'TOEZEGGINGEN WORDEN NIET NAGEKOMEN'

Selissenwal weigert college
van B. en W. te ontvangen

Vorige week kondigde het college van B. en W. aan dat het na de zomervakantie weer wijkbezoeken gaat brengen. Nu blijkt dat de eerste afspraak al meteen is afgeblazen. Het Platform Selissen weigert het gemeentebestuur te ontvangen omdat toezeggingen niet zouden worden nagekomen.

Al vůůr de zomervakantie meldde het bestuur van het wijkplatform dat men een bezoek van het gemeentebestuur alleen zinvol achtte als aan eerdere toezeggingen zou worden voldaan. Nu dat niet is gebeurd, heeft een wijkbezoek geen zin, meldt secretaris Marria van den Hoven van het wijkplatform dat actief is in de Selissenwal. ,,Vorig jaar zijn tijdens het wijkbezoek allerlei beloftes gedaan. Geen daarvan zijn verwezenlijkt. Een nieuw bezoek heeft in onze ogen dan ook geen enkele zin", aldus Van den Hoven.

Burgemeester Frank van Beers meldde deze week dat het bezoek van het college van B. en W. aan de wijk Selissenwal enkele weken is uitgesteld. Hij erkent ervan op de hoogte te zijn dat het wijkplatform deze week een brief heeft gestuurd waarin men aankondigt dat het college niet welkom is. Het wijkbezoek vergt meer voorbereiding, luidt de officiŽle verklaring.

Als het niet lukt om op korte termijn een wijkbezoek met het voltallige college te brengen, dan gaat de burgemeester persoonlijk kennismaken. ,,Hij is welkom", meldde de secretaris van het Platform Selissen. ,,Maar nogmaals: een wijkbezoek van het voltallige college heeft geen zin zolang oude toezeggingen niet zijn nagekomen."

ASFALT
Een van de toezeggingen is dat de klinkers van de Achterberghstraat zouden worden geasfalteerd zodat de geluidsoverlast vermindert voor de bewoners van wooncomplex Rentmeester. Nadat het gemeentebestuur eerder de boot afhield omdat deze weg gebruikt wordt door het werkverkeer naar het nieuwbouwlocatie De Heerewaerde, ging wethouder Wim van Erp (Openbare Werken en Verkeer) begin juli alsnog akkoord met het verzoek om het wegdek te asfalteren. Toen al waren zowel het wijkplatform als de bewonersvereniging Rentmeester sceptisch.

,,We hebben een brief ontvangen waarin wordt meegedeeld dat de gemeente de Achterberghstraat wel wil herinrichten, maar daarbij wordt geen termijn genoemd. Daar nemen we dus geen genoegen mee", aldus Van den Hoven.
17 augustus

Print deze pagina

Terug