dicht bij het centrum.

Omdat de noord/zuid-as toch op de schop moet is het denkbaar om onder het wegdek van de Brederodeweg een parkeerkelder te bouwen, zo redeneert het gemeentebestuur. Op welke plek dat het beste zou kunnen is nog onduidelijk. ,,Het zoekgebied is tussen de fietsoversteek Rechterstraat-Maastrichtsestraat en de kruising Schijndelseweg-Vicaris Van Alphenlaan. Er moet ruimte zijn voor 250 tot 300 auto's, dus is het zaak dat een plek wordt gevonden waar ook buiten de breedte van rijbaan een onderkeldering kan worden gerealiseerd", meldt Van Erp.

GEEN MARKTKELDER
Naast het onderzoek naar de Brederodeweg blijft ook de gemeentevijver aan de Mgr. Bekkersstraat in beeld als plek voor een parkeergarage. Zelfs de Markt wordt in het parkeerplan nog genoemd als locatie om een parkeerkelder te bouwen. Van Erps voorganger Fons van Elderen liet echter enkele jaren geleden al weten dat die optie onhaalbaar zou zijn en ook het huidige college vindt het marktplein geen cht alternatief.

,,Nu kunnen er zo'n vijftig auto's op de Markt parkeren. In een parkeerkelder zou dat vijfmaal zo veel moeten zijn. Je krijgt dus veel meer verkeersbewegingen in het centrum. Dat moet je niet willen; dat is de doodsteek voor het winkelgebied", stelt burgemeester Van Beers in een toelichting.

Wethouder Van Erp wil het parkeerplan 'zo spoedig mogelijk' bespreken met de gemeenteraad. ,,We moeten hierover duidelijkheid hebben voordat we andere zaken aan kunnen pakken. Denk daarbij aan het nieuwe bestemmingsplan Centrum en het bouwplan De Croon." Burgemeester Van Beers belooft dat eerst nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd voordat bestaande worden opgeheven.

TOEKOMSTGERICHT
De wens van met name het citymanagement, waarvan Van Beers voorzitter is, om de parkeervoorziening zo dicht mogelijk bij het centrum te bouwen, moet volgens de burgemeester niet t eng worden opgevat. ,,Je moet toekomstgericht denken. Zo'n kostbare voorziening dien je af te schrijven over een periode van misschien wel veertig of zestig jaar."

In februari van dit jaar veegde de gemeenteraad een voorstel van tafel om een parkeerkelder te realiseren onder de nieuwbouw van woonzorgcentrum Emmaus. Na hevige protesten van het bestuur van de Zorggroep Elde en bewoners van Emmaus gingen de raadsfracties door de knien om dit voorstel af te voeren.
7 september 2006

Print deze pagina

Terug