PROTESTANTSE KERK HEEFT NOG GEEN OPVOLGER REEDIJK

'Katholieke' dominee vertrekt uit Boxtel

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Na tien jaar predikant te zijn geweest voor de protestantse geloofsgemeenschap in Boxtel, Liempde en Esch vindt dominee Wim Reedijk de tijd rijp voor een nieuwe standplaats. Hij vertrekt naar Nieuwegein-Noord.

Na tien jaar predikant te zijn geweest in Boxtel vindt dominee Wim Reedijk de tijd rijp om elders aan de slag te gaan. Zondag 20 augustus is hij voor de laatste keer voorganger tijdens een viering in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Reedijk kijkt uit naar zijn nieuwe, veel grotere gemeente in Nieuwegein-Noord. ,,Maar ik zal Brabant missen. En Boxtel al helemaal, aan deze gemeente ben ik verknocht geraakt."

Het werken in een geloofsgemeenschap waar hij de enige predikant is, was een van de redenen om uit te zien naar een nieuwe standplaats. ,,Ik heb bij het bureau van de landelijke kerk bekendgemaakt dat ze gerust mijn naam mochten noemen als er ergens een vacature kwam. Daarnaast ben ik zelf actief advertenties gaan napluizen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Nieuwegein-Noord, een gemeente die zesmaal zo groot is als de protestantse gemeente in Boxtel. Men heeft er de beschikking over twee grote kerkgebouwen en ik ga er samenwerken met twee collega's. Hoewel ik hier in Boxtel altijd heel prettig heb gewerkt, vind ik het fijn dat ik er straks niet meer alleen voor sta. Als je met meerdere mensen werkzaam bent, kun je dingen delen en vérdelen", vertelt Reedijk.

Nadat de Protestantse Gemeente in Boxtel tien jaar geleden een tijdje zonder vaste predikant had gezeten, was er behoefte aan rust en vertrouwen. Reedijk denkt dat hij aan die behoefte tegemoet is kunnen komen. ,,De solide basis die er was heb ik kunnen versterken. De vijf- tot zeshonderd zielen tellende protestantse geloofsgemeenschap in Boxtel profileert zich als een actieve gemeente en dat heb ik altijd graag gestimuleerd. Het is van belang dat je als kerk meedenkt met vragen uit de samenleving. We moeten als gelovigen niet alleen met onszelf bezig zijn, maar ook onze verantwoordelijkheid nemen om zaken te verbeteren. Dat is typisch iets protestants in mijn ogen: je geloof vertalen in iets maatschappelijks. Protestanten zijn echte doeners, in mijn ogen misschien wel meer dan katholieken."

STOORZENDER
Door deken Richard Niessen van de Sint-Petruskerk is Reedijk ooit eens omschreven als een 'katholieke dominee'. ,,Ik snap dat wel. Ik zie de positieve kanten van het levensgevoel, de traditie en het uiterlijk vertoon van de katholieke kerk. Niet verwonderlijk, want het protestantisme komt immers voort uit het katholicisme. Er is in mijn ogen veel wat ons als christenen bindt. Dáár moet de aandacht naar uitgaan, niet naar hetgeen ons scheidt."

De contacten tussen de protestantse gemeente en de katholieke parochies van het dekenaat Boxtel is volgens Reedijk 'goed'. Maar of er ook een echte band is, daarover twijfelt de dominee. Als hij geconfronteerd wordt met het klokkengelui uit de Petrustoren dat op zondagochtend de katholieken naar de mis van half elf roept, grinnikt Reedijk. ,,Tja... Dat is midden in de protestantse gebedsviering. En juist op het moment dat we met de preek beginnen. Het valt niet altijd mee om boven het gebeier uit te komen als predikant. Dat ervaar ik niet alleen, ook gastpredikanten worden gehinderd door deze 'stoorzender'. Ik heb er nooit een opmerking over gemaakt. We zijn een kleine groep en stellen ons bescheiden op. Toch vraag ik me wel af waarom er nou nooit iemand uit de parochie op het idee is gekomen om dat te veranderen. Overigens, soms beginnen de missen in de Sint-Petruskerk wél een halfuur eerder en dat is voor ons erg prettig. Het zou al heel charmant zijn als er wat korter geluid zou worden."

GEEN GASTPREDIKANT
Wie dominee Reedijk gaat opvolgen is nog niet bekend. De procedure daarvoor moet nog in gang gezet worden en het kan nog wel zeker een halfjaar duren voordat een nieuwe dominee wordt beroepen. ,,Ik heb aangegeven dat ik niet meer terugkom als gastpredikant. Ik wil een opvolger niet voor de voeten lopen. Maar dat ik Brabant ga missen, staat voor mij vast. Ik ben verknocht geraakt aan Boxtel. Het is een plaats waar duurzaamheid een grote rol speelt en dat spreekt me aan. Zelf ben ik milieubewust en dat is een van de redenen waarom ik een aantal jaren geleden de auto de deur uit heb gedaan. Ik fiets graag en maak gebruik van het openbaar vervoer. Wat dat betreft beschikt Boxtel over prima faciliteiten. Maar het kan altijd beter. Nieuwegein heeft een kleinere mondiale voetafdruk dan Boxtel heb ik ontdekt. Er valt hier nog altijd wat te doen!"

De protestantse gemeenschap is toe aan een nieuwe voorganger, vindt Reedijk. ,,Het is goed dat er iemand anders aan het roer komt om leven in de brouwerij te brengen. Mijn kracht lag vooral in het organiseren van groepsactiviteiten. Die trokken veel belangstellenden; ook van buiten de Protestantse Gemeente. Er is een netwerk ontstaan van mensen die iets met het geloof willen, zonder dat ze zich direct geclaimd voelen door een bepaalde geloofsleer. Dat heeft mijn predikantschap in Boxtel gekleurd en daardoor is de Protestantse Gemeente iets meer zichbaar geworden in de plaatselijke samenleving."

Reedijk zegt dat hij in Boxtel goed op zijn plaats was en de gelegenheid kreeg om hier zijn talenten te ontplooien. ,,Ik ben dankbaar voor de grote loyaliteit. Men heeft het me niet moeilijk gemaakt."

In zijn nieuwe gemeente gaat de dominee als fulltimer aan de slag. Tien jaar geleden is hij in Boxtel als parttimer gestart. Daardoor was hij in de gelegenheid in 2003 te promoveren op een een proefschrift over de zuivere bijbelleeskunst van de zogeheten woestijnvaders in de vroegchristelijke geschiedenis. De laatste jaren is het aantal uren van de predikant wel uitgebreid, maar een fulltime job is het niet in Boxtel. Daarvoor is de gemeente te klein.

VITALE GEMEENTE
Net als de katholieke kerk heeft ook de protestantse kerk de laatste decennia te maken gehad met een grote leegloop. ,,Gelukkig zie ik een stabilisatie. Een nieuwe generatie gelovigen is onbekend met de frustraties uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De verzuilde maatschappij is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor individualisering. Mensen kiezen nu weer vanuit een positieve visie om zich aan te sluiten. Dat weegt niet op tegen de leegloop die heeft plaatsgevonden in de laatste decennia, maar er zijn wel stabiele, vitale gemeentes ontstaan die niet opgeheven hoeven te worden. Ook in Boxtel is dat het geval; ik laat een gemeente achter die vitaal was en is. Daar ben ik blij om. Het aantal zielen is nagenoeg gelijk gebleven in de afgelopen tien jaar en dat is prima", stelt Reedijk.

Zondag 20 augustus neemt de Protestantse Gemeente in Boxtel afscheid tijdens een viering in het kort voor Reedijks komst gerestaureerde waterstaatskerkje aan de Clarissenstraat. De viering is in verband met de beschikbare ruimte alleen toegankelijk voor gemeenteleden. Na afloop kunnen belangstellenden vanaf 12.30 uur persoonlijk afscheid nemen van dominee Wim Reedijk en zijn echtgenote Trees van Montfoort.
17 augustus

Print deze pagina

Terug