SAMENWERKING MET 'HET GOED' EINDHOVEN

Boxtel opnieuw in zee met kringloopbedrijf

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In de jaren tachtig had Boxtel een eigen kringloopcentrum aan de Van Salmstraat. (Archieffoto Brabants Centrum).

Na de mislukte samenwerking met het Schijndelse kringloopbedrijf Trans, gaat de gemeente Boxtel op 1 oktober in zee met recyclingonderneming Het Goed die landelijk zestien vestigingen heeft. Overtollig geraakte en nog bruikbare huisraad wordt bij inwoners van Boxtel gratis aan huis opgehaald en, na eventuele reparatie, verkocht in de kringloopwinkel van Het Goed aan de Meerenakkerweg in Eindhoven.

Loco-burgemeester Anton van Aert maakte dinsdag bekend dat het gemeentebestuur ingestemd heeft om met Het Goed in zee te gaan. Van de vier offertes die door verschillende kringloopzaken waren ingediend, was die van de Eindhovense vestiging het voordeligst voor de gemeente Boxtel.

Zowel in 2007 en 2008 denkt Van Aert een bedrag van tussen de 10.000 tot 15.000 euro extra kwijt te zijn aan de nieuwe vorm van dienstverlening. ,,Daarbij is ook rekening gehouden met het bedrag wat we op jaarbasis uitsparen omdat we minder afval naar de vuilstort hoeven te brengen", aldus de loco-burgemeester.

De eerste twee jaar gaan de reinigingskosten voor de inwoners van Boxtel niet omhoog. In een later stadium worden de extra kosten wel doorberekend door middel van een tariefsstijging, kondigde Van Aert aan.

PROEF VAN DRIE JAAR
Met Het Goed is afgesproken dat het bedrijf de inzameling, sortering, reparatie en verkoop van de tweedehands spullen op zich neemt. ,,Naast kleding en schoeisel kunnen burgers er witgoed, bruingoed, meubilair, curiosa, sanitair, keukens, boeken, cd's en dvd's aanbieden. De spullen worden gratis aan huis opgehaald", weet de loco-burgemeester.

De kringloopketen Het Goed telt zestien vestigingen in Nederland. Naast Eindhoven zijn er in de provincie Noord-Brabant vestigingen in Geldrop en Valkenswaard. Boxtel krijgt geen eigen kringloopwinkel van Het Goed, benadrukt Van Aert. ,,Natuurlijk praten we met de Vincentiusvereniging Boxtel over hun rol. Vincentius gaat niet de spullen inzamelen voor Het Goed. In onze ogen kan de kringloopwinkel aan de Van Leeuwenstraat blijven bestaan en is er zelfs misschien een iets grotere voorziening denkbaar."

Het contract dat de gemeente met Het Goed sluit, gaat in op 1 oktober en is voorlopig aangegaan voor een periode van drie jaar. Twee jaar geleden bereikte het gemeentebestuur overeenstemming met het Schijndelse kringloopbedrijf Trans om overtollige huisraad in Boxtel aan huis op te halen. Die proef eindigde na een halfjaar omdat Trans werd opgeheven. Hierna gaven de Vincentiusvereniging en het plaatselijke Kringloopgilde aan een eigen kringloopbedrijf te willen opstarten.

'GOED ALTERNATIEF'
Tineke van Minderhout van het Kringloopgilde is blij dat er weer activiteiten op dit gebied ontplooid worden. ,,Nadat Trans afhaakte, zijn we inderdaad samen met Vincentius met de gemeente in gesprek geweest om een eigen Boxtels kringloopbedrijf op te starten. Dat bleek moeilijk en duur. Vooral het vinden van een geschikte locatie vormde een probleem. Maar ik moet zeggen dat de medewerking vanuit de gemeente minimaal was. En op een gegeven moment houdt het dan op voor een particuliere instelling als de onze."

Van Minderhout vindt het goed dat er nu een alternatief is gevonden: ,,Het Goed werkt volgens een formule die wij destijds in Boxtel hebben opgezet in onze toenmalige kringloopwinkel aan de Van Salmstraat. Prima als dat op deze manier goed kan werken."

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ,,De landelijke kringloopketen Het Goed werkt volgens de formule die wij destijds hebben bedacht", weet Tineke Minderhout van het Kringloopgilde Boxtel. De foto toont het interieur van het toenmalige kringloopcentrum aan de Van Salmstraat. (Archieffoto Brabants Centrum).
24 augustus

Print deze pagina

Terug