GEESTELIJKE GROEI VOOR JONGEREN OP FLEVO FESTIVAL

Landgoed Velder vier dagen in ban van christendom

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Maartje en Patrick uit Vroomshoop traden op het Flevo Festival in het huwelijk. Volgens joods gebruik mengden ze de inhoud van twee zoutflesjes.

Ruim 8.100 bezoekers hebben afgelopen donderdag tot en met zondag deelgenomen aan het Flevo Festival 2006 dat plaatsvond op landgoed Velder. Zij konden genieten van cabaret, theater, lezingen en muziek uit binnen- en buitenland. Naast geestelijke verdieping was er ook plaats voor ontspanning door dans en sport zoals de Liempdeloop. ,,Ondanks een wat lager bezoekersaantal dan verwacht, hebben veel jongeren op een feestelijke en ongedwongen manier iets kunnen ontdekken van het christelijk geloof”, aldus Carolien Roos namens de organiserende stichting The Crown.

Tenten, kraampjes, podia en versieringen zorgen voor een kleurrijke aanblik van het landgoed Velder. De ingang van het evenemententerrein wordt geaccentueerd met een triomfboog. Bezoekers van allerlei pluimage lopen onder de boog door. 'Vips only' staat er met grote letters op. 'Voor iedereen dus', zo is de redenatie van de organisatie. Want iedereen is een vip, iedereen dóet ertoe. Dat is dan ook het thema van het Flevo Festival 2006.

In de verschillende tenten vinden activiteiten van uiteenlopende aard plaats. Er wordt gebeden, geluisterd naar lezingen, gedanst, gezongen, gesproken of gewoon gezellig gedronken en gekletst. Het geloof staat wel voorop, maar leent zich niet alleen voor zwaarwichtige gesprekken. Je kunt er ook gewoon leuk over kletsen, zo valt op te maken tijdens een rondgang over het terrein. En ook wordt de drank niet geschuwd. Menig kratje bier is vanuit een van de Liempdse en Boxtelse supermarkten richting Velder gedragen.

Op het grote podium midden op het festivalterrein treden alle dagen artiesten op, die hun naam in de christelijke muziekbusiness hebben verworven. De Britse meidengroep TBC danst energiek over het hele podium en weet met goed in het gehoor liggende R&B-muziek het publiek mee te krijgen. Het is bewonderenswaardig dat het trio in combinatie met het enthousiaste gedans zuiver en krachtig weet te zingen. De groep is al een enkele keer in Nederland geweest en heeft zich verheugd op de Hollandse stroopwafels waarmee ze bij de vorige reis naar ons land voor de eerste keer kennis maakten.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Debatteren op Velder met Jan Marijnissen (SP) en André Rouvoet (Christen Unie). Links zit Christen Unie-raadslid Mirjam Bikker uit Utrecht.

HANDTEKENING
Hoewel de gemiddelde leeftijd rond de 22 jaar ligt, bevinden zich onder de festivalgangers niet alleen jongeren, maar ook ouderen en zelfs erg jonge kinderen. Esther en Herko Wisse uit Rilland hebben de reis naar Liempde gemaakt, samen met hun kinderen Joachim van 4 en Shannon-Dina die, gevraagd naar haar leeftijd, trots drie vingertjes opsteekt. Maar mama Esther verzekert haar, dat ze toch echt nog maar twee vingertjes oud is.

De ouders hebben vooral genoten van de muziek. ,,Je kunt wel naar workshops en zo gaan, maar met kleine kinderen valt dat niet mee. Ze hebben zich goed kunnen vermaken bij allerlei kinderactiviteiten.” Voor Herko hebben de dagen in religieus opzicht niet veel nieuwe inzichten opgeleverd. ,,Dan moet je toch vooral naar de workshops en lezingen.” Maar net zoals alle festivalgangers die je spreekt, is ook hij beslist van plan volgend jaar de reis naar Flevo te maken.

De 8-jarige Annelies is druk in de weer met het verzamelen van handtekeningen. Niemand die ook maar een beetje bekend voorkomt, ontsnapt aan haar verzamelwoede en moet op een velletje papier een krabbel zetten. En bekendheden van kerk, politiek en televisie zijn er deze dagen op Velder zeker te vinden, waaronder priester Antoine Bodar, hulpbisschop De Jong van Roermond en politica Femke Halsema. Trots laat Annelies de handtekeningen zien van Balkenende en van andere bekendheden. ,,Ik moet alleen nog Elly (van het zangduo Elly & Rickert – red.) zien te krijgen.”

In een tent is een christelijke boekenwinkel ingericht, waar bijbels en levensbeschouwelijke lectuur worden verkocht. Een jongen bladert aandachtig in de boeken, terwijl zijn vriend Martien wat verveeld rondkijkt. ,,Ik ben meegekomen omdat ik werd gevraagd en een festival mij wel leuk leek. Niet omdat ik geloof of zo.” Een religieus boek is niet aan hem besteed. Leuk vindt hij Flevo wel, zo laat hij weten. ,,Maar gelovig word ik hier toch niet van.” Wel geeft hij toe dat hij 'hier en daar' wel aan het denken wordt gezet. Zijn vriend drukt hem een bijbeltje in de hand. Lachend: ,,Dan is er toch nog hoop voor jou!”

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Antoine Bodar, voormalig plebaan van de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, hield op het Flevo Festival een inleiding over bidden en stilte.

STEMPLICHT
Op zaterdag weet een aantal landelijke politici Flevo te vinden. De Kamerleden Jan Marijnissen (SP), André Rouvoet (Christen Unie) en Jan de Vries (CDA), alsook minister Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en minister-president Balkenende bewegen zich tussen de festivalgangers.

De Kamerleden zijn gekomen om met elkaar en de jongeren te debatteren over de vraag: waarom zou ik nog gaan stemmen? Een minuut voor de geplande aanvang van het debat, is er nog maar een handjevol festivalgangers in de tent. ,,Dat is gewoon hoor. Op het laatst komt iedereen binnen en vaak begint een activiteit toch wat later dan de bedoeling”, weet een jongen te melden.

Rouvoet, Marijnissen, De Vries en het Utrechtse raadslid Miriam Bikker hebben hun plek ingenomen op het podium, wanneer televisie- en radiopresentator Tijs van den Brink de aanwezigen vraagt of stemmen mogelijk moet zijn voor 16- en 17-jarigen. Zowel de politici als de jongeren zien dit niet zonder meer zitten. Het ontbreken van levenservaring wordt door velen gezien als een drempel. Volgens Bikker is bewust stemmen 'minstens zo moeilijk als autorijden'.

En ook een stemplicht kan niet rekenen op de steun van de aanwezigen. Alleen Marijnissen is hier een voorstander van: ,,Het zou kunnen leiden tot niet doordachte proteststemmen. Maar laat de onvrede dan ook maar meteen duidelijk zijn.” Rouvoet verwacht dat er eerder blanco gestemd zal worden en is niet bang voor proteststemmen.

Gaan stemmen is voor de politici een vanzelfsprekendheid. Voor Marijnissen is het simpel: ben je betrokken of onverschillig: ,,Niet stemmen is stom, want je betaalt toch belasting. Dan wil je toch mee beslissen waar het aan mag worden besteed?” En volgens Rouvoet wordt er massaal gestemd met Idols: ,,Omdat je het leuk vindt en er iets over te zeggen wilt hebben. Als Idols het al waard is om te stemmen, waarom de politiek dan niet?”

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Duiken was een van de bijzondere onderdelen van het festivalprogramma op Velder.

GHANA
Met de nationale campagne 'Geld maakt wél gelukkig', wordt aandacht gevraagd voor de positieve effecten van schuldkwijtschelding voor ontwikkelingslanden. Acht studenten zijn in het kader van die campagne naar Ghana afgereisd om antwoord te krijgen op de vraag of schuldkwijtschelding zin heeft. In het uitgebreide rapport 'Van schuld naar dorpsschool' geeft het achttal aan dat schuldkwijtschelding wel degelijk positieve effecten kent, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden.

Zo is de controlerende rol van maatschappelijke organisaties en media, de steun van de bevolking en een goedwerkende overheid bepalend voor het succes. ,,Ghana doet het wat dat betreft heel aardig”, vertellen Bianca Simons en Henk Kraaijeveld namens de studenten. ,,Als schuldhulpverlening werkt kan het een impuls geven aan de ontwikkeling van de bevolking, aan armoedebestrijding en economische ontwikkeling.”

Minister Agnes van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking is degene die het eerste exemplaar van het rapport in handen krijgt. Zij heeft veel waardering voor het onderzoek, maar toont zich kritisch. ,,Ik ben aangenaam verrast; wat jullie hebben gedaan is fantastisch. Maar van kwijtschelding word je niet gelukkig, het maakt je afhankelijk.” Het zwaartepunt moet volgens de minister liggen op het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven. ,,Je moet mensen hun waardigheid en trots teruggeven. Daar gaat het om. Je moet alleen geld geven als terugbetalen niet mogelijk is en niet op voorhand kwijtschelden.”

Op het moment dat de tent moet worden ingericht voor een volgende activiteit, ontspint zich een aardige discussie tussen studenten, publiek en minister over haar insteek. Gesprekleider Jacobine Geel besluit het gesprek buiten voort te zetten en zo vormt zich daar een kring waar nog enige tijd met de minister over het onderwerp wordt doorgesproken.

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Achter het hoofdpodium konden festivalgangers lekker loungen...
24 augustus 2006

Print deze pagina

Terug