VISIE VOOR NIEUW ZORGCENTRUM KLAAR

Parkeergarage Emmaus nu echt
van de baan

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In het voorjaar van 2006 mobiliseerde de Zorggroep Elde de bewoners van zorgcentrum Emmaus om te protesteren tegen de dreigende komst van een parkeergarage. (Archieffoto Brabants Centrum).

Het gemeentebestuur van Boxtel ziet definitief af van de bouw van een openbare parkeergarage onder woonzorgcentrum Emmaus. Dat stelde wethouder Ger van den Oetelaar deze week in een vooruitblik op de presentatie van een stedenbouwkundige visie voor de nieuwbouw van Emmaus. De gemeenteraad deed in februari al een 'klemmend beroep' op het college van B. en W. om het parkeerplan te laten varen.

Van den Oetelaar stelde deze week onomwonden dat het gemeentebestuur geen energie steekt in een plan waarvoor geen draagvlak bestaat. Niet alleen de Zorggroep Elde verzette zich met de bewoners van Emmaus hevig tegen de plannen, ook de gemeenteraad was in overgrote meerderheid tegen de plannen om een parkeergarage te bouwen bij het nieuwe Emmaus. In februari gaf het college nog aan dat een parkeergarage onder Emmaus juist wenselijk was. De bouw van het woonzorgcentrum was volgens het gemeentebestuur een ideale gelegenheid om tegelijkertijd een parkeergarage te realiseren.

Nadat de fractievoorzitters van de toenmalige coalitiepartijen CDA, Combinatie95 en PvdA/GroenLinks in een brief hadden opgeroepen om de plannen van Emmaus voorrang te geven, haalde het gemeentebestuur bakzeil. Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen meldden de fractievoorzitters bevreesd te zijn voor de vertraging die de parkeerplannen van de gemeente Boxtel zouden kunnen hebben voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum aan de Mgr. Bekkersstraat.

VIJVER
Onduidelijk is waar het gemeentebestuur een alternatieve locatie zoekt voor een oplossing van de parkeerproblematiek in het centrum. Het parkeerbeleidsplan dat eerder dit jaar van de politieke agenda werd gehaald, stond deze week op de vergaderagenda van burgemeester en wethouders maar werd vanwege de vakantie van wethouder Wim van Erp aangehouden. Het nieuwe adviesorgaan Citymanagement Boxtel maakte gisteren bekend dat er een 'geconcentreerde parkeervoorziening' moet komen in het centrum.

Het citymanagement, dat in het voorjaar van start ging en onder voorzitterschap staat van burgemeester Frank van Beers, zegt in een advies dat de oplossing van de parkeerproblematiek zo dicht mogelijk bij de winkels gezocht moet worden. ,,Daarom is de eerste voorkeur het gebied Achter 't Strijpt", aldus het citymanagement in een verklaring. Achter 't Strijpt is gelegen nabij woonzorgcentrum Emmaus. De bouw van een parkeervoorziening aan de Fellenoord wordt vanwege de grote afstand tot het centrum ontraden.

Burgemeester Van Beers zegt in een toelichting op het advies dat het citymanagement wil voorkomen dat parkeerplaatsen verdwijnen voordat nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. ,,Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om een parkeergarage te realiseren onder de vijver achter het gemeentehuis. Maar daar zijn we nog niet uit, het parkeerplan moet eerst besproken worden in het college." In het advies staat ook dat het citymanagement wel voelt voor een gedeeltelijk autovrije Markt. ,,Maar het huidige genoemde aantal parkeerplaatsen dat over zou blijven wordt onvoldoende bevonden", zo laat het citymanagement weten.

GOED GEVOEL
Volgens wethouder Van den Oetelaar is de verhouding tussen het gemeentebestuur en de raad van bestuur van de Zorggroep Elde goed. In het voorjaar stonden beide partijen lijnrecht tegenover elkaar, maar nu is er een akkoord bereikt over de stedenbouwkundige visie voor Emmaus. Deze is opgesteld door Compositie 5 Stedenbouw uit Breda. ,,Ik heb een goed gevoel", stelde Van den Oetelaar deze week. ,,Het gebied Emmaus is een gat gebleven in het bestemmingsplan Centrum. De eerste gesprekken met de Zorggroep Elde gingen met horten en stoten, maar we zijn er goed uitgekomen en ik ben blij dat we als college ja hebben kunnen zeggen."

De wethouder benadrukt dat de stedenbouwkundige visie niet meer dan een 'luchtfoto' is van het gebied waar het nieuwe woonzorgcentrum moet verrijzen. In de visie staan slechts de contouren van de drie bouwblokken die de Zorggroep Elde aan de Mgr. Bekkersstraat wil realiseren. Vice-voorzitter Peter Kanters van de Zorggroep Elde vult aan dat de stedenbouwkundige visie slechts een ontwerp is en dat de architect nu aan het werk moet. De keuze is gevallen op het Boxtelse architectenbureau Snijders, Van Stekelenburg en Van Gisbergen, dat het nieuwe Emmaus gaat ontwerpen. De nieuwbouwplannen worden gerealiseerd door Hevo BV uit 's-Hertogenbosch.

Volgens Kanters waren twee belangrijke besluiten nodig om de nieuwbouw van Emmaus te realiseren. Allereerst moest staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een 'verklaring van behoefte' afgeven. Dat gebeurde in juni. Een maand later ging het college van B. en W. in Boxtel akkoord met de stedenbouwkundige visie.

De visie wordt woensdag 6 september officieel gepresenteerd door gedeputeerde Roel Augusteijn van de provincie Noord-Brabant, wethouder Van den Oetelaar van de gemeente Boxtel en Thijs Meulemans, de voorzitter van de raad van bestuur van de Zorggroep Elde. Donderdag 7 september worden bewoners, medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners geïnformeerd over de inhoud van het werkstuk.

De Zorggroep Elde verwacht dat de bouwtekeningen van het nieuwe Emmaus uiterlijk in januari 2007 gepresenteerd kunnen worden. Vice-voorzitter Kanters wilde deze week niet vooruitlopen op de inhoud van de stedenbouwkundige visie.
31 augustus 2006

Print deze pagina

Terug