’KOMST JONGERENCENTRUM BIEDT KANSEN’

Boxtel studeert op
herinrichting Ursulagebouw

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Onderzoek moet uitwijzen of het Ursulaklooster opnieuw ingericht kan worden. De gemeente Boxtel start een studie met alle gebruikers.

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft onderzoek laten verrichten naar een mogelijke herinrichting van het Ursulagebouw aan de Baroniestraat. De komst van een jongerencentrum naar het gebouw biedt in de ogen van het college van B. en W. kansen om het voormalige Ursulinenklooster helemaal opnieuw in te richten.

Wethouder Anton van Aert benadrukt dat slechts een externe verkennende studie is verricht die in beeld moet brengen welke mogelijkheden er zijn om het Ursulagebouw leeg te halen en helemaal opnieuw in te richten. Er zijn, zo benadrukt hij, nog geen besluiten gevallen. ,,De kans is groot dat de operatie te duur is voor Boxtel, maar als de kans zich maar één keer voordoet moeten we bekijken welke mogelijkheden er zijn”, vindt Van Aert.

Dat vindt ook burgemeester Frank van Beers die wel oren heeft naar een ’reshuffeling’ van het Ursulagebouw, die hij als een grote uitdaging beschouwt. Met de wethouder vindt Van Beers dat met alle gebruikers van het Ursulagebouw een discussie op gang moet komen over de toekomst van het klooster. Van Aert: ,,Daarom willen we aan tafel met MIK Kunsteducatie en DELTA Stichting Welzijn Boxtel, maar ook Woonstichting Sint-Joseph die studenten huisvest in het klooster.”

Van Beers vult aan dat ook projectontwikkelaar Hendriks Coppelmans bij de gesprekken zal worden betrokken. Hendriks Coppelmans is eigenaar geworden van het achterste havo-gebouw en wil enkele tientallen appartementen bouwen bij Ursula. In het hele Zandvliet-gebied is plaats voor zo’n zeventig nieuwe woningen, zo laat het onlangs gepresenteerde woningbouwprogramma 2006-2015 zien. Het voormalige havo-terrein biedt plaats aan zo’n veertig huizen of appartementen.

De wethouder weet dat een complete herinrichting van het Ursulagebouw zeer kostbaar zal uitpakken. ,,Boxtel heeft dat geld misschien niet. Maar als de kans maar één keer voorbijkomt, moet er serieus naar gekeken worden.” Burgemeester Van Beers: ,,We zullen nadrukkelijk moeten kijken wat financieel en ruimtelijk haalbaar is. Maar een herindeling van deze accommodatie zou een hele stap voorwaarts kunnen betekenen."
10 augustus

Print deze pagina

Terug