STUDENTEN ZETTEN THEATERFESTIVAL IN TUZLA OP

'Bosnische jeugd gevoel van hoop bieden'

© 2006 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Als ober op het terras van café Het Hart van Boxtel probeert Ruben Wijnstok zijn klanten iets meer te bieden dan alleen een drankje. De Boxtelse theaterstudent maakt hier Suzanne Hendriks (links) en Neeltje van der Meijden aan het lachen.

Na zijn eerste jaar aan de twee jaar geleden gestarte mbo-opleiding voor artiest en entertainer aan de ROC-afdeling kunst, cultuur en media met succes te hebben doorlopen, vertrekt Ruben Wijnstok (19) volgende week met collega-studenten (waaronder zijn plaatsgenoot Pleun van Dieren) naar het door oorlog getroffen Bosnië en Herzegovina. Samen met jongeren die een soortgelijke studie volgen in de Balkanstaat, gaan ze er kinderen uit dorpen en vluchtelingenkampen vermaken met workshops op het gebied van theater, dans, muziek en sport.

De vierjarige opleiding die Ruben aan de het ROC volgt is betrekkelijk nieuw. ,,Het is de eerste theateropleiding op mbo-niveau", vertelt de Boxtelse student. Nadat hij aan het Vmbo-College Boxtel zijn diploma op mavo-niveau had behaald, toog Wijnstok naar de plaatselijke vakinstelling SintLucas, maar na een jaar kwam hij tot de conclusie dat de theoretische eisen te moeilijk voor hem waren.

Uiteindelijk belandde Ruben bij het ROC Midden-Brabant. Bij de afdeling kunst, cultuur en media liep hij het afgelopen jaar diverse stages. ,,Regelmatig werkte ik in theaters achter de schermen. Lampen sjouwen en zo. Daar kwam ik tot de overtuiging dat ik eigenlijk liever ín de spotlights wilde werken. Vandaar dat ik gekozen heb voor de opleiding artiest en entertainer", vertelt Ruben.

DUTCHBAT
De studie aan de Tilburgse ROC-afdeling bevalt de Boxtelaar prima. Naast de 'gewone' vakken als onder meer Nederlands en Engels volgt hij drie hoofdvakken: zang, dans en spel. Ongeveer de helft van de lessen bestaat uit praktijklessen, zowel binnen als buiten het school aan de Stappegoorweg. Een deel van die praktijklessen werd afgelopen jaar gevuld met de voorbereiding op de reis naar Bosnië.

In kleine groepjes werden de studenten aan het werk gezet om een act voor te bereiden. ,,Met drie medeleerlingen hebben we een kort visueel toneelstukje ingestudeerd over een koning met drie bedienden. We drukken ons daarbij hoofdzakelijk beeldend uit. Moet ook wel want wij spreken de taal van de kinderen daarginds niet en zij verstaan ons niet. We voeren heel herkenbare situaties op. Zelf speel ik de bekakte lakei. De kinderen worden in het spel betrokken: ze mogen de kroon van de koning poetsen en hem zijn mantel aanreiken. En samen zingen we melodietjes zonder teksten, alleen la-la-la. Op die manier proberen we ons steentje bij te dragen om de jeugd in Bosnië wat vermaak te bieden."

De Tilburgse studenten doen eind augustus mee aan een internationaal uitwisselingsproject in Tuzla. Onder de titel Tuzla Wave wordt een driedaags festival op poten gezet waarbij op diverse plekken in de stad evenementen worden georganiseerd. 's Ochtends wisselen jongeren ervaringen tijdens discussies en aan de hand van informatieve films. In de middaguren staan sportactiviteiten op het programma en 's avonds vinden optredens plaats van Bosnische en Servische bands. Voor het zover is gaan de in totaal 150 studenten uit diverse landen op tournee en verzorgen ze workshops in Sarajevo, Srebrenica en Doboj Istok.

Ruben is niet bang dat hij of zijn medestudenten worden aangesproken op de rol van de Nederlandse VN-militairen die medio jaren negentig in Srebrenica speelden na het uiteenvallen van de republiek Joegoslavië en de burgeroorlog die daarop volgde. Deze zogeheten Dutchbatters konden in 1995 immers niet voorkomen dat uit de door de VN tot veilige enclave verklaarde stad duizenden moslimmannen en –jongens werden weggevoerd om later te worden vermoord.

,,We hebben ons tijdens de voorbereiding op de reis natuurlijk wel verdiept in wat er destijds is gebeurd. Maar toch willen we niet achterom kijken. We willen vooral iets betekenen voor de jeugd van nu; hen een beetje vreugde brengen. Er zal best over het verleden worden gesproken, maar de nadruk moet toch op de toekomst liggen", vindt Ruben. Tijdens zijn vakantiewerk als ober in café Het Hart van Boxtel vertelde hij tegen klanten over de reis die hij gaat maken. ,,Het waren jongens die in militaire dienst zitten. Ze keken ervan op. Twee jaar geleden zou zoiets nog onmogelijk zijn geweest", vertelden ze.

NIEUWE HOOP
De oorlog in Bosnië en Herzegovina heeft op verschillende manieren sporen nagelaten. ,,Meer dan de helft van de inwoners heeft geen werk en men kampt met enorme economische problemen. Langzaam proberen de Bosnische vluchtelingen terug te keren naar hun vaderland, maar de vooruitzichten voor de jeugd zijn somber. Scholen hebben geen geld en middelen om behoorlijk onderwijs te geven", weet de Boxtelse student. Door vrijwilligerswerk onder de jongeren te stimuleren hopen hij en zijn medestudenten dat de Bosnische jongeren ze leren hoe ze jonge kinderen weer hoop kunnen geven.

Het driedaagse festival Tuzla Wave is opgezet en uitgewerkt door studenten van de afdeling kunst, cultuur en media in samenwerking met de leerlingen van de Tilburgse ROC-afdeling sport en beweging. De bedoeling is dat het festival een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Daarnaast gaan de studenten aan de slag om in Srebrenica een jongerencentrum op te zetten.

Wie de studenten financieel wil helpen kan zich opgeven als steunpilaar. Na een eenmalige bijdrage van minimaal 15 euro ontvangen deze steunpilaren na afloop van het project een verslag met foto's per e-mail. De donatie kan worden overgemaakt op girorekening 7534059 ten name van Stichting Tilburg-Tuzla onder vermelding van 'Artiesten voor Tuzla' én het eigen e-mailadres. Meer informatie is te vinden op internet: www.tilburgvoortuzla.nl.
10 augustus

Print deze pagina

Terug