BOUWPLAN: MEER EN GROTERE APPARTEMENTEN

Zorgcentrum Emmaus verdubbelt capaciteit

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Illustratie van het nieuwbouwplan voor woorzorgcentrum Emmaus.

Het nieuwbouwplan voor woonzorgcentrum Emmaus omvat een verdubbeling van het aantal zorgplaatsen. Waar nu nog 73 kamers worden bewoond, zijn dat er straks 150. Ook de capaciteit voor mensen die extra verpleging nodig hebben neemt toe: van 20 naar 60. Hoewel de overheidsnorm op 40 vierkante meter per appartement ligt, kiest Zorggroep Elde voor appartementen van minimaal 65 vierkante meter.

Woensdag 6 september presenteerde de raad van bestuur van Zorggroep Elde het nieuwbouwplan voor Emmaus in het bijzijn van provinciebestuurder Roel Augusteijn, wethouder Ger van den Oetelaar en een vertegenwoordiging van de cliŽntenraad.

Het nieuwe Emmaus wordt opgetrokken op de plek van het huidige woonzorgcentrum en telt straks drie bouwblokken. De aanleunwoningen aan de Mgr. Bekkersstraat blijven bestaan; wel worden hier de aangrenzende zogeheten intramurale appartementen vervangen. Dit zijn wooneenheden voor lichtdementerende ouderen van de groepsverzorging. In tegenstelling tot nu het geval is, krijgen de appartementen in dit zogeheten X-blok een aparte slaapkamer en een eigen badkamer.

Op de noordpunt van het Emmausterrein wil Zorggroep Elde 40 tot 50 koopappartementen met een oppervlakte van circa 80 vierkante meter bouwen. Onder dit Y-blok komt een parkeerkelder voor de bewoners.

VERGRIJZING
Op de hoek Dr. Van Helvoortstraat-Brederodeweg wordt het Z-blok gebouwd met vijf groepswoningen waar zes mensen kunnen worden verpleegd. Met nog eens zes extra intramurale plekken komt het aantal op zestig intensieve verzorgingsplaatsen. Daarnaast worden in het Z-blok rond de dertig sociale huurappartementen (75 vierkante meter) gerealiseerd en ongeveer evenveel luxe huurappartementen (85 tot 105 vierkante meter).

Dat de zorgappartementen aanzienlijk ruimer worden dan de overheid voorschrijft, is volgens voorzitter Thijs Meulemans van de raad van bestuur van Zorggroep Elde een bewuste keus met het oog op de toekomst. De extra financiŽle middelen die hiervoor nodig zijn, komen beschikbaar uit de opbrengst van de koopappartementen. Dat de capaciteit van Emmaus straks verdubbelt heeft alles te maken met de toenemende vergrijzing. ,,Binnen nu en tien jaar groeit het aantal 65-plussers in Boxtel van zo'n 3.800 naar 5.100 mensen. Daar moeten we nu op inspelen", aldus Meulemans.

Het aantal vierkante meters dat Emmaus nu in beslag neemt, zal nauwelijks veranderen. Wel wordt de nieuwbouw hoger. Het aantal bouwlagen varieert van vier tot vijf. Hoe het er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Nu is een stedenbouwkundige visie gepresenteerd; een schetsplan van Compositie 5 Stedenbouw uit Breda. Hans van Stekelenburg van het plaatselijke architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg en Van Gisbergen gaat aan de slag met de uitwerking van het plan.

'BALKON VAN BOXTEL'
Zorggroep Elde hoopt medio 2007 met de bouw van het nieuwe Emmaus te kunnen starten, om vervolgens eind 2008 het bouwproject op te kunnen leveren. In de tussentijd verblijven de bewoners van het zorgcentrum tijdelijk in het voormalige Lindenlust aan de Bosscheweg. Daar wonen nu de ouderen die in januari 2006 het nieuwe woonzorgcentrum Simeonshof aan de Annastraat hopen te betrekken.

Gedeputeerde Augusteijn, waarvan deze week bekend werd dat hij volgende week de provincie Noord-Brabant verlaat om als waarnemend burgemeester aan de slag te gaan in Hardinxveld-Giessendam, was content over het gepresenteerde schetsplan: ,,Een mooi ontwerp voor een perfecte plek in het centrum van Boxtel." Op Augusteijns vraag over de kans dat eventuele bezwaarmakers het bouwproces kunnen vertragen, antwoordde Meulemans dat gezocht wordt naar een 'open communicatietraject'. Voor de nieuwbouw van Emmaus is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Ook wethouder Van den Oetelaar toonde zich enthousiast. ,,Zorggroep Elde en de gemeente hebben elkaar gevonden in kwaliteit. Dat verdient deze plek, die gezien mag worden als een balkon van Boxtel." Bestuursvoorzitter Meulemans benadrukte dat de zichtlijnen op de Sint-Petruskerk, de raadzaal en het gemeentehuis door het ontwerp overeind blijven. Bovendien wordt het herstel van vroegere Binnendommeltjes voorzien in het schetsplan en dat sluit prima aan bij de centrumvisie van de gemeente.

CLIňNTENRAAD
Dat in het plan (onder de koopappartementen) plaats wordt ingeruimd voor een parkeerkelder lijkt opmerkelijk. Eerder dit jaar protesteerde de Zorggroep Elde immers fel tegen het plan van het gemeentebestuur om onder het nieuwe Emmaus een grootschalige parkeervoorziening aan te leggen. ,,Onze parkeerkelder is straks alleen bestemd voor de bewoners, niet voor het winkelend publiek. Dat maakt een enorm verschil. Maar laten we alsjeblieft die oude discussie niet opnieuw oprakelen. De aanvankelijk moeizame samenwerking met de gemeente is in korte tijd ten goede veranderd en we krijgen nu volop medewerking", aldus Meulemans.

Namens de cliŽntenraad spraken Riek van Breugel en Maria Worm van een mooi plan, maar ook toonden zij zich bezorgd. ,,Veel bewoners vinden het eng om te moeten verhuizen. Gelukkig leert de ervaring dat het tijdelijk verblijf van bewoners van Simeonshof ook goed verloopt", aldus Van Breugel. Haar collega Worm meldde de vinger aan de pols te zullen houden. ,,Zo moet er onder meer op gelet worden dat er lage ramen komen, zodat we ook naar buiten kunnen kijken. En hopelijk komt er een goede klimaatbeheersing."
7 september 2006

Print deze pagina

Terug